Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   20. juli 2018 - 05:12
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktKAEFER Energy i vekst med godt fotfeste
 [Sist endret: 19.11.2017 21:00:31]

Kaefer_LogoBÅRD

KAEFER ENERGY er et ledende multidisiplint selskap rettet mot olje- og gassindustrien innen Isolering, Tilkomst, Overflatebehandling, Innredning og HVAC. Forretningsområdene dekker hele olje- og gassindustrien; modifikasjons- og vedlikeholdsmarkedet, nybygg og landanlegg. KAEFER ENERGY er både ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert, og har 0-skade filosofi som overordnet mål. Bedriften har om lag 750 egne ansatte, og forventer i år en omsetning på ca. 1,1 milliarder kroner.

 

 

Intervju med adm. direktør Bård Bjørshol i KAEFER Energy AS

 

Statoil tildelte nylig en milliardkontrakt til KAEFER Energy, den mest langsiktige kontrakten i bedriftens historie. Hva er omfanget?

Dette er en strategisk viktig kontrakt for oss. Den går frem til 2031 og dekker blant annet leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas/tilkomst, overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse, noe som utgjør brorparten av KAEFER Energy sine disipliner. Kontrakten som i prinsippet kan benyttes på alle Statoils offshore installasjoner på norsk sokkel, vil i første omgang bli brukt til å videreføre den offshore-porteføljen KAEFER Energy ivaretar for Statoil i dag. Dette innebærer seks installasjoner på feltene Troll, Åsgard og Kristin. Kontraktsverdien basert på disse installasjonene og varigheten på kontrakten representerer flere milliarder kroner.

Denne avtalen sikrer viktig og stabil sysselsetting i mange år fremover. Den kommer også på et tidspunkt hvor olje- og gassindustrien fortsatt opplever utfordringer med redusert ordretilgang og store utfordringer knyttet til opprettholdelse av sysselsettingsnivået.

Johan Sverdrup og Johan Castberg m.fl. vil med tiden også gi muligheter for ytterligere ekspansjon. Der er vi nå godt posisjonert.

KAEFER Energy har vunnet betydelige kontrakter, bl.a. for Aker BP, Johan Sverdrup og Mongstad-anlegget. Hva er omfanget?

BP Norge, nå Aker BP, tildelte oss vedlikeholdskontrakten på totalt 14 installasjoner på norsk sokkel, henholdsvis på Valhall-, Ula- og Skarv-feltene for snart halvannet år tilbake. Kontrakten kom på et tidspunkt da hele olje- og gassindustrien møtte store utfordringer. Vedlikeholdskontrakten har en varighet på tre år pluss opsjoner på tre ganger to år. Årlig omsetning er ventet rundt 200 millioner kroner. Kontrakten gir arbeid til rundt 200 medarbeidere. Dette er en stor og viktig kontrakt for oss i årene fremover.

Vi har også vunnet flere viktige kontrakter knyttet til ISO disipliner (isolering, stillas, overflatebehandling) i forbindelse med utbyggingen av Statoils gigantiske Johan Sverdrup-felt med fire plattformer. For Aibel har vi kontrakten for isolasjon, innvendig utrustning, passiv brannbeskyttelse og "touch-up" maling for boreplattformen som bygges i Haugesund. Kontrakten har en verdi på mer enn 100 millioner kroner. I tillegg til dette, er Rosenberg WorleyParsons ansvarlig for bygging av tre broer og to flammetårn i forbindelse med de fire plattformene på Johan Sverdrup. Her er vi underleverandør av tjenester innen ISO-fagene, og tilhørende ingeniørtjenester. Videre har vi, direkte for Statoil, ferdigstilt isoleringsarbeidet på alle utstyrspakkene bygd rundt i verden for installasjon om bord på de to plattformene som bygges hos Samsung Heavy Industries, og vi utfører ingeniørarbeid for Samsung knyttet til isolasjon av de to plattformene som bygges i Sør Korea.

For Martin Linge plattformen, som er under bygging for Total i Sør Korea, har hovedkontraktør Rosenberg WorleyParsons tildelt oss kontrakt for sammenstillingsarbeidet knyttet til innredning, overflatebehandling, stillas, og isolering. Plattformen skal kobles opp mot understellet i Nordsjøen neste år. For å sikre effektiv og god gjennomføring av sammenstillingsarbeidet er forberedelsene alt godt i gang. Under en kontrakt med Samsung Heavy Industries, har også KAEFER Energy et omfattende arbeidsomfang knyttet til isolering og brannbeskyttelse.

Tidligere i år ble vi også tildelt en stor prosjektkontrakt for ISO-vedlikehold på Mongstad-anlegget for Statoil. Kontrakten omfatter isolering, overflatebehandling og stillasbygging, og løper over en toårsperiode med en forventet verdi på 300 millioner kroner.

Vi har omfattende avtaler med de fleste aktører for modifisering, oppgradering og nybygging knyttet til fagene HVAC og Innredning. Vi har over tid demonstrert leveringsevne gjennom større nybyggkontrakter, vedlikeholdsprosjekter offshore og på landanlegg. Dette er multi-disipline prosjekter der vi får kombinert fagene våre og utnyttet kapasiteten og kompetansen på tvers i selskapet. Samtidig har vi en struktur til å gjennomføre hele spekteret, fra mindre til de større og mer komplekse multidisipline kontraktene. Både vi og våre kunder har sett store fordeler ved at vi kommer tidlig inn i prosjektfasen med vår kompetanse. Denne bredden i kompetanse og erfaring gjør oss robuste for fremtidige kontrakter.

Energy Fire Cover er en brannkasse og en nyvinning. Hva er bruksområdet?

Dette produktet har vunnet frem på norsk sokkel og utenlands som for de norske nybygg-prosjektene i Sør-Korea. Bare de siste par årene har vi hatt leveranser på flere tusen enheter. Olje- og gassindustrien stiller strenge sikkerhetskrav, der bl.a. passiv brannbeskyttelse inngår som ett vesentlig element. Kravene til egenskaper og dokumentasjon av disse er derfor omfattende. ENERGY Firecover® er en innovativ brannkasse for ventiler og flenser som tilfredsstiller samtlige brann- og eksplosjonskrav definert i NORSOK R-004. Produktet, som betegnes som den nye generasjonen brannbeskyttelsesprodukter, er en meget kostnads- og tidseffektiv løsning, som også har de beste levetidskostnader da den utvendige beskyttelsen består av rustfritt stål som ikke krever vedlikehold. Designet er svært lett og løsningen representerer en betydelig vektbesparelse sammenliknet med alle andre tilsvarende systemer.

- Og strategien videre?

Strategien er fortsatt å satse på både multidisipline og disiplinvise prosjekter som dekker Isolering, Overflatebehandling, Tilkomst, Innredning og HVAC. Disse vil være både innen nybygg, modifikasjoner og vedlikehold, på landanlegg og på installasjoner i havet. Vi skal vinne prosjekter og ta nye markedsandeler gjennom våre pågående forbedringsprogrammer, inkludert også Lean Management som vi implementerte i hele organisasjonen alt i 2013. Vi er ikke bare blitt mer effektiv og topp trimmet, men vi har også høstet ytterligere forbedrede resultater innen HMS, avslutter Bjørshol.

 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                      

 

 

          

 

 

                    

 

                         


 

 

Isopartner AS er ledende distributør av teknisk isolasjon i det norske markedet, med hovedkontor i Moss samt avdelingskontorer i Oslo og Bergen.

Vi betjener kunder innen bygg & anlegg, offshore og marine. Isopartner er medlem av IPCOM-Gruppen i Belgia, en allianse av europeiske isolasjonsgrossister, spesialisert på distribusjon av produkter for teknisk- og byggisolasjon.

Vil du vite mer og lese om referansene våre:

www.isopartner.no

 


 

 

Langset Rope Access AS setter standarden innen arbeid og opplæring i høyden.

Vi leverer tjenester innen tilkomsteknikk, kurs, containerløsninger og sikringsutstyr for arbeid i høyden. 

Tjenestene leveres i dag til bygg og anlegg, olje og energi industrien, Redningstjenesten og maritim sikkerhet.

www.lrasafety.no

 


 

For videre informasjon: www.aluhak.no

 


 

For videre informasjon: www.ertrading.no

 


 

For videre informasjon: www.norspray.no

 


 

For videre informasjon: www.jotun.com

 


 

 

 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
Copyright; Industriavisen.no