Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   23. september 2017 - 22:00
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktPionerer innen nitrogen membran teknologi
 [Sist endret: 23.03.2017 07:18:02]

tom_cantero_1airproducts_logo

 

Air Products Norway var det første selskapet som kommersialiserte "hollow fiber" membraner for luft separering om bord på skip og offshore installasjoner. Det første nitrogen generator anlegget ble installert på et skip i 1984, og det første på en offshore plattform i 1985. Air Products Norway har levert mer enn 1000 PRISM® membran nitrogen systemer til et stort antall forskjellige skip, og mer enn 220 PRISM® membran nitrogen systemer for offshore installasjoner. Selskapet har 53 ansatte og holder til i Kristiansand. www.airproducts.no

 

Intervju med adm. direktør Tom Cantero i Air Products Norway AS

Air Products har suksess med sin "hollow fiber" membranteknologi som har gitt industrien unike systemer for eksplosjonssikring. Hvordan startet dette teknologieventyret?

Selskapet ble opprettet i 1970. Da var det et lokalt grunder selskap med få ansatte og produkter for eksplosjonssikring, eller såkalte inert gass systemer. Det var i kjølvannet av en rekke eksplosjoner om bord i produkt tankere at markedet åpnet seg. Problemet oppstod når oksygen fikk kontakt med gassing i tankene og skapte eksplosjonsfare. I verste fall kunne selve dekket revne om bord. Da kom reguleringer gjennom IMO systemet underlagt FN som regulerer bestemmelser til havs. Kjemikalie tankere, eller skip med gass, fikk da pålegg om å installere såkalt inert gass anlegg.

Inert gassen ble laget ved å brenne olje og skape en type eksos som hadde egenskapene til å fortrenge oksygenet inne i tankene ved lasting og lossing. På den måten ble oksygen eliminert, som var betingelsen for eksplosjonsfaren.

Så, - på tidlig åtti-tallet var det noen her på bedriften som fant ut at det var mulig å benytte nitrogen i stedet for eksos fra en forbrenningsprosess. Omgivelsesluften som vi alle puster inn inneholder nitrogen, og ved å separere ut nitrogen var inert gassen tilgjengelig som forbruksvare. Teknologien er et system sammensatt av kompressor, filter og membran; - kompressoren for å skape nødvendig trykk 8 – 10 bar, filter for filtrering av luftstrømmene og deretter en membran for å skille ut nitrogenet.

Bilde - "Hollow fiber" Membranen består av noen lange tråder med hull i midten, et polymer stoff

Nitrogenet, som blir satt på tank, blir deretter en forbruksvare på skip ved lasting og lossing. Air Products var først til å ta denne teknologien til havs, både på skip og på offshore installasjoner. Etter det har dette blitt en industristandard.

Hva er status i markedet?

Det er stor konkurranse fra både Kina og Sør-Korea. Derfor må vi være i forkant med teknologiutvikling. Vi nådde en omsetning på 467 MNOK i 2015, en dobling fra 2011, men marine- og offshore markedet har vært i en nedtur siste par årene, og vi er påvirket av de samme svingningene. Det reduserte omsetningen med 20% i fjor, og vi er berørt også i år, men det ser ut til at bunnen er nådd, og at omsetningen vil krype i riktig retning. 2018 tror vi blir enda bedre. Vi er godt inne i LNG markedet, og det lover bra. Vi eksporterer over 90%, og da er det Asia som er størst, hovedsakelig Sør-Korea, Japan og Kina.

CO2 er topp prioritet i dagens klimadebatt, og dere skaper et nytt produkt basert på membran teknologien. Hva er status?

Vi har akkurat ferdigstilt et prosjekt hos Norcem for sementindustrien. I slutten av 2015 hadde vi en demo unit i Brevik som stod inne i en 20 fots container som testet på avgassene fra sement prosessen. Det vi har sett på er hvordan membran teknologien kan bidra til karbon fangst. Prinsippet er det samme som ved nitrogen anlegget, men med anvendelse av lavere trykk. I tillegg påføres Nitrogen membranen et belegg bestående av aminer. Da endres karakteren på filteret, og det skapes en prosess der CO2 skilles ut. Målet er å redusere utslipp med 90 – 95%. Testen er nå under evaluering og slutt rapporten er på trappene. Dimensjonering er et viktig element i en kommersialisering, og nå jobber vi tett med NTNU i Trondheim og fabrikken vår i USA. Markedet er enormt innen kullfyrte anlegg og prosessindustri. Det kreves fortsatt forskning og utvikling for å komme frem til den riktige størrelsen på membranen, men nå har vi også gode data fra testen i Brevik.

Hvordan håndteres "Dual Fuel"?

Det er de samme systemene som benyttes. Her har vi allerede levert et femti talls nitrogen anlegg, en viktig bestanddel når tungolje rørene skal gjøres eksplosjonsfri for fremdrift med naturgass. Rørene skylles og gjøres gassfrie med nitrogen.

Vi ser at mange redere går over fra tungolje til "dual fuel". Det er spesielt at Norge og Norden har vært foregangsland på dette område de siste fem årene, og vi ser at det også kommer til Asia, og det er stort sett der skipene innenfor vårt segment bygges.

- og strategien videre?

Det er å være kontinuerlig i forkant innen produktutvikling, - de smarteste løsningene. Kjerneproduktet er nitrogen generator, en miljøsatsing i seg selv, men CO2 fangst passer helt inn i vårt miljøkonsept, - en riktig og viktig retning for vår teknologi, avslutter Tom Cantero.

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

           

 

 

 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no