Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   11. desember 2018 - 05:42
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktRosenberg WorleyParsons – robust og posisjonert
 [Sist endret: 06.05.2018 21:28:17]

GHW2Rosenberg

Rosenberg WorleyParsons leverer komplette løsninger innen EPCI-prosjekter (engineering, procurement, construction, installation). Engineering og fabrikasjon skjer på en og samme lokasjon i Stavanger. Rosenberg WorleyParsons er dermed strategisk plassert i forhold til drifts- og utbyggingsaktiviteter på Norsk sokkel. Med mer enn 800 ansatte har selskapet en solid posisjon i olje-og gass-industrien som EPCI leverandør. Moderselskapet WorleyParsons har 27.000 ansatte fordelt på 165 kontorer i 43 land verden over. www.worleyparsons.com

 

 

Intervju med adm. direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg WorleyParsons

Hva er markedsstatus og egen posisjon?

Det er ikke tvil om at trenden er oppadgående og at det kommer inn ny aktivitet som vil øke sysselsettingen. Flere modifikasjonsoppdrag er i oppstarten. Det er et stort antall forespørsler som enten er kommet eller er på vei ut i markedet. Dagens oljepris sammen med store kostnadsbesparelser som er gjennomført, skaper optimisme. Det er gjort en rekke funn i nærheten av eksisterende felt samtidig som installasjonene er aldrende. Dette gir arbeid i form av plattform-modifikasjoner. Oljeselskapene har flere prosjekter de kommende årene der vår kompetanse er ideell. Vi ønsker å vokse på studiesiden, nybyggingsprosjekt, på drift- og vedlikeholdskontrakter og ta vår del av de store modifikasjonsprosjektene.

Trenden vi nå ser i markedet gir oss bedre forutsigbarhet og evne til å planlegge virksomheten. Vi står nå godt posisjonert i markedet, bedre enn før, og med en robust organisasjon, gode fasiliteter og en sterk eier. Ordreserven er solid og gir oss full sysselsetting frem mot 2020.

Hvilke større kontrakter er i arbeid p.t.?

Fabrikasjonskontrakten for bygging av tre gangbroer og to fakkeltårn til Johan Sverdrup-feltet for Statoil til en verdi av omlag 600 millioner er den største med en bemanning på 250.

Her skal vi levere en gangbro mellom stigerørs- og boreplattformen og ett fakkeltårn i 2018, og de resterende to gangbroene og ett fakkeltårn leveres i 2019. Vekten på de tre broene er totalt 5.700 tonn og satt sammen til en lengde, vil dette utgjøre hele 260 meter. En gangbro kan høres ut som en enkel transportgang, men den inneholder betydelig utrustning som rør, kabler, instrumentering m.m.

Johan Sverdrup-feltet fase 1 skal bestå av fire plattformer, og det er disse gangbroene som skal binde plattformene sammen. De to fakkeltårnene skal stå på henholdsvis prosess- og stigerørs-plattformene.

Martin Linge for Total E&P Norge var på samme størrelse som Johan Sverdrup kontrakten når den ble inngått i 2014. Vi er nå i forberedelsene for hook-up og en mellom-lagring ved kai på Rosenberg, som starter rett over påske. 150 personer arbeider med forberedelse, plan og oppsett for denne aktiviteten. Her vil vi være mer enn 1000 personer når offshore hook-up er i gang ut på ettersommeren.

Vi utførte tidligere en FEED for ENGIE ifm. modifikasjoner på Gjøa. 60 personer er engasjert i prosjektet. EPCI gjennomføring skal tas en beslutning på i mai og ligger som en opsjon i studiekontrakten. Løsningen innebærer at Nova blir koblet til Gjøa-plattformen, som bygges ut med en undervannsinstallasjon.

Innen subsea har vi et prosjekt inn mot Johan Sverdrup og flere oppgaver inn mot Statoil. Strategisk og tidsmessig er dette også viktige oppdrag for oss. Vi har tidligere levert forskjellige subseastrukturer/moduler bl.a til Snøhvit, Alvheim, Åsgard, Volund, Troll, Knarr og nå sist til Maria. Subsea er helt klart et viktig satsningsområde for oss.

De store oppdragene gikk til Østen for noen år siden. Hva har dere gjort for å komme i posisjon?

Det er minst to forhold her. De asiatiske verftene har vist at de ikke klarer å levere en total EPC løsning iht. forutsetningene. De totale prosjekt kostnadene er drevet vesentlig opp ved mangelfulle leveranser. Det andre forholdet er at norske selskaper har tatt et kraftig kutt på kostnadssiden som sammen med økt effektivisering gjør at vi nærmer oss et asiatisk prisnivå. I tillegg har norske selskaper en god track-record på leveransepunktlighet, kvalitet og gode priser. Når sluttregningen gjøres opp så er totalkostnaden sammenlignbar og trolig i vår favør. Det er nok hovedgrunnen til at vi ser et skifte.

Det hadde vært en viktig milepæl om vi igjen kunne fått anledning til å konkurrere om større nybygg-oppdrag, men det er modifikasjoner og subsea som er bærebjelken for oss. Hook-up markedet er også viktig, og det vil være der om plattformer bygges ute eller hjemme.

Det som til syvende og sist betyr svært mye er leveransepunktlighet og kvalitet til riktig pris. Der vet vi at norsk leverandørindustri er gode.

Hvilke synergier gir WorleyParsons til Rosenberg?

Det viktigste er at vi har tilgang på et sterkt engineering miljø. Det gir en kraftig synergieffekt ettersom vi vil ha mulighet til å utføre oppdrag som krever større kapasitet enn det vi har lokalt på Buøy. For ubemannete plattformer som nå er kommet i tydelig fokus hos operatørene, har WorleyParsons en betydelig portefølje og har levert mer enn 100 konsepter på ubemannete fasiliteter og fra disse er det bygget om lag 500. Det er den kunnskapen vi jobber med og ønsker å få inn i det norske markedet. Det er tilbudsprosesser i dette segmentet, og der håper vi at noen av våre konsepter blir materialisert.

Rosenberg har hele tiden jobbet systematisk med vår målsetting om å posisjonere oss som en betydelig EPCI leverandør. Der er vi nå. Vi klarer å tiltrekke oss dyktige folk og har vunnet tillit gjennom vår gjennomføringsevne og kvalitet på det vi leverer. Dette er avgjørende for å lykkes, avslutter Narvestad.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                     

 

               

 

 

               

  


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
Copyright; Industriavisen.no