Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   20. juli 2018 - 05:12
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktI forkant med automatisert aluminiumsproduksjon
 [Sist endret: 10.01.2018 21:06:55]

kai_rune

alcoa norway

Alcoa har vært tilstede i Norge siden selskapet startet et materialsamarbeid med Elkem (tidl. Elektrokjemisk) på 1920-tallet. I 1962 ble selskapet deleier i Elkem Aluminium. Siden 2009 har smelteverket på Lista og anodefabrikken i Mosjøen vært heleid av Alcoa. De to norske verkene har en samlet produksjon på 290 000 tonn primæraluminium pr. år. Anodefabrikken i Mosjøen leverer anoder til smelteverket i Mosjøen og til Alcoas smelteverk Fjardaal på Island. De norske verkene leverer kvalitetsprodukter til europeiske valseverk, ekstruderingsverk og støperier. Alcoa Norway har ca. 750 ansatte, og en årlig omsetning på ca. seks milliarder kroner (2016). Alcoa Norway ANS er en del av Alcoa Corporation (AA:NYSE), et av verdens ledende aluminiumsselskaper. www.alcoa.com/norway

 

Intervju med Kai Rune Heggland, direktør for Alcoa Norway

 

En industriell grønn revolusjon er i tidens tegn. Hvilke klimaforbedrende prosjekter ligger forut hos dere?

Fremtidens klima- og miljøutfordringer løses ikke uten teknologiutvikling og forskning. Verden trenger metaller, og det har vært en langsiktig utvikling over flere ti-talls år med å forbedre prosessene, minimere utslipp med renseanlegg, gjenbruk av råmaterialer og andre innsatsfaktorer hos Alcoa.

Vi har under evaluering et prosjekt der Enova har gitt tilsagn om investeringsstøtte på 280 millioner kroner til utvikling av ny energi- og klimateknologi. Midlene skal brukes til å bygge et lite demonstrasjonsanlegg for avansert smelteteknologi i Norge. Det er spennende teknologi med potensial for energigjenvinning og redusert CO2-utslipp, men vi avventer en beslutning inntil evalueringen er ferdigbehandlet.

Vi har også gjennomført et program med en karbotermisk tilnærming, en teknologi som er unik og har potensial til å revolusjonere hvordan vi produserer aluminium. Vi har vist at prosessen fungerer i mindre skala, men vi må teste produksjon i større skala for å vise at produksjonen er kommersielt konkurransedyktig. Prosessen kan gjøre det mulig å drive lønnsomt med mindre enheter med fleksible kraftforsyninger. Prosjektet er foreløpig lagt i bero med bakgrunn i det nåværende volatile marked.

 

Bilde: Alcoa Norway

Hva er dagens markedsbilde?

Kina har dominans i aluminiumsmarkedet og står for 50% av produksjonen. Det påvirker alle beslutninger om ny kapasitet, produksjon og teknologi her og andre steder i verden. Nå har kinesiske myndigheter besluttet å redusere sin aluminiumsproduksjon i vinterhalvåret og dermed også forurensingen i de største byene. Det er allerede stengt ned produksjon i vinter, men med overkapasitet globalt påvirkes etterspørselen mindre. Derimot påvirkes forventningene i markedet og dermed også prisene.

Hvilke markeder er det Alcoa Norway henvender seg mot?

Generelt Europa, men lite på innenlandsmarkedet bortsett fra støpelegeringer som Lista leverer i flytende form til nabobedriften Farsund Aluminium Casting.

Produktene på Lista er pressbolt med forskjellige tilsetningsmaterialer avhengig av kundens krav til styrke. Kundene våre er pressverk som lager aluminiumprofiler til bygnings- og bilindustrien. Støpelegeringene benyttes i en avansert støpeprosess for produksjon av bildeler.

I Mosjøen produseres støperilegeringer og valseemner, og om lag 60% av Mosjøens produksjon går til valseprodukter.

Aluminiumproduksjon er en kraftkrevende industri. Hva er kraftsituasjon p.t.?

Vi har inngått en 15 år lang kraftkontrakt med Nordlicht-prosjektet. Alcoa vil kjøpe hele produksjonskapasiteten fra vindparkene Kvitfjell/Raudfjell på Kvaløya, 30 km vest for Tromsø. Kontraktene sikrer langsiktig leveranse av miljøvennlig fornybar kraft til Alcoas smelteverk i Mosjøen, og bidrar til å posisjonere Alcoa Mosjøen som et av verdens mest bærekraftige aluminiumverk.

Overskudd av bærekraftig energi i Norge bør brukes til langsiktig verdiskaping lokalt. Med denne nye langsiktige avtalen vil vi ta et nytt steg frem mot lavutslippssamfunnet, samtidig som avtalen gjøre oss i stand til å arbeide videre frem mot 2050-målene som er nedfelt i Norsk industris veikart for prosessindustrien.

Samtidig er det ingen tvil om at vår bærekraft og konkurranseevne bare kan sikres hvis vi har tilgang til kraft til globalt konkurransedyktige priser, noe som krever en god balanse mellom strømforsyningen i Norden på den ene side og nivået på krafteksport på den annen side.

Det er et paradoks at norsk vannkraft er utkonkurrert prismessig med nye vindkraftverk fra uavhengige prosjekteiere. Alcoa er for øvrig sikret gjennom kraftavtaler til 2020.

Hva er hovedfokus?

Vi investerer i automatisering og effektivisering. Alcoa Mosjøen er sannsynligvis det verket i verden som innen kort tid har mest automatisert utstyr i sum i en aluminiumsmelter. Det er installert robotiserte funksjoner og selvgående kjøretøy for effektiv logistikk. Vi gjør større investeringer i automasjon og utstyr som gjør at verket i Mosjøen ligger helt i forkant av utviklingen. Datainnsamling og sensorutvikling står sentralt i arbeidet. Dette gir store muligheter i en tradisjonell industri med mye repeterende arbeid, og hovedfokus er å holde en kostposisjon som er konkurransedyktig ved å kutte kost samt øke marginen ved å produsere spesialprodukter som gir høyere margin enn standardprodukter, avslutter Kai Rune Heggland.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                     

 

 

                   

 

 

                       

 

 

 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
Copyright; Industriavisen.no