Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   23. juli 2017 - 16:46
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
Kontakt
Store kontrakter innen Vedlikehold & Modifikasjoner
 [Sist endret: 11.01.2017 21:05:55]

karsten_gudmundsethapplysørco

Apply Sørco er hovedleverandør innen V&M og EPCI prosjekter med fokus på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet har spesialisert seg på kontrakter for alle prosjektfaser, fra konseptutvikling og studier til ferdigstillelse og igangkjøring, samt drift og vedlikehold og modifikasjoner av olje- og gass produksjonsanlegg. Med over 30 års erfaring på norsk sokkel, har Apply Sørco levert tjenester til over 40 felt og installasjoner. Hovedkontoret er i Stavanger og med lokasjoner i Bergen, Hammerfest og Krakow. Selskapet omsetter i 2016 for omlag en milliard kroner og har 600 ansatte. www.applysorco.no

 

Intervju med Karsten Gudmundset, adm. direktør i Apply Sørco AS

Dere vant en betydelig V&M kontrakt fra Statoil for vel ett år siden. Hva er arbeidsomfanget og status?

Kontrakten omfatter vedlikehold og modifikasjoner av 10 installasjoner hvor Gullfaks og Sleipner feltene er de største. Avtalen inkluderer også modifikasjonsprosjekter hvor kunden ønsker å gjøre ulike endringer eller utskiftning av utstyr, som selvfølgelig inkluderer både studiearbeid, engineering og anskaffelser til installasjonsarbeid og ferdigstillelse offshore. Foruten Gullfaks og Sleipner feltene, dekker avtalen også Gina Krog, Gudrun, Draupner, Kvitebjørn og Valemon.

Rammeavtalen er verdt mer enn fire milliarder kroner i løpet av de neste seks årene, og med en fire-års opsjon for forlengelse. Vi har faste mannskaper i rotasjon og belastningen varierer over tid, men for tiden har vi 300 personer i arbeid under avtalen. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av effektiviteten i samarbeid med Statoil, og ser allerede gode resultater av dette arbeidet siden tildelingen. Forbedring av produktivitet og gjennomføring har stor fokus, bl.a. gjennom et pågående internt effektiviseringsprogram som også styrker fremtidig konkurranseevne.

Hvilke andre prosjekter er i arbeid?

Vi har omfattende aktivitet for ENI gjennom to kontrakter, og har etablert eget kontor i Hammerfest for å ha lokal tilstedeværelse og imøtekomme behovet på Goliat i Barentshavet. Det å ha folk lokalt i Hammerfest forenkler samarbeidet med ENI, og er en kostnadseffektiv måte å drive prosjektene på. Dette vil vi utvikle videre utover neste år. Arbeidsomfanget i prosjektene inkluderer bl.a. planlegging av vedlikehold og mindre modifikasjoner med tilhørende prosjektering og installasjonsarbeid. En del av personellet vårt offshore driver med direkte driftsstøtte på feltet og sitter integrert sammen med driftspersonellet til ENI.

For Lundin har vi V&M kontrakten på Edvard Grieg. Dette er også en spennende kontrakt, der vi i år har hatt svært viktige aktiviteter som bl.a. oppkobling av brønner. Prosjektet styres fra vårt kontor i Stavanger. I tillegg er vi i ferd med å avslutte en stor kontrakt på Statfjord C med utskifting av brann og gass systemet.

I tillegg til V&M satser vi også på teknologiprosjekter som CO2 fjerning og NOx fjerning. Dette blir spennende og viktige satsningsområder for oss i tiden fremover. Spesielt CO2 fjerning er viktig rettet mot prosessindustri og landbasert industri. Her jobber vi med konsepter og utvikling. Vi ser at kompetansen vi har opparbeidet på vedlikehold og modifikasjonsprosjekter offshore, effektivt kan benyttes på land.

Hvilke aktuelle kontrakter ser du komme fremover?

Vi har et godt samarbeid med Rosenberg WorleyParsons, nå på Martin Linge "hook-up" kontrakten, og dette samarbeidet vil vi videreføre for "hook up" kontrakten på Johan Sverdrup som ennå ikke er tildelt.

I tillegg kommer det flere modifikasjonskontrakter de neste årene som vil gi en viss økning i aktiviteten, selv om investeringsnivået fortsatt er nede. Shell skal ut med sin V&M kontrakt på nytt rettet mot Draugen og Nyhamna neste år, og Total vurderer å gå ut med en rammekontrakt på modifikasjonsprosjekter. Det er absolutt flere spennende oppgaver fremover.

Med et forsiktig økende volum i markedet, er vi nøkterne optimister. Vi arbeider hardt med oss selv, - å jobbe smartere, mer effektiv prosjektgjennomføring og rimeligere løsninger. Det vil skape resultater.

Hvordan tolker du markedet de neste to årene?

2017 og inn i 2018 blir en krevende markedssituasjon, men vi tror at om vi holder kostnadsnivået nede, så vil oljeselskapene realisere flere prosjekter. Øker oljeprisen vil det redusere risikonivået for kundene, men vårt viktigste bidrag blir å holde kostnadsnivået nede. Det rene vedlikeholdet må gå sin gang.

Strategi fremover – satsning ?

Satsingen vår rettes først og fremst mot vedlikehold og modifikasjoner, men som nevnt, også nye satsninger innenfor andre nisjer som CO2 fjerning og NOx fjerning. Med smarte kostnadseffektive løsninger, vil vi kunne gi industrien et godt bidrag til klimavennlige tiltak, avslutter Karsten Gudmundset.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                    

 

 

                         

 

 

               

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no - Powered by Ewat