Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   23. september 2017 - 22:03
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktHøy aktivitet hos Rosenberg WorleyParsons
 [Sist endret: 21.05.2017 21:24:32]

GHW2Rosenberg

Rosenberg WorleyParsons leverer komplette løsninger innen EPCI-prosjekter (engineering, procurement, construction, installation). Engineering og fabrikasjon skjer på en og samme lokasjon i Stavanger. Rosenberg WorleyParsons er dermed strategisk plassert i forhold til drifts- og utbyggingsaktiviteter på Norsk sokkel. Med mer enn 700 ansatte har selskapet en solid posisjon i olje-og gass-industrien som EPCI leverandør. Moderselskapet WorleyParsons har 27.000 ansatte fordelt på 165 kontorer i 43 land verden over. www.worleyparsons.com

 

 

Intervju med adm. direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg WorleyParsons

Hva er markedsstatus og egen posisjon?

Det er viktig å se oljebransjen totalt sett og i sin fulle bredde. Det viser et marked på vei opp, men her er det fortsatt store variasjoner fra segment til segment. Siste tiden er det gitt store tildelinger til det segmentet Rosenberg er innenfor og som også er viktig for andre deler av bransjen. Det er ikke tvil om at trenden er oppadgående og at det kommer inn ny aktivitet som vil øke sysselsettingen.

Flere modifikasjonsoppdrag er i oppstarten; Dvalin, Skarfjell, Njord, - og Castberg som en stor ny felt utbygging, for å nevne noen. For Castberg er forespørsler ute i markedet både for subsea og topside. Her vil flere oppdrag konkretiseres på slutten av året og inn i 2018.

Det er et stort antall forespørsler som enten er kommet eller er på vei ut i markedet. Dagens oljepris sammen med store kostnadsbesparelser som er gjennomført, skaper optimisme selv om det tar noe tid før det gir et løft for hele leverandørindustrien. Det er gjort en rekke funn i nærheten av eksisterende felt samtidig som installasjonene er aldrende. Dette fordrer plattform-modifikasjoner. Oljeselskapene har flere prosjekter de kommende årene der vår kompetanse er ideell. Vi ønsker å vokse på studiesiden, på drift- og vedlikeholdskontrakter og ta vår del av de store modifikasjonsprosjektene.

Trenden vi nå ser i markedet gir oss bedre forutsigbarhet og evne til å planlegge virksomheten. Vi står nå godt posisjonert i markedet, bedre enn før, og med en robust organisasjon, gode fasiliteter og en sterk eier. Ordreserven er solid og gir oss full sysselsetting inn i 2019.

Hvilke større kontrakter er i arbeid p.t.?

Fabrikasjonskontrakten for bygging av tre gangbroer og to fakkeltårn til Johan Sverdrup-feltet for Statoil til en verdi av omlag 600 millioner, er for øyeblikket, den største med en bemanning på 250.

Her skal vi levere en gangbro mellom stigerørs- og boreplattformen og ett fakkeltårn i 2018, og de resterende to gangbroene og ett fakkeltårn leveres i 2019. Vekten på de tre broene er totalt 5.700 tonn og satt sammen til en lengde vil dette utgjøre hele 260 meter. En gangbro kan høres ut som en enkel transportgang, men den inneholder betydelig utrustning som rør, kabler, instrumentering m.m.

Johan Sverdrup-feltet fase 1 skal bestå av fire plattformer, og det er disse gangbroene som skal binde plattformene sammen. De to fakkeltårnene skal stå på henholdsvis prosess- og stigerørs-plattformene.

Martin Linge for Total E&P Norge, som nå er i sluttfasen, var på samme størrelse som Johan Sverdrup kontrakten når den ble inngått i 2014. Vi er nå i forberedelsene for hook-up som skal skje på ettersommeren. 120 personer arbeider med forberedelse, plan og oppsett for denne aktiviteten. Her vil vi være mer enn 1000 personer når vi kommer utover høsten.

Vi er også engasjert av ENGIE på en FEED (front end engineering and design) studie for modifikasjoner på Gjøa. 60 personer er engasjert i prosjektet som går frem til høsten. EPCI gjennomføring har oppstart februar neste år. Løsningen innebærer at Skarfjell blir koblet til Gjøa-plattformen med en undervannsinstallasjon.

Strategisk og tidsmessig er dette et viktig oppdrag for oss. Vi har 50 ingeniører som jobber med studien fram mot årsskiftet. Det gir oss en god posisjon i forhold til EPCI-kontrakten som skal tildeles for oppdraget. Den ligger som en opsjon i studiekontrakten.

Innen subsea har vi under arbeid et prosjekt for Subsea 7 med fabrikasjon av undervanns-strukturer og rør til Wintershall’s Maria-prosjekt. 25 personer er i arbeid på prosjektet. I tillegg så leverer vi til Statoil på Gina Krog og deres nye CAP-X konsept. Strategisk og tidsmessig er dette også viktige oppdrag for oss. Vi har tidligere levert forskjellige subseastrukturer/moduler bl.a til Snøhvit, Alvheim, Åsgard, Volund, Troll og Knarr. Subsea er helt klart et viktig satsningsområde for oss.

De store oppdragene gikk til Østen for noen år siden. Hva har dere gjort for å komme i posisjon?

Det er minst to forhold her. De asiatiske verftene har vist at de ikke klarer å levere en total EPC løsning iht. forutsetningene. De totale prosjekt kostnadene er drevet vesentlig opp ved mangelfulle leveranser. Det andre forholdet er at norske selskaper har tatt et kraftig kutt på kostnadssiden som sammen med økt effektivisering gjør at vi nærmer oss et asiatisk prisnivå. I tillegg har norske selskaper en god track-record på leveransepunktlighet, kvalitet og gode priser. Når sluttregningen gjøres opp så er totalkostnaden sammenlignbar og trolig i vår favør. Det er nok hovedgrunnen til at vi ser et skifte.

Det hadde vært en viktig milepæl om vi igjen kunne fått anledning til å konkurrere om større nybygg-oppdrag, for eksempel plattformdekk som det har vært bygget mye av på Rosenberg tidligere, men det er modifikasjoner og subsea som er bærebjelken for oss. Hook-up markedet er også viktig, og det vil være der om plattformer bygges ute eller hjemme.

Det som til syvende og sist betyr svært mye er leveransepunktlighet og kvalitet til riktig pris. Der vet vi at norsk leverandørindustri er gode.

Hvilke synergier gir WorleyParsons til Rosenberg?

Det viktigste er at vi har tilgang på et sterkt engineering miljø. Det gir en kraftig synergieffekt ettersom vi vil ha mulighet til å utføre oppdrag som krever større kapasitet enn det vi har lokalt på Buøy. WorleyParsons er et internasjonalt selskap med store engineering-kontorer i alle verdensdeler. Selskapet er representert over hele verden, i 43 land.

Rosenberg har hele tiden jobbet systematisk med vår målsetting om å posisjonere oss som en betydelig EPCI leverandør. Der er vi nå. Vi klarer å tiltrekke oss dyktige folk og har vunnet tillit gjennom vår gjennomføringsevne og kvalitet på det vi leverer. Dette er avgjørende for å lykkes, avslutter Narvestad.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                

 

               

  


 

For videre informasjon: www.aluhak.no

 Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no