Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   22. august 2017 - 05:40
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
Kontakt
Grønt fokus - Bravida leverer
 [Sist endret: 19.06.2017 11:52:20]

bravidaToreBakke_01

 

Bravida er en ledende leverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester for bygg i Norden. I Norge har Bravida over 30 avdelinger og rundt 3200 ansatte. Bravida tilbyr spesialkompetanse innen teknikkområdene elektro, rør og ventilasjon. På disse teknikkområdene kan selskapet ta ansvar for hele installasjonsprosessen, fra design og prosjektering til installasjon og service. Bravida tilbyr også tjenester innenfor spesialområder som sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift. www.bravida.no

 

Intervju med adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge AS 

Hva markedsstatus innen bygge-bransjen?

Bygg-markedene er generelt sett gode. Det bygges mye, med noe geografiske forskjeller, men det ser ut til å bli bra de neste to til tre årene. Det er stor etterspørsel etter bolig og rehabiliteringsmarkedet er betydelig. For å imøtekomme dagens energikrav kreves rehabilitering av eldre kontorbygg og næringsbygg. Leietakere forventer lavere driftskostnader og et grønt fotavtrykk. Her er våre tekniske fag som rør, elektro og ventilasjon helt avgjørende for å få byggene til å redusere energiforbruket. Innen samferdsel, vei og tunnel, bidrar fagene elektro og ventilasjon i stor grad og gir oss et stort marked. Det bygges mye innenfor helse-/sykehus sektoren som vi er tunge på. Bygg-markedet ser absolutt lyst ut.

Spesielle utfordringer?

Ettersom aktiviteten er stor, så er det en utrolig hard priskonkurranse. Vi har valgt å satse stort sett på egen produksjon med litt innleie på toppen, men vi stiller spørsmålet hvordan noen kan gå så langt ned i pris om en skal følge norsk regelverk. Utfordringen er at man ofte bare blir vurdert på pris og ikke hvilken kompetanse man besitter. Når det er sagt, ser vi at de statlige innkjøpene vektlegger mer på oppgaveforståelse, kompetanse, erfaring og soliditet. Vi håper at det vil gå i den retningen slik at man premieres for dyktige medarbeidere og på den måten levere bedre anlegg til sluttkunden. Det er noe i det begrepet at "når noe er for godt til å være sant".

Geografisk – fordeling?

Det har vært og er veldig stor aktivitet nord i landet, rundt Tromsø by bygges det veldig mye. Midt-Norge er på det jevne, men der er vi inne på de store prosjektene som Fosen Vindkraft. Hordaland og Rogaland er mest krevende. Det skyldes at aktører som var tungt inne i offshore søker nye markeder og skaper en tilspisset konkurransesituasjon. I Oslo området er det stor aktivitet også nedover mot Østfold-kanten, og selvfølgelig aksen mot Gardemoen.

Større prosjekter?

Vi har flere, men over 50% av virksomheten vår er service, og det skal det være, Oras har ca. 35%. Grunnen er at vi skal drifte byggene i etterkant av ferdigstillelse. Det gjør oss mindre konjunktursårbare. De største prosjektene våre nå er Tromsø sykehus og Tønsberg sykehus. I Tromsø tilfører vi alle våre tekniske fag, i Tønsberg elektrofagene. Et annet større prosjekt er Ryfast veitunnel i Rogaland. Prosjektet var veldig viktig for oss ettersom Rogaland er et krevende marked. Dette er en ren elektro leveranse med lys, tekniske rom, signalanlegg, kabling m.m. Disse større prosjektene er i størrelsesorden 250 til 300 millioner kroner, men i porteføljen har vi også en rekke prosjekter mellom 50 til 100 millioner kroner. Dette gir oss en god ordrereserve som p.t. er rett i underkant av 2,5 milliarder kroner og greit geografisk fordelt.

Dere har hatt en kraftig vekst, fra ca 2 milliarder i 2013 til ca 4,3 milliarder i 2016 når Oras inkluderes, og med en betydelig økning i resultat. Hva har bidratt mest?

Nå ligger det også oppkjøp i tallene, men vi har hatt mye fokus på forbedringsprogrammer fra 2013 til i dag, der planlegging for å effektivisere og hindre sløseri har gitt gode resultater. Sløsing av tid kan være at man river ned noe uten at materiell er på plass for å fullføre jobben. Det kan også være tegninger som er mangelfull. Det er ikke slik at hver medarbeider skal springe fortere, men heller gå i riktig retning og jobbe med de rette oppgavene. I forbedringsprogrammet delte vi inn tiden i "verdiskapende" der vi fysisk tilfører tid for kunden, "nødvendig" tid som planlegging og "sløseri" eller unødvendig tid. Dernest tok vi utgangspunkt i de avdelingene med best resultat og la til rette et kursopplegg for bedriften i sin helhet. God planlegging har gitt resultater, og det gjør at vi nå tjener bedre på prosjektene.

Strategien – visjonen?

Vi er et konsern på nordisk nivå så visjonen er å være størst og best i Norden, og det føler vi at vi langt på vei er, men lønnsom vekst er vårt mantra videre. Med oppkjøpet av Oras som komplementerte oss innen rør og ventilasjon over hele landet, så er det viktig at dette store selskapet blir godt implementert i Bravida. Vi skal ta vare på de ansatte og ikke minst ta ut synergier. Det er det viktigste i et to års perspektiv, avslutter Tore Bakke.

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                 

 

 

         

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no - Powered by Ewat