Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   22. august 2017 - 05:40
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
Kontakt
2017 - Et industrielt grønt veiskille
 [Sist endret: 14.06.2017 21:19:43]

HYDRO_logo_12Glenn O Linnerud

Hydro is a global aluminium company with production, sales and trading activities throughout the value chain, from bauxite, alumina and energy generation to the production of primary aluminium and rolled products as well as recycling. Based in Norway, the company has 13,000 employees involved in activities in more than 50 countries on all continents. www.hydro.com

Enova har tilført 1,6 milliarder kroner i investeringsstøtte til uttesting av Hydros nye teknologi for produksjon av aluminium som har en samlet investering på 4,3 milliarder kroner. Pilot-anlegget skal verifisere om dette blir verdens mest energieffektive og klimavennlige produksjon av aluminium. Piloten får en produksjonskapasitet på omlag 75.000 tonn.

Intervju med Glenn Ove Linnerud, Owners repr. Hydro Karmøy Technology Pilot

Hydros testpilot på Karmøy er under oppføring. Hva er bakgrunnen og omfanget av utbyggingen, tidslinjen og status i prosjektet?

Da Svein Richard Brandtzæg i 2010 gikk ut og sa at vår visjon er et energiforbruk på 10 kWh per kg aluminium skapte det nytenkning i teknologimiljøet vårt. Fokuset skulle fremdeles være høy produktivitet, men balansert mot mer miljøvennlig produksjon med lavere energiforbruk. Vi har et sterkt elektrolyseteknologimiljø i Hydro med hovedsete i Øvre Årdal, og med den nye visjonen som inspirasjon klarte teknologene å komme opp med løsninger som har redusert energiforbruket betydelig. I tillegg til et sterkt forskningsmiljø, har Hydro en egen utbyggingsdivisjon som er eksperter på å bygge fabrikker, og vi har en solid driftsorganisasjon. Det betyr at vi selv disponerer de tre hovedaktørene som skal til for å lykkes i denne type større teknologiprosjekter. Nå er det slik at disse tre hovedaktørene naturlig drar i hver sin retning: Prosjektorganisasjonen har som målsetting å få investeringen så lav som mulig på bekostning av drift. Driftsorganisasjonen derimot har som mål å få driftskostnaden så lav så mulig, noe som ofte går på bekostning av høyere investeringer, mens forskningsorganisasjonen selvfølgelig gjerne vil ha bedre tid på å gjøre teknologien enda bedre. Så ved å ha alt dette innenfor Hydros fire vegger, evner vi å balansere de interessene i forhold til hverandre, og ikke minst skape respekt og forståelse på tvers av områdene. Det er kort om bakgrunn og hvordan vi skal lykkes.

Status er at vi ligger på tid, kost og kvalitet til det vi har lovet å levere, som er oppstart av aluminiumproduksjon i fjerde kvartal 2017. Per i dag er vi ca. 80% ferdig med den fysiske fremdriften. Det betyr at elektrolyseanlegg og anodeservice er ferdig bygget. Vi går nå inn i en "commissioning" fase der vi starter opp kompletterte deler av anlegget. Først ut er "Utilities" som sjøvann, industrivann, trykkluft m.m., deretter følger anodeservice fabrikken og elektrolyseanlegget.

Hovedelementene i prosjektet er selve elektrolyseanlegget, elektrolysecellene 48 HAL4e celler (12,3 kWh/kg), 12 HAL4e ultra celler (11,5-11,8 kWh/kg) og anode service som skal rense brukte anoder, rette anode stenger og ta hånd om nye anoder fra Hydro i Årdal. Prosjektet fordrer også nye kraner, renseanlegg, anodetransport-kjøretøyer, transformatorer og likerettere som skal levere kraften på riktig måte til anlegget. 

 

  Hydro Karmøy Technology Pilot

Hvordan er HAL4 teknologien overlegen annen elektrolyseteknologi?

HAL4 teknologien har minst like høy produktivitet som det våre konkurrenter har, samtidig som den har et vesentlig lavere energiforbruk (15% i forhold til verdensgjennomsnittet). Videre er den like god eller bedre enn annen teknologi på utslipp. Vi tar i bruk automatiserte styringssystemer med et bevisst forhold til fremtidens kompetente operatører. Arbeidsplassene tilrettelegges for operatører som vil bli gitt mye ansvar og frihet til å forbedre teknologiens ytelse videre. Vi vil organisere arbeidet på en slik måte at vi driver frem forbedringer med ulike parametere, eksempelvis redusert tidsbruk og økt levetid på produksjon og utstyr.

Dette er en prebake metode, der vi har funnet løsninger som forbedrer ytelsen på HAL4 cellene signifikant. En hovedutfordring er interpolar-avstanden, dvs. fra underkant av anoden og til overkant av det flytende metallet. Den avstanden er høyere enn det en trenger for å kjøre elektrolyseprosessen, samtidig som at den ohmske motstanden i elektrolytten er høy. Med HAL4e teknologien evner vi bl.a. å redusere denne avstanden og på den måten begrense uønsket varmeproduksjon.

Hvordan vil du si at dette prosjektet bidrar i det grønne skiftet ?

Vi legger med denne piloten føringer for verdens aluminiumsindustri til en mer miljøvennlig praksis. Det går på alle fronter som utslipp av flor, støv, CO2 og redusert strømforbruk.

Aluminium er et materiale som kan resirkuleres i det uendelige, uten å sendes til deponi. Det brukes i kraftoverføring, mellom produsent og forbruker i solenergi og vindkraft. I transportindustrien gir aluminium lettere kjøretøyer, og i bilindustrien et produkt som absorberer energi mye bedre enn stål.

Aluminium er et av områdene som kan dra verden i en mer bærekraftig retning. Med piloten på Karmøy vil Hydro teste ut den mest miljø- og energieffektive teknologien for aluminiumproduksjon i verden, - en teknologi for det grønne skiftet.

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                      

 

 

                              

 

 

             

 


 

Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av våre leveranser og vår konkurransekraft. Vi vil være best på industrielle leveranser der kompetente medarbeidere er den viktigste suksessfaktoren. Selskapet har en omsetning på 1,8 milliarder kroner og har ca. 1300 ansatte i Norge. Vi er lokalisert på flere steder i Norge.

For nærmere informasjon: www.is-norway.bilfinger.com

 

 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no - Powered by Ewat