Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   23. september 2017 - 22:00
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktSystemer for økt sikkerhet i flytrafikken
 [Sist endret: 20.04.2017 07:59:15]

indranavia3_180eldar_17

Our highly specialized team of 190 employees combine experience and creative thinking, which ensures that Indra Navia AS is a world leader in delivering air traffic control systems. Norwegian-developed and -produced technology sold to every corner of the globe. From Paris to Kuala Lumpur, Buenos Aires to London, Sydney to Toronto: many of the world’s busiest airports rely on NORMARC, GAREX and NOVA products from Indra Navia for safe and efficient air traffic management. Our offices are in Oslo and Horten. We are a wholly owned subsidiary of the Spanish-based Indra Group with over 40 000 employees worldwide. www.indranavia.no

 

Intervju med adm. direktør Eldar Hauge i Indra Navia AS

 

Indra Navia har hatt en jevn vekst de siste årene og hadde en omsetning på 560 MNOK i fjor med en margin på nær 12%. Hvordan ser du markedet fremover?

Markedet har definitivt tatt seg opp siste årene. 2016 er det beste året vi har hatt, og 2017 topper med god margin og en vesentlig høyere ordreinngang enn i fjor.

Det har vært en konsolidering i markedet med færre og større operatører. Som eksportbedrift hadde vi et vanskelig marked da oljeprisen var oppe i 130 dollar fatet, og med en krone på sitt sterkeste. Men nå som kronen har svekket seg til et akseptabelt nivå så konkurrer vi godt internasjonalt. Det har vært en helt nødvendig forutsetning for oss. Vi har hatt god vekst i India, og Kina er et kjempemarked for oss. Det bygges flyplasser veldig mange steder i verden, og markedet totalt sett er i vekst.

Markedet er ekstremt konservativt. Det å få godkjente systemer innen ATM for operativ drift er omtrent som å få godkjent nye kritiske legemidler. Men det skapes rom for å komme med nye løsninger i større grad enn tidligere. Flere og flere tar større grep med å endre sine operative modeller, prosedyrer og prosesser for å utnytte potensialet i ny teknologi. Markedene dereguleres, og det er konkurranse om å drifte flyplassene. Det er et helt annet konkurranse landskap nå enn det vi har sett tidligere.

Hvilke systemer leverer dere?

GAREX er kommunikasjonssystemet vårt, som gjennom flere ti år med forskning, er blitt verdensledende for denne type kommunikasjonsløsninger. Innen navigasjon har vi varemerket NORMARC som tidligere var Norsk Marconi. Det er verdens beste navigasjonssystem som er "benchmerket" for alle våre konkurrenter rundt i verden. Det tredje varemerket er InNOVA systemer for tårnautomasjon som er i bruk ved komplekse hub’er til små regionale flyplasser rundt hele verden, blant annet ved London Heathrow og Paris Charles De Gaulle.

Et spesielt produkt vi har utviklet er det såkalte "Electronic flight strips" som erstatter papirstrimlene som flyvelederen bruker idag med en elektronisk løsning som gir grunnlag for ny funksjonalitet ved automatisering av flytrafikk. Produktet er tett integrert i InNOVA porteføljen, men står også på egne ben. Vi har også utviklet det vi kaller "Runway status lights" der vi har levert den første implementering i Europa på Charles De Gaulle i Paris. Her bruker vi rullebanelys med spesiell koding som informasjonskilde til flyene både i forhold til landing, taksing og take-off. Dette er et sikkerhetstiltak for å unngå uhell på bakken. 

Hvilke er de viktigste prosjektene som er vunnet siste året?

Verdens største kontrakt for fjernstyrte tårn ble inngått med Avinor i midten av 2015. Kontrakten er et samarbeid med Kongsberg Defence Systems og Indra Navia. Avinor har et program til dette formålet på ca. 400 millioner kroner tilegnet 15 av Norges mest isolerte flyplasser. Fjernstyrte tårn er et spennende konsept der vi skal heve effektiviteten og kvaliteten på flygelederoperasjoner til mindre flyplasser ute i distriktene. Konseptet har en spennende kamera løsning fra Kongsberg Defence Systems som ingen andre i verden har maken til. Vi leverer et InNOVA tårnsystem med all funksjonalitet som i et vanlig tårn. Kontrollsenteret er i Bodø og er laget slik at en flygeleder kan styre opp til tre flyplasser. Det er en stor besparelse for Avinor å organisere tårntjenesten på den måten. Først ut er flyplassen på Røst i slutten av året og deretter følger Røros, Hasvik, Berlevåg og Mehamn.

I fjor vår vant vi en kontrakt med Boeing på innflygningssystemet GBAS (NORMARC Ground Based Augmentation System). GBAS er svært viktig for oss, om ikke den viktigste utviklingen vi har, for om lag halvparten av det vi produserer er navigasjonssystemer. GPS som navigasjon er ikke tilstrekkelig nøyaktig og trenger korreksjon. GBAS løser dette gjennom en bakkestasjon med en rekke presise antenner. Stasjonen sender korrigeringsdata til flyet med godt under en meters presisjon. Boeing har kjøpt en spesialversjon av dette systemet som er en portabel versjon. Potensialet for systemet er betydelig i internasjonal sammenheng.

Og på omtrent samme tid i fjor leverte vi en større oppgradering av eksisterende kommunikasjonssystemer GAREX til flyplassen i København. Leveransen bekrefter at det vi har investert av produktutvikling i GAREX er viktig også for de største internasjonale flyplassene.

GBAS – hvilken posisjon har systemet i dag?

Vi deltar i et stort forskningsprogram i EU-regi som har fått navnet SESAR (Single European Sky ATM Research Program) som går på utvikling av neste generasjons luftkontroll systemer hvis formål er at effektiviteten i luftrommet må økes. I dette programmet er det nå utviklet veldig mye ny teknologi som skal brukes til de nye ambisjonene som man har ifm. omlegging av det europeiske luftrommet, med andre ord øke effektiviteten i luftrommet og samtidig skape grunnlag for at europeisk virksomhet skal være levedyktig i fremtiden.

Vi har investert flere ti-talls millioner kroner i utviklingen av GBAS, og det er særdeles viktig at vi lykkes med vårt fremtidige navigasjonssystem. Vi som eksportbedrift er avhengig av norske myndigheters næringspolitiske forståelse for norsk verdiskaping. Ettersom vi er utenfor EU er sertifisering av systemet avhengig av norske myndigheters "funding" og godkjennelse for at vi skal kunne eksportere produktet internasjonalt. Vi håper norsk næringspolitikk ivaretar slike muligheter slik at verdiskaping kan skje i Norge og sikre norske arbeidsplasser. Sammen med Norwegian og med tilslutning fra Avinor har vi nå en søknad inne hos norske myndigheter. Den er særdeles viktig for oss å få gehør for. Den vil enten stoppe eller åpne vår internasjonale satsning.

Et GBAS basert system vil være mer nøyaktig og fly vil kunne lande lenger inne på rullebanen og bidra til mer fleksible innflygningsmuligheter som begge kan spare miljøet for støy utenfor flyplass-området. GBAS kan korte ned innflyningstraseene og spare miljøet for 400 - 700 kg CO2 per landing. Hadde halvparten av alle landingene i Norge vært foretatt med GBAS ville det spart 2 til 3 ganger det "bilpakken" inneholder av CO2 utslipp, jfr. "regjeringskrise" om bilpakken i 2016. I tillegg øker effektiviteten eller landingsfrekvensen fordi innflygingen ikke skaper signalforstyrrelser i luftrommet ved landing.

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider; 

 

 

 

 

 


 

 

NORBIT is proud to be Indra's chosen supplier for safety critical electronics.

www.norbit.com

 


 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no