Oppsving for MacGregor Norway


MacGregor_cmyk_26HoyeVi har sett en økende etterspørsel og ordreinngang etter forankringssystemer og oljelastesystemer. Det er forøvrig et naturlig signal når oljeselskapene skal begynne feltutbygging. Dette forretningssegmentet er på full fart opp igjen. Innen lasting og lossing, tradisjonelt skipsutstyr, har vi 40% markedsandel. Vi har over mange år dominert innen aktiv hiv kompenserte kraner på 150 til 200 tonn kapasitet. Vi ser en generell oppadgående trend i flere av våre forretningssegment, sier Høye G. Høyesen i MacGregor Norway.


 

INTERVJUETMacGregor shapes the offshore and marine industries by offering world-leading engineering solutions and services with a strong portfolio of MacGregor, Hatlapa, Porsgrunn, Pusnes, Triplex and Rapp Marine brands. MacGregor solutions and services for handling marine cargoes, vessel operations, offshore loads, crude/LNG transfer and offshore mooring are all designed to perform with the sea. MacGregor Norway has approx. 500 employees – www.macgregor.com

 

Intervju med adm. direktør Høye G. Høyesen i MacGregor Norway


Status i dagens marked?

Vi har sett en økende etterspørsel og ordreinngang etter forankringssystemer og oljelastesystemer. Det er forøvrig et naturlig signal når oljeselskapene skal begynne feltutbygging. Dette forretningssegmentet er på full fart opp igjen. Kransegmentet er fortsatt krevende, men vi ser at tilbudsarbeidet her er økende. Det er likevel naturlig at dette markedet henger noe etter forankrings segmentet. Når det gjelder supportfartøyer, er markedet fortsatt preget av en flåte som ikke er fullt ut engasjert.

Vi har vunnet viktige jobber, bl.a. for Shell der nå Vito prosjektet i Mexico gulfen er under leveranse. Vi vant også nylig en større forankringskontrakt med det kinesiske oljeselskapet (China National Offshore Oil Corporation) for en flytende dypvanns produksjonsenhet (FPU). Betydelige dekksleveranser til bl.a. flere forskningsfartøyer, cruise og taubåter er kommet til produksjon. Vi ser en generell oppadgående trend i flere av våre forretningssegment.


Femte generasjons baulasting – hva er nytt?

Det nye generasjons BLS-systemet er i stand til å koble lasteslangen i bølgehøyder opp til HS 4.5m og ved en inngangsvinkel på 110 grader. Dette er 50 grader mer enn vårt tidligere system. Når slangen fra FPSO’en er koblet til baugesystemets koblingsventil, må hele systemet håndtere sjøens betydelige bevegelser opp til bølgehøyder på HS 5,5m. Muligheten for å koble sammen og operere i mye bredere vinkler øker driftsmulighetene i forhold der skytteltankere normalt vil koble til.

Skytteltankere kan også forbli tilkoblet, selv i sjøforhold som genererer bredere relativ vinkler til FPSO eller platform, som tradisjonelt ville ha betydd at de måtte koble av ift. sikkerhets- og driftsmessige årsaker. Sammen gir disse betydelige kostnadsbesparelser ved å forbedre driftstider og tilkoblingshastigheter. Det nyeste generasjonssystemet har også en håndholdt trådløs fjernkontroll, noe som gir økt fleksibilitet for mannskapet som bruker systemet.

Vi har solgt flere femte generasjons baulastesystemer som nå er under oppføring bl.a. til Samsung som bygger for Teekay.


Dere vant kontrakten for forankringssystemer til verdens første flytende havvindmøllepark: Equinors Hywind-pilotpark i Skottland. hvilken betydning har dette segmentet for MacGregor?

Denne kontrakten representerer et skifte for oss når det gjelder å komme inn i en ny industrisektor. Prosjektet vil anvende anerkjent teknologi i nye applikasjoner. Vi ble valgt som leverandør på grunn av vår lange historie med å designe og levere svært pålitelige fortøyningsløsninger for offshore flytende produksjonsenheter for de tøffe forholdene i Nordsjøen. MacGregor har vært ansvarlig for leveransen av understruktur fortøyningssystem for pilotprosjektets fem flytende vindturbiner.

Equinors flytende havmøllepark dekker et område på ca 4,2 km² nær Buchan Deep, ca. 25 km utenfor Peterhead i Aberdeenshire på Skottlands Nordsjøkyst. De 6 MW vindmøllene gir nok strøm til 20.000 britiske boliger. De opererer nå i farvann på over 100 m dyp, som opplever en gjennomsnittlig bølgehøyde på 1,8 m.

Hywind-prosjektet er en del av Equinors virksomhet i New Energy Solutions, selskapets forretningsområde utvikler lønnsom fornybar energi og lavkull-løsninger. Prosjektet har gitt oss en fot inne i dette segmentet, og det har gitt oss henvendelser fra nye kunder. Offshore vindkraft blir større og en viktig strategisk satsning for oss i årene fremover.

Nå er det Hywind Tampen som skal tildeles. Vi har mye erfaring å tilføre fra Hywind i Scotland. Nå er vi med i oppløpet og lever i spenning.


Hvilke fortrinn har dere i markedet?

Innen lasting og lossing, tradisjonelt skipsutstyr, har vi 40% markedsandel. Vi har over mange år dominert innen aktiv hiv kompenserte kraner på 150 til 200 tonn kapasitet. Vi leverer også større kraner og annet håndteringsutstyr. Lang tradisjon og erfaring innenfor forankring og vinsjteknologi er et svært viktig fortrinn innen både oppdrett og vindkraft. Vi er fristilt som leverandør, dvs. vi er ikke eid av en av kundene våre eller besitter egne skip som noen av våre konkurrenter gjør. Det er et konkurransefortrinn. Vi har betydelig kapasitet og har siste årene hatt store leveranser til Appomattox for Shell i Mexicogulfen, Goliat feltet for ENI Norge og til Aasta Hansteen for Equinor.


Strategien videre?

Vi satser tungt inn mot laste-/losse håndteringssystemer, avanserte kransystemer og forankringsløsninger innen marine, offshore, fornybarområdet og oppdrettsnæringen. Med oppkjøpet av Rapp Marine har vi tatt et tyngre steg inn i fiske- og forskningsfartøy segmentet. Med MacGregors Triplex dekkhåndteringsportefølje hadde vi allerede en sterk posisjon i dette segmentet, men med Rapp Marines teknologier og kompetanse styrkes vår posisjon ytterligere, avslutter Høyesen.


Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

                   

                 

 

Nordkontakt er en ingeniørbedrift med 75 dyktige medarbeidere innenfor hovedområdene automasjon og informasjonsteknologi og er ledende innenfor sitt område i Nord-Norge. Bedriften har en historikk tilbake til 1966.

Nordkontakt har i over 40 år samarbeidet og designet, utviklet og levert avanserte styre- og kontrollsystemer til MacGregors dekkmaskiner til fiske- og forskningsfartøyer som er levert over hele verden.

For nærmere informasjon: www.nordkontakt.no