Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   23. september 2017 - 22:01
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktMilliardinvesteringer, - og et Elkraft marked i endring
 [Sist endret: 03.04.2017 21:00:43]

finnotera

Otera er en av landets ledende leverandører av tekniske tjenester innen energi-markedet. Virksomhets-områdene inkluderer prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur innen elkraft, og samferdsel. OTERA bygger sterke fagmiljøer i vårt kjerneområde. Antall ansatte er 400, og selskapet omsetter for i overkant av en milliard kroner. www.otera.no

Otera Infra AS bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg, og sørger for strøm til vei og bane i hele landet. Selskapet har mer enn 100 års erfaring innen elkraft og fullførte sitt første oppdrag i 1900. Otera Infra AS tilbyr dermed et av de fremste fagmiljøene på bygging av linje, kabel og stasjonsanlegg.

 

Intervju med adm. direktør Finn R. Johansen i Otera Infra AS

 

I perioden 2016 til 2020 har Statnett planlagt et investeringsnivå på mellom 40-55 milliarder kroner. Hva er dagens utfordringer innenfor infrastruktur?

Det er økende politisk stemning for at vi kan få større åpning av markedene. Det er store investeringer som skal gjøres, ikke bare i sentralnettet, men også i regional- og distribusjonsnettet, og flere internasjonale aktører fatter interesse for det norske markedet. Internasjonale selskaper har normalt et lavere kostnadsnivå, og hovedutfordringen vår er å balansere dette voksende markedet til riktig kostnad- og prisnivå. Kvalitet og HMS også er viktige faktorer som våre kunder verdsetter og fokuserer på i tillegg til pris. Fremover er det viktig å finne gode allianser slik at vi kan få flere prosjekter på norske hender.

Nå er det også slik at man kan se seg blind på alle investeringene som skal skje i sentralnettet, men regional- og distribusjonsnettet er like viktige. Her er betydelige investeringer, for det er mye som skal komme av oppgradering og utbygging i regionalnettet og distribusjonsnettet.

Nettselskapene er blitt mer og mer kostnadsbevisst og velger å utnytte markedet mer enn tidligere. Det danner grunnlag for en sunnere og bedre konkurranse situasjon fordi volumet øker. Det blir nå flere aktører i markedet og alle må være godt skjerpet, men det kan bidra til en bedre effektivitet i bransjen og en vil få utnyttet i større grad de ressursene som er tilgjengelig. Vi ser at dette allerede bidrar til økt aktivitet.

Otera Infra representerer kjerneområdet i Norge. Hvilken plass har Otera AB, den svenske virksomheten i konsernet?

Otera AB er mer rendyrket prosjektorganisasjon innen elkraft som har erfaring på 420 kV og sentralnettet, og vi blir veldig komplementær i det norske markedet, samtidig som Otera AB har sin markedsandel i Sverige. Selskapet har god kompetanse på stasjonsmontasje, regionalnettlinjer og høyspenningskabel, og forventer en betydelig vekst de nærmeste årene. Det er mye likhet i utbyggingstakten i Norge og Sverige. Utbygging av elkraftnettet er drevet frem av blant annet sertifikatordninger. Nå spisses Otera Infra mot den utbyggingstakten som kommer de neste årene. Vi posisjonerer oss enda sterkere mot de lokale netteierne, og mot en sannsynlig endring av netteier-struktur, hvor entreprenørene får en mer fremtredende rolle enn i dag.

Otera har vunnet flere kontrakter innen Elkraft området. Hva ligger forut?

Nå utvider vi virksomheten for forebyggende og direkte vedlikehold både øst- og vestover. Vi er allerede sterkt posisjonert i Agder. Vi satser nå kraftig på avtalevirksomhet for service og vedlikehold av nettet, et strategisk satsningsområde for oss. Dette er første steget i utviklingen i Vest-Sør- og på Østlandet.

Samferdsel er også et svært viktig forretningsområde for selskapet, både innen prosjekter og drift- og vedlikeholdsoppgver. Vi er sammen med AF gruppen på nye E18 Tvedestrand – Arendal som Nye Veier har lagt ut. Vi er også i et samarbeid med Skanska på renovering av Kristiansandtunnelene, Baneheia og Oddersnes tunnelen. Forberedende arbeider er påbegynt på disse prosjektene. Dette er de store prosjektene på samferdsel, i tillegg til Granfoss tunnelene i Oslo som ferdigstilles om noen måneder.

Innen Elkraft vant vi en større drifts- og vedlikeholds- og beredskapskontrakt med Agder Energi Nett som er en 6 års mulighet, 3+2+1 år. Kontrakten omfatter hele Agder. Vi har også en drifts- og vedlikeholdskontrakt med Skagerak Energi som løper ut i år, og det skal bli spennende å se hva omfanget blir videre.

Nå er det slik at mange av energiselskapene har sine egne montasjeenheter, men flere og flere plasserer dette arbeidet ut av sin egen kjernevirksomhet, og der skal vi være med vår ekspertise, og i fremtiden vil det være helt naturlig å tenke "outsourcing" for drift- og vedlikehold av distribusjonsnettet.

Vi bygger for tiden ut flere linjeprosjekter. Det største er i Sogn og Fjordane der vi bygger en 132 kV kraftlinje for Sognekraft AS. Den nye kraftledningen skal transportere kraft fra fem privateide småkraftverk i Leikanger og Sogndal kommune.

Fornybar energi er på vei. Hva gir det markedet?

Det grønne skiftet vil ha stor betydning for infrastrukturen. Norge har tilsluttet seg felles sertifikatordninger med Sverige. Vi bygger mer fornybar kraft nå enn på flere år, først og fremst på vannkraft, men det ligger store vindprosjekter forut. Vi har vært involvert både i tilførsel og i distribusjonsnettet av vindparker på Jæren og i Egersund. Fosen Vind kommer med flere prosjekter i tiden fremover. Den første er Storheia nå til høsten, så følger Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet og Geitfjellet. Parkene på Fosen skal stå ferdig i 2022. Det er et stort potensiale i dette segmentet og er et viktig satsningsområde.

All denne kraften skal distribueres, og det krever oppgraderinger i nettet. Den fornybare energien er en drivkraft i så henseende. Det minner noe om boomen vi har hatt offshore. Nå ser vi noe lignende med elektrifisering av havner og onshore energi.

Det skal investeres mer enn 100 milliarder kroner i lokal, regional og nasjonal infrastruktur. Videre skal det foretas milliardinvesteringer i vei, jernbane og landbasert vindkraft i årene fremover. Det er en historisk satsning vi som entreprenør er del av. Dette er samfunnsbygging og ikke minst en satsning for miljøet, avslutter Finn R. Johansen i Otera Infra AS.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TC Connect leverer DAB, PA og overvåkningssystemer i tunneler.

Ta kontakt for ytterligere informasjon:

www.tcconnect.no eller telefon 815 00112

 Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no