Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   23. juli 2017 - 16:46
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
Kontakt
Topp nivå, - og nye prosjekter til Nymo
 [Sist endret: 15.03.2017 21:00:33]

boyenymo2012

A.S Nymo er et J.J.Ugland selskap med hovedkontor i Grimstad. Selskapet har avdelinger på tre steder; Vikkilen og Fjære i Grimstad kommune, og Eydehavn i Arendal kommune. Hovedbeskjeftigelsen er design og fabrikasjon av moduler og undervannsanlegg til olje- og gassindustrien samt utrustning og ombygging av rigger og offshorefartøyer. Antall ansatte er 250. www.nymo.no

 

 

 

Intervju med adm. direktør Øyvind Riiber Boye i A.S Nymo

Nymo har betydelige kontrakter i arbeid, boremodulen til Johan Sverdrup, en større subseakontrakt til ENI OCTP feltet utenfor Ghana og leveranser til Statoils brønnhodeplattform på Peregrino-feltet i Brasil. Hva er omfanget?

Vi har for tiden fullt belegg med 350 personer innleid i tillegg til våre egne 250 ansatte. Borekontrakten på Johan Sverdrup er den dominerende og utgjør 80% av kapasiteten vår, men kontraktene vi har utfyller hverandre. Subseakontrakten til ENI OCTP fullføres i første kvartal, mens Peregrino prosjektet fortsetter ut i 2018. Det gir oss full dekning ut tredje kvartal i år, og noe aktivitet videre til neste år.

Kontrakten for boremodulen på Johan Sverdrup er en EPC kontrakt, der vi står for design, innkjøp og bygging. Vi har bygget stålkonstruksjoner ved et polsk verft, men sammenstilling, utrustning og testing utføres ved Nymos verksted i Grimstad. I forbindelse med dette prosjektet engasjerer Nymo et betydelig omfang av norske underleverandører både i design - og fabrikasjonsfase.

Boremodulen frakter vi til Haugesund og Aibels verft til høsten. Plattformdekket til boreplattformen på Johan Sverdrup består av tre moduler. Den største modulen, hoveddekket, bygger Aibel ved selskapets verft i Thailand, mens borestøttemodulen, som er den nest største, bygges ved Aibels verft i Haugesund. Den tredje modulen, boreenheten, er vår del av prosjektet.

Fra GE Oil and Gas fikk vi kontrakten på fabrikasjon av 18 subsea strukturer. Strukturene er en del av videreutviklingen av ENI OCTP (Offshore Cape Three Points) feltet som er ca 60 km på utsiden av kystlinjen til Ghana. Subsea strukturene skal plasseres på havdybder fra 130 til 1600 meter. Totalt veier strukturene cirka 1300 tonn. Kontrakten sikrer at vi videreutvikler kompetanse og opprettholder kapasitet innen subsea fabrikasjon, som et av våre strategiske satsningsområder.

Til Statoils brønnhodeplattform på Peregrino-feltet i Brasil skal vi sammen med Cameron Sense levere ni moduler bl.a. bore, mud, og generator fasiliteter, som opprinnelig ble bygget for et annet brasilianske selskap, hvor prosjektet stoppet i 2013. Nå skal Cameron Sense i Kristiansand levere et komplett boreanlegg til denne brønnhodeplattformen der vi er underleverandør. Totalvekten er 5900 tonn og blir nå realisert fordi utbyggingskostnadene er betydelig redusert. Kontrakten med Cameron Sense er en EPC kontrakt for en komplett borepakke til feltet i Brasil. Det opprinnelige prosjektet for Cameron startet i 2011 med design av boremodulene basert på Camerons utstyr. Modulene skal nå bygges om og tilpasses Statoils brønnhodeplattform og gir oss arbeid frem til våren 2018. Boreanlegget skal installeres på feltet i 2019.

Hvordan lykkes Nymo til tross for norsk kostnadsnivå?

Nøkkelen er spesialisering og en god gjennomføringsmodell. Nymo har gjennom et nært samarbeid med boreutstyrsleverandører i Kristiansand utviklet seg til en teknologibedrift med spesiell kompetanse innen design og bygging av boreanlegg. Valutasituasjonen bidrar positivt, men vi ser også konturene til en kostnadsbrems i Norge, bl.a. med en forventet moderat lønnsutvikling.

Vi jobber aktivt i Nymo med å bli mer konkurransedyktig, senke kostnadsnivået. De siste årene har vi gjennomgått prosesser og forbedret prosjekt-gjennomføringen. Vi vil fortsette dette arbeidet, men i neste fase blir det også fokus på høyere grad av automatisering/robotisering av fabrikasjon, med klare målsettinger om å opprettholde fabrikasjon i Norge. Det har vist seg at det er viktig å kunne levere totalprosjekter, og da må vi sørge for at fabrikasjon hjemme forblir konkurransedyktig. Vi har i forbedringsprosessene et nært samarbeid med Universitet i Agder, og dette kan utvikles videre i årene fremover.

Hvilke muligheter ser dere innen fornybar energi?

Det er noe tidlig å si. Vi ser på hvordan vi skal posisjonere oss i det markedet. Det viktigste er å være på topp med en kostnadseffektiv virksomhet og organisasjon som også kan ta del av dette markedet når prosjekter realiseres, for eksempel offshore vind.

Framtidsutsikter for Nymo?

Det virker som om oljeprisen har stabilisert seg på 50 til 60 dollar og at utbyggingskostnaden faller og at det dermed blir nye feltutbygginger. Det er positivt for leverandørindustrien. Vi har opprettholdt kapasiteten og kompetansen gjennom den vanskelig fasen oljebransjen har vært i de siste årene. Det gjør oss godt posisjonert når prosjekter skal realiseres.

Riggmarkedet har vært vårt hoved markedsområde i mange år, der vi har bygget opp spesialkompetanse på boreanlegg for leveranser internasjonalt. Nå er det få plattformer i sikte, men vi har allerede aktiviteter inn i 2018 i dette segmentet.

Subsea markedet ser relativt lyst ut både på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har vært en av aktørene som har bygget flest undervannsanlegg for norsk sokkel, nær ett hundre strukturer. De to største prosjektene har vært Snøhvit og Troll. Vi registrerer at når kvalitet og leveringssikkerhet er avgjørende, oppnår vi kontrakter innen dette segmentet.

Vi ser flere prosjekter komme fremover, og vi har vist at vi er konkurransedyktig i våre kjerneområder med store kontrakter vunnet, avslutter Øyvind Boye.

 

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

        Sarens - logo

                    

 

  strek

 


 

 Sarens - logo

Sarens er ledende innen spesialløft, rigging, krantjenester og spesialtransport nasjonalt og internasjonalt. Vi møter utfordringer fra krevende kunder, både offshore og onshore, med gode løsninger som tilfredsstiller kundens behov.

For nærmere info: www.sarens.no

 

 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no - Powered by Ewat