Sterk posisjon i ISO markedet

Kaefer_LogoBÅRDPå vårparten tildelte Equinor KAEFER Energy leveranse av ISO-tjenester for hele Johan Sverdrup feltet. Det nye arbeidsomfanget vil ha en verdi på over 700 millioner kroner. – Johan Sverdrup feltet kommer som et tillegg til den offshore vedlikeholdsporteføljen KAEFER Energy allerede ivaretar for Equinor; feltene Troll, Åsgard og Kristin. Samlet representerer dette flere milliarder kroner, sier adm. direktør Bård Bjørshol i KAEFER Energy.

 
 

INTERVJUET


KAEFER ENERGY er et ledende multidisiplint selskap rettet mot olje- og gassindustrien innen Isolering, Tilkomst, Overflatebehandling, Innredning og HVAC. Forretningsområdene dekker hele olje- og gassindustrien; modifikasjons- og vedlikeholdsmarkedet, nybygg og landanlegg. KAEFER ENERGY er både ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert, og har 0-skade filosofi som overordnet mål. Bedriften har om lag 1000 egne ansatte, og sysselsetter ytterligere 800 gjennom underentrepriser og innleie. Selskapet omsatte for vel. 1,5 milliarder kroner i 2018.

 


Intervju med adm. direktør Bård Bjørshol i KAEFER Energy AS

 
 

På vårparten tildelte Equinor KAEFER Energy leveranse av ISO-tjenester for hele Johan Sverdrup feltet. Hva omfatter kontrakten?

 
Det nye arbeidsomfanget vil ha en verdi på over 700 millioner kroner, og omfatter blant annet leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas & klatring, overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse.

Leveransen vil dekke alle de fem Johan Sverdrup installasjonene, og vil i tillegg til ISO-vedlikehold også inkludere ferdigstillelsesarbeid knyttet til innfasing av prosjektets fase 2. Johan Sverdrup feltet kommer som et tillegg til den offshore vedlikeholds-porteføljen KAEFER Energy allerede ivaretar for Equinor; feltene Troll, Åsgard og Kristin. Samlet representerer dette flere milliarder kroner. Dette er en strategisk svært viktig kontrakt for KAEFER Energy, og et bevis på at Equinor anerkjenner vår innsats og de resultater vi oppnår.

Ved etablering av de langsiktige 15-års rammekontraktene i 2015 uttrykte Equinor en klar strategi for tildeling av fremtidige ISO-vedlikeholdstjenester, der mulig økning av arbeidsomfanget betinger gode prestasjoner og resultater under eksisterende rammeavtale. Vi har lagt ned mye arbeid og ressurser for å oppnå vår posisjon og vår målsetting; sterke HMS resultater, planoppnåelse, økt effektivitet og god kvalitet. Vi synes det er fantastisk at vi nå kan legge Johan Sverdrup feltet inn i vår portefølje for Equinor med en varighet ut 2030.
 
KAEFER Energy inngikk en driftsallianse med Aker BP for et drøyt år tilbake. Hva inngår i denne alliansen?
 
BP Norge, nå Aker BP, tildelte oss vedlikeholdskontrakten for totalt 14 installasjoner på norsk sokkel, henholdsvis på Valhall-, Ula- og Skarv-feltene, to år tilbake. Alvheim feltet er også blitt del av kontrakten etter Aker BP overtok Alvheim FPSO fra Marathon Oil, og likeså Ivar Aasen feltet som startet 1. februar.

Driftsalliansen har som målsetting å oppnå et effektivt og kostnadsbesparende samspill med de øvrige selskapene som har en rolle knyttet til vedlikeholdsoppgavene, slik at vi i et fellesskap ivaretar den tekniske integriteten av alle Aker BP sine installasjoner på norsk sokkel. Alliansens mål er å levere de mest kostnadseffektive tjenester innenfor integritetsledelse, plattformtjenester og tilkomstteknikk. KAEFER Energy inngår i ledelsen av alliansen, og vil forestå utførelsen av isolasjonsarbeidene, overflatebehandlingen, stillasbygging og tilkomstteknikk. I tillegg utfører KAEFER Energy også innredning- og HVAC arbeidene på de samme installasjonene.

Vedlikeholdskontrakten har en varighet på tre år pluss opsjoner på tre ganger to år. Årlig omsetning er ventet rundt 250 millioner kroner, og kontrakten gir arbeid til rundt 250 medarbeidere. Dette er en stor og viktig kontrakt for oss.
 
Equinor har valgt KAEFER Energy som en av sine langsiktige samarbeidspartnere. Hva betyr det for bedriften?
 
Det at Equinor har valgt oss som partner for selskapets lengst varende kontrakt er selvsagt av uvurderlig betydning. Den går frem til 2031 og dekker leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas/tilkomst, overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse, noe som utgjør brorparten av KAEFER Energy sine disipliner. I tillegg vil det under denne kontrakten bli utført andre tilstøtende tjenester (slik som lettere mekanisk arbeid, forskjellige innredningsarbeider, teknisk rengjøring o.l.). Vi mener at Equinor sin langsiktighet er svært viktig for utviklingen i bransjen. Den lange varigheten viser at Equinor har tro på, og ønsker å satse på, oss. Da må vi gjenspeile denne tilliten med å investere i forbedringer og utvikling. Med slik langsiktighet i tankene hos begge parter vil også samspillet øke mellom selskapenes respektive medarbeidere.

Så langt har dette samspillet, sammen med våre initiativer og investeringer, bidratt til en svært positiv utvikling innen HMS, effektivitet og planoppnåelse, noe begge parter høster godene fra. Med økt involvering av våre medarbeidere i forberedelses- og planleggingsarbeidet oppnår vi økt kreativitet i bestrebelsene for smartere løsninger, forbedret stabilitet i aktivitetsnivået, og gjennomgående større grad av trivsel i arbeidshverdagen. I realiteten har kontrakten etablert rammer for en vinn-vinn situasjon for alle berørte, både kunden og vi som leverandør.

Kontrakten kan i prinsippet benyttes på alle Equinors anlegg i Norge, og Equinor søker å premiere de beste leverandørene med muligheter for økt arbeidsomfang. Avtalen sikrer viktig og stabil sysselsetting i mange år fremover, og de kontraktuelle mekanismene og intensjonene er en gulrot for oss alle i KAEFER Energy. Det motiverer til å utføre en best mulig jobb, hver dag, og inspirerer til ytterligere satsing og investering innen innovasjon, samt innenfor utprøving og iverksettelse av nye forbedringstiltak.
Vi har nå suksessfullt ferdigstilt alle kontrakter tilknyttet fase 1 av Equinors gigantiske Johan Sverdrup utbygging (for Aibel; Boreplattformen, Rosenberg Worley; broer og flammetårn, SHI; Prosess og Riser plattformene).

For Martin Linge plattformen er vi Rosenberg Worley sin partner knyttet til sammenstillingsarbeidet. Likeså er vi deres partner ifm. byggingen av modulene til Nova feltet og Buzzard feltet.
Vi har også en større kontrakt for ISO-arbeider ved Mongstad-anlegget for Equinor.

Forøvrig har vi omfattende avtaler med de fleste aktører for modifisering, oppgradering og nybygging knyttet til fagene HVAC og Innredning. Vi har over tid demonstrert leveringsevne gjennom større nybyggkontrakter, vedlikeholdsprosjekter offshore og på landanlegg. Dette er multi-disipline prosjekter der vi får kombinert fagene våre og utnyttet kapasiteten og kompetansen på tvers i selskapet. Samtidig har vi en struktur til å gjennomføre hele spekteret, fra mindre til de større og mer komplekse EPCIC kontraktene. Denne bredden i kompetanse og erfaring gjør oss robuste for fremtidige kontrakter.
 
Dere har gått i bresjen for forbedringer gjennom Lean og digitalisering i bransjen. Hva innebærer dette?
 
Alle grep som forenkler arbeidsprosesser er velkommen. Målet er hele tiden å øke kundeverdien i våre leveranser, gjennom økt sikkerhetsnivå, god kvalitet, lavere kostnader og effektiv og forutsigbar prosjektgjennomføring. Vi gjennomfører piloter innenfor digitalisering (DPMS – Digital Project Management System) både på Valhall feltet og på Kårstø.

Den nye digitale løsningen skal støtte en sømløs utførelse av arbeidsrutiner i tråd med tradisjonell Lean-praksis. Vi har startet med inspeksjon og dokumentasjon. Løsningen vår er svært fleksibel for å kunne utvides til å ivareta andre funksjoner enn dokumentasjon og inspeksjon, og skal kunne tilpasses bl.a. våre kunders IT-løsninger og arbeidsprosesser. Vår løsning gir oss mulighet til å håndtere alle krav til inspeksjon og dokumentasjon – enten man må ta bilder eller signere elektronisk for kvalitet, miljø, fremdrift på utført arbeid osv. Ved å benytte nettbrettet ute i felt, kan komplett sanntidsinformasjon fra inspeksjoner og daglige logger flyte rett inn i databasen og bli direkte tilgjengelig. Målet er en komplett digitalisert prosjektstyringsløsning.

Vårt fokus er rettet mot å tilrettelegge best mulig for våre medarbeidere, gjennom å sikre at alt som behøves for utførelse av en planlagt jobb er forberedt og tilstede. Formenn og andre i konstruksjonsledelsen skal kunne være mest mulig sammen med og bistå de utførende, ved det aktuelle arbeidsstedet, og medbringe alle nødvendige tegninger, arbeidsbeskrivelse o.l. i sitt medbrakte nettbrett og samtidig utføre kontorarbeidet.
 
«Energy Products» – serien øker kraftig. Hva er bakgrunnen for satsningen?
 
Vårt mål er å utvikle produkter som vil gi økt verdi for våre kunder. Den suksessen vi nå erfarer med økt salgs av produkter viser at vi er på rett vei. Vi har hatt stor suksess med flere av våre produkter, slik som de vendbare sengene, brann-produktene, gulvmassen osv. Våre produkter som skal beskytte ventiler, flenser, tanker, stålstruktur etc. i et brann- og eksplosjons senario har tatt nye store markedsandeler. Produktene er utviklet av våre ansatte og fabrikkert i trygge omgivelser, og i en effektiv produksjonsprosess. Fremover satser vi på ytterligere nye innovative løsninger, og har derfor styrket vår kapasitet for å utvikle slike nyvinninger.
 
Dere unngikk tap i «kriseårene 2015-2016, og har en solid økning i omsetning, med en forventet omsetning i 2019 på 1,8 milliarder kroner i år. Hva er det som gir uttelling, og hva er strategien?
 
Vi har i snart syv år satset tungt på Lean Management. Denne investeringen høster vi stor anerkjennelse for, og ble i september utropt til årets Lean bedrift. Vi er ikke bare blitt mer effektiv og topp-trimmet, men vi har også høstet kraftig forbedrede resultater innen HMS. Det har gitt økt kundeverdi, fornyet tillit, nye store prosjekter og kraftig omsetningsvekst. Vårt innovasjonsarbeid med robotisering og automatisering spesielt, høster også gode resultater, som gir merverdi for våre kunder.

Strategien er fortsatt å satse på prosjekter relatert til olje og gass næringen innen fagene Isolering, Overflatebehandling, Tilkomst, Innredning og HVAC. Vi skal vinne prosjekter og ta nye markedsandeler. Disse vil være både innen nybygg, modifikasjoner og vedlikehold, på landanlegg og på installasjoner i havet, avslutter Bård Bjørshol.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 
              

                          

 
 
       


  


 
As a leading Norwegian wholesaler of technical insulation products and solutions, we offer a wide range of products and systems for thermal, acoustical, fire-safe and sustainable insulation. Solid long-term strategic partnerships with all our suppliers and more than 7 000 m² of storage capacity in our warehouses in Moss, Bergen and Oslo, which ensures fast delivery. If you need a supplier and a partner for technical insulation, Isopartner is a natural choice.

For videre informasjon: www.isopartner.no
  


For videre informasjon: www.aluhak.no
  


For videre informasjon: www.ertrading.no
  


For videre informasjon: www.norspray.no