Kraftig vekst på ombygging og reparasjoner


magne standal_2FiskerstrandVerftAS3Markedet snudde i august i fjor med økende aktivitet på reparasjoner og ombygging. Vi hadde en omsetning første halvår i år på samme nivå som omsetningen for hele fjoråret og forventer en økning på vel 40% fra fjorårets tall sett året under ett. Det er nå høy stabil etterspørsel innen reparasjoner og et stort antall forespørsler på ombygging til helelektrisk, sier adm. direktør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft.


INTERVJUETFiskerstrand Verft AS er et tradisjonsrikt skipsverft, etablert som Fiskerstrand Slip & Motorverksted i 1909. Bedriften er en sterk hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet i Sula kommune. Fiskerstrand er et kombinasjonsverft med høy kompetanse innen skipsbygging, vedlikehold, reparasjon og ombygging.

Vår motivasjon til å levere kvalitet har røtter helt tilbake til grunnlegger Peder E. Fiskerstrand som levde etter, «Skikkelig arbeid må det være, så ligger du ikke søvnløs når båtene er på havet i uværet». Dette er fremdeles vår motivasjon for å levere kvalitet. Bedriften investerer i kunnskap, nye arbeidsmetoder og anlegg i et marked der stor oppmerksomhet er rettet mot miljøvennlige løsninger. Selskapet forventer en omsetning på vel 400 MNOK i 2019.


Intervju med adm. direktør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft AS

 


Hvordan er markedssituasjonen p.t. ?

Markedet snudde i august i fjor med økende aktivitet på reparasjoner og ombygging. Vi hadde en omsetning første halvår på samme nivå som omsetningen for hele fjoråret og forventer en økning på vel 40% fra fjorårets tall sett året under ett. Det er nå høy stabil etterspørsel innen reparasjoner og et stort antall forespørsler på ombygging til helelektrisk. Det har vært hard konkurranse på nybygg, og vi har derfor valgt å ta en pause i det markedet, men går inn igjen om det er interessante prosjekt der vi kan vinne frem. Konkurransen fra utlandet er hard spesielt fra Tyrkia, men også Spania og Polen. Disse leverer nå komplette bygg både innen ferge og fiskebåter.

Vi har vært et kombiverft i alle år med reparasjon, ombygging og nybygg som arbeidsområder og har tilpasset vår kapasitetsfordeling etter markedsforhold og etterspørsel. Nå har vi enn så lenge valgt reparasjon og ombygging som satsingsfelt.

Etter kollapsen i offshoremarkedet, har det vært hard konkurranse også innen reparasjon og ombygging ettersom verft som primært posisjonerte seg mot offshoresegmentet også gikk inn i dette segmentet. Men markedet er i endring og flere er nå tungt inne i andre nybygg markeder, mest innen cruisebåter, og det letter noe av trykket på våre satsingsområder.


Hva ligger i porteføljen?

Vi har vunnet ombyggingskontrakter innen ferger, offshore og fiskefartøy som hver og en gir et godt fundament og lenger horisont med 15 000 til 20 000 arbeidstimer. Reparasjoner gir kortere liggetid ved verftet, 1 til 2 måneder, men gir høyt volum, ca 70 – 80 anløp per år. Mange faste kunder kommer tilbake år etter år. Så for å være på reparasjonsmarkedet, har vi pr i dag en god portefølje på alle typer fartøy, men mest fiskebåter og ferger.

Innen ombygging er ferger som skal konvertere til elektrisk drift dominerende, men også fartøy innen havbruk har tatt seg opp. Fergedominansen har sitt utspring i myndighetenes krav til lavutslipp. Ombygging av ferger går mot helelektrisk og med kun en liten diesel nødmotor. Vi tar ut hele diesel maskineriet og erstatter dette med batterier og helelektrisk fremdrift.

Det siste året har vi inngått kontrakt på flere større ombyggingsoppdrag til Fjord1, der verftet før ferien leverte bilfergen Årdal tilbake til rederiet oppgradert til 100% batteri ferge. Årdal trafikkerer nå fergesambandet Sølsnes – Åfarnes.

Arbeidet med ombyggingen av MF Lærdal til batteriferge startet i august og skal ferdigstilles i slutten av året.

Verftet fikk ytterligere to nye kontrakter denne måneden med Fjord1 i forbindelse med ombygging av MF Volda og MF Eira. Arbeidet med sistnevnte skal skje i høst, og verftet skal bytte ut hovedmotorer og hjelpemotorer, øke gjennomkjøringshøyde rampedekk samt utføre generell oppgradering av systemene om bord.

Totalt har vi til nå i år ni ombygginger, hvorav fire er ferdigstilt.

To nye batteri- og biodieselferger ble levert til Torghatten Trafikkselskap og Boreal Sjø i 2017, Hornstind og Vannes. Disse byggene ga verftet viktig kompetanse som har åpnet døren for nye ombyggingsleveranser i dette segmentet.
 

 

MF Hornstind

63_Bnr-84-Vannes-08-07-5


Bilder Hornstind og VannesHvordan er dere organisert for å håndtere dagens marked?

Vi har en fast egen stab på 100 ansatte ved verftet som øker til 110 ved utgangen av året, og faste samarbeidspartnere innenfor fagområdene innredning og elektro som vi ikke selv dekker. Vi kan være opp mot 300 personer ved verftet, men normalt vil vi ha ca 150 innleide innen forskjellige fagområder.

I tillegg har vi gått til anskaffelse av en ny og større dokk med løftekapasitet på 12.000 tonn, som vil kunne åpne opp for et nytt marked og større båter. Denne vil være på plass i løpet av oktober måned.


Miljøteknologier er på full fart inn i skipsmarkedet – hva er status ved Fiskerstrand?

Vi var tidlig ute med LNG fartøy og har levert flere fartøy i dette segmentet, men det som seiler opp er elektrisk fremdrift og hybrid. Helelektrisk fremdrift er avhengig av tilgang på lading, og derfor er det mest aktuelt for kystnære fartøy. På litt lenger sikt, vil hydrogen drift og i kombinasjon med batteri komme inn med full tyngde. Vi jobber med en løsning som vi mener kan materialiseres innenfor et til to års tidsramme og i første omgang planlagt som en ombygging. Prosjektet som er i regi av Fiskerstrand Holding AS, har støtte fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova og mange samarbeidspartnere er involvert, men det er fortsatt i en tidlig fase. Vi har alltid vært blant de første med nyskapende teknologi og bruk av hydrogen er ett av flere prosjekter der vi utvikler ny teknologi.


Verftet har fått en god posisjon i et økende marked – hva bidrar mest?

Dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere med høy kompetanse samt moderne fasiliteter gir oss en god posisjon. Vi har satset på reparasjon, overhaling, feilsøking og vedlikehold over lang tid og har mye godt utstyr tilpasset det arbeidet. Så er vi også plassert veldig gunstig til i Møre og Romsdal, et distrikt som er kjent for produksjon av skipsutstyr; propellanlegg, kjølere, kompressorer, vinsjer m.m. Dermed er det lettvint å få tak i reservedeler med en times kjøring til produsenter. Samtidig har vi vårt eget design selskap i konsernet som er særlig spesialisert på ferger, avslutter Magne Standal.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;