«All time high» – rekordomsetning for Brunvoll


BrunvollKåre Øyvind VassdalBrunvoll hadde ny rekordomsetning i fjor, omlag 1,1 milliarder kroner. Oppkjøpet av Scana Propulsion har bidratt. – Når vi ser på nysalg fra 2018 og 2019 så stammer 50% av omsetningen her fra nyutvikling som ble startet i 2012. Det viser hvor viktig innovasjon og produktutvikling er i denne bransjen. Den langsiktige satsingen har åpnet for viktige leveranser som til Fjord1 og deres elektriske pendelferger, hybridfergen til Color Line Marine og Yara Birkeland, Yara´s autonome container fartøy, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll gruppen. 

INTERVJUET


Brunvoll-konsernet er en ledende, maritim systemleverandør. Konsernet har lang erfaring med utvikling av fremdrifts- og manøvreringssystem med tilhørende kontrollsystem til ulike typer fartøy. Det familieeide konsernet ble etablert i 1912, og har produksjon i Molde, Volda og Dalen. Konsernet har rundt 480 medarbeidere, og er representert gjennom et agentnettverk i 22 land. Brunvolls visjon er “Trusted World Wide”. www.brunvoll.no 

 
Intervju med konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll gruppen
 

Brunvoll krysset milliarden i omsetning i 2017 og hadde ny rekordomsetning i fjor, om lag 1,1 milliarder kroner. Oppkjøpet av Scana Propulsion har bidratt. Hvilke synergier er skapt ved oppkjøpet, og hva bidrar til veksten?

Oppkjøpet var del av vår strategi om å kunne tilby kundene våre et bredere produktspekter for å kunne dekke både fremdrift, manøvrering og posisjonering av skip av alle typer. Nå tilbyr vi helhetlige utstyrspakker med løsninger som kundene våre verden over har ønsket velkommen. Oppkjøpet tilførte også Brunvoll et komplementært produktområde som bidro til at strategien vår ble oppnådd raskt. Scana Propulsion var sterk på fremdriftsutstyr for skip med propeller, gir, ror-systemer og tilhørende styringssystemer, mens Brunvoll hadde tilsvarende systemer med thrustere for fremdrift, manøvrering og posisjonering av skip.

Brunvoll Volda har fått tilgang til nye segment gjennom Brunvoll og med kraftig omsetningsvekst som resultat. Samlet sett har også oppkjøpet gitt oss kontrakter vi ellers kanskje ikke ville vunnet.

Oppkjøpet var også en satsing i et svakt marked kombinert med et intensivt produkt utviklingsarbeid, det største i bedriftens historie. Mange nye produkter er utviklet og har bidratt til økt omsetning. Fra 2012 intensiverte vi produktutviklingen i Molde og opprettet en utviklingsavdeling med dedikerte utviklere. Det har åpnet for viktige leveranser som til Fjord1 og deres elektriske pendelferger, hybridfergen til Color Line Marine og Yara Birkeland, Yara´s autonome container fartøy.


Hvordan er markedsutviklingen?

Etter oljebransjens «fall» fikk offshore en betydelig svikt, mens andre segment som havbruk, fiskeri og cruise hadde oppgang. Vi bremset noe av fallet innenfor offshore med oppgangen i de andre segmentene, og fikk da betalt for å også ha jobbet aktivt innenfor disse også i oppgangstidene innenfor offshore.

Offshorenæringen var driveren i den maritime bransje gjennom tyve år. Den posisjonen er overtatt av det grønne skiftet og digitalisering, som er vekstmotoren i den maritime bransje i dag. Det er ikke et eneste prosjekt vi arbeider med uten at miljø, utslippsreduksjoner eller nullutslipp og energieffektivisering inngår. Strengere miljøkrav er teknologi- og innovasjonsdrivende og skaper nye løsninger som er positivt for bransjen, rederne og miljøet.

Innen offshore er trenden til en viss grad også oppadgående, og vi ser at flere båter tas ut av opplag, som da gir oss arbeid innenfor service og vedlikehold. Det er uansett en aldrende flåte, og på sikt håper vi at det blir mer nybygging i dette segmentet, men på mer levedyktige nivåer med tanke på antall kontraheringer enn under boomen.

”Shuttle-tankere” er nå et viktig markedsområde for oss. Vi har store leveranser til den nye generasjonen tankere både i Kina og Korea for redere som Teekay og Knutsen og American Eagle Tankers. Her leverer vi også nye produkt.

Når vi ser på nysalg fra 2018 og 2019 så stammer 50% av omsetningen her fra nyutvikling som ble startet i 2012. Det viser hvor viktig innovasjon og produktutvikling er i denne bransjen.


Brunvoll signerte i fjor en kontrakt med Havyard Ship Technology for levering av azimuth propulsjonsenheter med tilhørende styringssystemer til fem 50 PBE elektriske pendelferger. Hva er spesielt med denne leveransen?

De moderne pendelfergene er designet av Havyard Design & Solutions og skal bygges av Havyard Ship Technology i Leirvik. Dette er ferger til Fjord1 hvorav flere inngår i den omtalte Nordmørs-pakken. Vi er svært glad for å ha vunnet denne kontrakten som er strategisk viktig for oss av flere årsaker. Den gjør at vi har fått foten innenfor i et viktig markedssegment, hvor de nye pendelfergene er teknologiledende i det grønne maritime skiftet med lavt energiforbruk og nullutslipp av klimagasser, samt også med avanserte tekniske løsninger på veien mot autonome skip. Fjord 1 er det største ferjerederiet i Norge, og er ledende på å ta i bruk innovativ teknologi for å sikre effektive og miljøvennlige løsninger i transportsektoren. Vi har tidligere levert manøvrerings-thrustere til rederiet, men det er første gang Brunvoll leverer løsninger med optimaliserte framdrifts-thrustere.

Leveransene kommer som et resultat av en langsiktig og strategisk satsing på utvikling av dedikerte azimuth propulsjonsenheter. Azimuth propulsjonsenhetene leveres med trekkende CP propell uten dyse og er designet for optimal energieffektivisering og lang levetid. Drivmotorer til thrustere er inkludert i leveransen. Leveransen omfatter også Brunvoll’s egen ”state of the art” automasjonssystem, BruCon, for styring av propulsjonsenhetene. Styresystemet har alt som kreves av et moderne system i vår digitaliserte hverdag med enkle intuitive løsninger for operasjon, inklusive touch skjermer for visning av driftsparametere og alarmer.
 

Bilde: Brunvoll leverer propulsjons- og styresystemer til Fjord1s nye ferger som skal bygges av Havyard Ship Technology
 
Produksjonens verdikjede ift. lavkost/outsourcing – hva er strategien?

Brunvoll vedtok på 80-tallet å gå mot strømmen og hente hjem igjen produksjon, gjennom en «Produsere i Norge» strategi som fortsatt er gjeldende. Vi så at vi ville heller ha en konkurransedyktig verdikjede i Norge, fremfor å kjøpe komponenter fra lavkostprodusenter i lavkostland. Det var flere grunner til denne posisjonen. Det var en klar bevissthet om at skulle man opprettholde det kvalitetsnivået og den markedsposisjonen Brunvoll hadde og nå har, så var ikke det forenlig med å gå til lavkostland. Det andre argumentet var at outsourcing ville drenere bort egen kompetanse, som er helt avgjørende for innovasjon, rasjonelle arbeidsprosesser og effektivitet. Videre er egen produksjon svært viktig for å kunne yte rask service til våre kunder. Vår vektlegging av egen produksjon betinger at vi må jobbe med automatisering- og robotiseringsprosjekter i vårt eget produksjonsapparat i Norge, og utnytte synergien mellom produksjon og produktutvikling. Våre langsiktige eiere har hele tiden latt oss investere tungt for å videreutvikle fabrikkene til å nå høyere kapasitet for økt produksjon og effektivitet slik at kundene kan få de beste produktene til konkurransedyktige priser. Dette er et sterkt fokusområde i selskapet. Det å holde samspillet teknisk og produksjon i hele verdikjeden ”inhouse” er noe vi tror gir oss varig konkurransefortrinn om vi får dette til å fungere.


Dere har lykkes, det viser tallene – hva gjør dere riktig?

Det er en lang historie med langsiktige eiere som har hatt fokus på produksjon i Norge og “stein på stein” tankegang, – bygge kompetanse, levere kvalitet og sette kunden i fokus. Det å ha et godt omdømme i markedet med konkurransedyktige produkter som lever opp til forventningene og med et godt service apparat i ryggen, er faktorer som skaper suksess, avslutter Kåre Øyvind Vassdal.

 

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider: