Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   23. september 2017 - 22:01
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktNettpartner med klar vekststrategi
 [Sist endret: 22.03.2017 12:10:24]

arild_borgersen

nettpartner_vert

Nettpartner konsernet bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning, bredbånd og jernbane. Nettpartner ble etablert i 2006, og inkl. datterselskaper har selskapet ca. 475 medarbeidere. Selskapet er Norges største entreprenør innen elektrisk infrastruktur. Hovedkontor ligger på Vinterbro. Selskapet har kontorer i Oslo, Molde, Fredrikstad, Arendal, Mandal, Sandnes, Bergen, Kongsberg, Hokksund, Jaren/Jessheim og i Tønsberg. www.nettpartner.no

 

Intervju med konsernsjef Arild Borgersen i Nettpartner Holding AS 

Nettpartner har i en årrekke vært en pådriver, gjennom blant annet Næringspolitisk utvalg i NELFO, for å oppnå like konkurransevilkår med entreprenørselskap som har monopol mot konserninternt nettselskap. Hva er status?

Forskriftsendringen fra fjoråret som skal hindre at det finnes muligheter for kryss-subsidiering mellom nettselskap og virksomhetsområder i integrerte selskaper, er en viktig milepæl. Tidligere var det slik at entreprenørselskap i store energikonsern, som hentet minst 80% av sin omsetning fra eget nettselskap, stod fritt til å konkurrere om den resterende omsetningen (20%) i det konkurranseutsatte markedet. Forskriftsendringen har fjernet denne kombinasjonsmuligheten og at alle oppgaver nettselskapene velger å kjøpe eller leie inn fra andre selskaper i samme konsern, nå må anskaffes ved konkurranse. Dette vil bidra til at konsern med eget entreprenørselskap må åpne opp for full konkurranse, eller ta tilbake montasjekapasitet fra entreprenørselskap som opererer som egen juridisk enhet.

Hvordan vurderes markedet ift. distribusjonsnettet, regionalnettet og sentralnettet?

Det er positivt og spennende, men samtidig har konkurransen økt både fra norske aktører og fra utenlandske selskap som opererer eller ønske å operere i Norge, med ytterligere press på prisene i markedet. Vi gjorde grep på høstparten i fjor og er blitt enda mer kostnadseffektiv for å møte med denne konkurransen. Det medførte en nedjustering av vår organisasjon med 100 ansatte.

Det er større investeringsprogrammer som pågår i norsk elforsyning spesielt på høyere spenninger. (red. tall fra Energi Norge viser at det skal investeres 140 milliarder kroner i kraftnettet fra 2015 til 2025. For 2017 er anslaget vel 13 milliarder kroner.) Men vi har en altfor kostbar nettstruktur med hele 135 selvstendige nettselskaper. Bransjen må omstruktureres slik at det blir færre enheter. Det vil bidra til mer robuste netteiere med tilstrekkelig finansieringsevne til å ta investeringsprosjekter som krever kapital.

Tidligere hadde vi vår styrke i distribusjonsnettet, nå er vi også en sterk aktør i regionalnettet og sentralnettet etter oppkjøpet av Istad Energimontasje. Her er et stort markedspotensial for vår kompetanse. I dag går 55% av våre leveranser mot på distribusjonsnettet, 35% på regionalnett og sentralnett og 10% på jernbane.

Kontrakter vunnet?

Vi har flere viktige kontrakter som styrker oss utenfor Oslo, bl.a. to nye konsesjonsområder for H1-oppdrag med Hafslund Nett, områdene Romerike nord, Rygge og Råde. Etter denne tildelingen har Nettpartner 4 av 10 områder. For Skagerak Nett har vi prosjekter innenfor distribusjonsnettet i Vestfold. Vi har også vunnet en større kontrakt i regionalnettet for Glitre Energi. En ny vakt- og beredskapsavtale mot Hafslund Nett i Oslo er nylig signert og flere veilysprosjekter er vunnet.

Innenfor høyere spenninger ble vi valgt som entreprenør av Statnett til prosjektet for oppisolering og montasje av OPGW på 300 kV-linjene Solhom – Arendal og Feda – Tonstad.

Mye av oppisoleringen fra 300 kV til 420 kV skal foregå som AUS, mens OPGW-montasjen må skje under utkoblinger.

Dette er de første kontraktene vi har fått som Nettpartner Prosjekt AS, kontrakter vi har vunnet fra Statnett fordi vi er blitt en større, sterkere og mer kompetent enhet gjennom sammenslåingen mellom tidligere Istad Energimontasje og Prosjekt divisjonen i Nettpartner.

Gjennom et godt samarbeid mellom våre miljøer i Arendal, Hokksund, Steinkjer og Molde har vi vist at vi har et sterkt kompetansemiljø som kan og vil vinne viktige kontrakter.

Det fjerde markedssegmentet vårt, foruten distribusjons-, regional og sentralnett er jernbane. Selv om dette markedsområdet utgjør en mindre omsetningsmessig del av virksomheten i Nettpartner, så ser vi for oss et vekstpotensial ved en generell opprustning og elektrifisering av jernbanenettet.

- Og strategien videre?

I bunn ligger en klar vekststrategi, men lønnsomhet i driften og kontrollert vekst går hånd i hånd, avslutter Borgersen.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdenet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                    

 

           

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no