“All Time High” for Linjebygg

Hellum, Terje_nov 2016linjebyggVi har «All Time High» på aktivitetsnivå med 710 ansatte, og nye 80 fagfolk skal rekrutteres gjennom vinteren. Mye krefter er brukt på kostnadsreduksjoner, effektivisering samt å bygge konkurransekraft. Det har gitt resultater. Linjebygg har vunnet store kontrakter både offshore og på landanlegg, og har nå en samlet ordrereserve på mer enn 5,3 milliarder kroner. Vi har en klar målsetting om å være en stor aktør i Norge, og det å fortsette med å ta markedsandeler er strategisk viktig for oss, sier Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.


 
 
 
 

INTERVJUET

 

Linjebygg AS leverer vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter til olje- og gassektoren. Dette omfatter engineering, leveranse og gjennomføring offshore eller på land. Selskapet har omlag 710 ansatte inkl. datterselskapet MainTech AS. Hovedkontoret ligger i Molde og med prosjektkontorer i Stavanger, Trondheim, Bergen og Hammerfest. Selskapet er en del av Altrad Group, et konsern med ca 42.000 ansatte og base i Frankrike. Gruppen har verdensomspennende aktivitet og en omsetning på ca. 35 milliarder kroner. Linjebygg omsatte for 980 MNOK i 2019, avvikende regnskapsår pr. 31.08 www.linjebygg.no

 
 
Intervju med Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.

 
Linjebygg har skutt fart de siste årene og tatt markedsandeler. Hva er status?
 
Vi har «All Time High» på aktivitetsnivå med 710 ansatte, og nye 80 fagfolk skal rekrutteres gjennom vinteren. Vi har brukt mye krefter på kostnadsreduksjoner, effektivisering samt å bygge konkurransekraft. Det har gitt resultater. Vi jobber for å levere optimalt på de kontraktene vi har, og gode leveranser i etablerte kontrakter er det beste vi kan gjøre. Vi har vunnet store kontrakter både offshore og på landanlegg, og opplever vekst i våre rammeavtaler. En betydelig kontrakt med Equinor kom på plass i januar 2016, og i samme perioden vant vi en avtale med Equinor på landanleggene Sture og Kollsnes samt en kontrakt med Aker BP og ENI (nå Vår Energi). Alle disse kontraktene er det veldig god utvikling på, og vi er nå i en situasjon der vi ansetter ingeniører og fagfolk til en rekke posisjoner i selskapet for å tilpasse oss det økende aktivitetsnivået.

I starten av 2018 fikk vi tildelt en rammekontrakt med Aker Solutions for Nyhamna gass-anlegg og Draugen plattformen. Kontrakten gjelder leveranse av ISO-fag samt tilkomstteknikk, habitat, kaldkutting og arkitektfag. Kontrakten har en varighet til 1. september 2021, og deretter er det opsjoner på til sammen 7 år, dvs. at total mulig varighet er over 10 år. Kontrakten er en kontrakt som kan variere i omfang fra år til år, og det kan derfor ikke anslås noen total verdi. Denne tildelingen betyr ytterligere behov for fagfolk, særlig i Nordmøre og Romsdal. Tildelingene av Nyhamna anlegget var en innertier for oss. Med hovedkontor i Molde er jo anlegget del av vår bakgård, og der vi kan komme oss raskt til anlegget.

Vi har en klar målsetting om å være en stor aktør i Norge, og det å fortsette med å ta markedsandeler er strategisk viktig for oss. Det er ikke nødvendigvis størrelse som betyr alt, men det er viktig at man har et volum som gir stordriftsfordeler. Vi har hatt en kraftig vekst i kontraktene vi signerte fra 2017 til 2018 og ser en videre vekst inn i 2020.

 
Hva er arbeidsomfanget på kontraktene?
 
Equinorkontraktene innen ISO-tjenester (isolering, stillas og overflatebehandling) omfatter Oseberg C, Sør og Øst, Heimdal, Heidrun, Njord AB, Norne og Aasta Hansteen. Dette er en rammeavtale som strekker seg over 15 år (fra 2016) med en verdi rundt tre milliarder kroner. For Kollsnes og Sture løper ISO-avtalen over 10 år og med en verdi på vel 1,1 milliard kroner. I tillegg til ISO-fagene innbefatter avtalen også tjenester knyttet til blant annet tilkomstteknikk og rigging.

Rammekontrakten med Aker BP gjelder modifikasjoner, inspeksjon og multidisipline vedlikeholdstjenester basert på tilkomstteknikk. Kontrakten gjelder alle BP´s 13 plattformer og ett produksjonsskip på norsk sokkel, hvilket omfatter feltene: Valhall, Hod, Ula, Tambar og Skarv. Kontrakten har en varighet på 3 år, og inntil 9 år med opsjonsperioder og en antatt verdi på 180 millioner kroner. Kontrakten med Vår Energi gjelder ISO tjenester isolasjon, stillas og overflatebehandling samt tilkomstteknikk, sveisehabitat og tilhørende engineering for Goliat-plattformen. Avtalen er på 3 år inklusive opsjoner, og i sum inntil 6 år. Nylig hadde vi opsjonsavrop for nye tre år. Vi har nå en samlet ordrereserve på mer enn 5,3 milliarder kroner. Dette gir oss en solid posisjon og et svært godt fundament for videre utvikling.

 
Hvor er primærmarkedet?
 
Hovedmarkedet er olje og gass i Norge, men vi er en del av et stort konsern som er over hele verden, med unntak av Nord- og Sør-Amerika. Det gir oss tilgang på internasjonale markeder.

Prosjektene våre kan være krevende og inneholder ofte utvikling av innovative løsninger, testing og utførelse offshore innenfor vedlikehold og modifikasjoner i vanskelig tilgjengelige områder. Vi benytter ofte avanserte rigge- og løftemetoder i kombinasjon med tilkomstteknikk. Det er stor grad av produktutvikling og innovasjon for spesialutstyr og robotisering i prosjektene.

Vi har noen fagområder der vi er litt annerledes enn de vi konkurrer direkte med på ISO fag, og har også spesialkompetanse på bl.a. rigge- og løfteløsninger med vanskelig tilkomst, spesielle kutteløsninger og betong rehabilitering og inspeksjon offshore. Slike spesialiteter gir også et konkurransefortrinn.

 

Hvilke prosjekter er det dere nå posisjonerer dere mot?
 
Det blir spennende å se hva som skjer med Johan Castberg, og hva Equinor gjør ift. vedlikeholds- og driftskontraktene der. Likeens blir det interessant å se hva Equinor gjør i forhold til Martin Linge. Det er disse kontraktene som er nærmest frem i tid, men det er også rammeavtaler som begynner å nærme seg sluttfasen fra de ble signert, og vi skal være med kjempe om alle relevante kontrakter som kommer i markedet. Samtidig er prosjektmarkedet interessant både nasjonalt og internasjonalt. Her utvikler vi synergier i konsernet og har nesten kontinuerlige prosjekter rundt i verden sammen med våre søsterselskap, avslutter Terje Hellum.
 
Profilannonser
Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;
 
 
                

 

    

 
 
 
 
 


 

For videre informasjon: www.aluhak.no
  

 


 

For videre informasjon: www.norspray.no

 


 

–>