Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   23. juli 2017 - 16:46
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
Kontakt
Solide kontrakter vunnet
 [Sist endret: 21.12.2016 21:07:16]

Kaefer_LogoBÅRD

KAEFER ENERGY er et ledende multidisiplint selskap rettet mot olje- og gassindustrien innen Isolering, Tilkomst, Overflatebehandling, Innredning og HVAC. Forretningsområdene dekker hele olje- og gassindustrien; modifikasjons- og vedlikeholdsmarkedet, nybygg og landanlegg. KAEFER ENERGY er både ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert, og har 0-skade filosofi som overordnet mål. Bedriften har om lag 750 egne ansatte, og forventer i år en omsetning på ca. 850 millioner kroner.

 

 

Intervju med adm. direktør Bård Bjørshol i KAEFER Energy AS

KAEFER Energy har vunnet betydelige kontrakter siste året, bl.a. til BP og Johan Sverdrup. Hva er omfanget?

Året begynte svært gledelig for oss da BP Norge tildelte oss vedlikeholdskontrakten på totalt 14 installasjoner på norsk sokkel, henholdsvis på Valhall-, Ula og Skarvfeltet. Kontrakten kom på et tidspunkt da hele olje- og gassindustrien møtte store utfordringer. Vedlikeholdskontrakten har en varighet på tre år pluss opsjoner på tre ganger to år. Årlig omsetning er ventet å være mer enn 180 millioner kroner. Kontrakten vil trolig gi arbeid for rundt 200 mennesker. Dette er en stor og viktig kontrakt for oss i årene fremover.

Det siste året har vi vunnet alle kontrakter knyttet til ISO disipliner (isolering, stillas, overflatebehandling) i forbindelse med utbyggingen av Statoils gigantiske Johan Sverdrup-felt med fire plattformer.

For Aibel har vi kontrakten for isolasjon, innvendig utrustning, passiv brannbeskyttelse og "touch-up" maling for boreplattformen som skal bygges i Haugesund. Kontrakten har en verdi på i størrelsesorden 100 millioner kroner.

Statoil tildelte oss kontrakten for prosjektering, prefabrikasjon og installasjon av isolasjon av utstyrspakker til to av plattformdekkene som skal bygges i Sør Korea. Denne kontrakten har en verdi på anslagsvis 50 millioner kroner.

I tillegg til dette, er Rosenberg WorleyParsons ansvarlig for bygging av tre broer og to flammetårn i forbindelse med de fire plattformene på Johan Sverdrup. Her er vi valgt som underleverandør av tjenester innen ISO-fagene, og tilhørende ingeniørtjenester. Verdien av kontrakten er ca. 30 millioner kroner.

Videre har Samsung Heavy Industries tildelt oss kontrakten for ingeniørarbeid knyttet til isolasjon av de to plattformene som skal bygges i Sør Korea.

Hva er status for KAEFER Energy, kontrakts- og markedsmessig

Vi har et betydelig arbeidsomfang innen isolering, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse og tilkomstteknikk (ISO-fagene) med tilhørende prosjektledelse og ingeniørarbeid. Kundene er bl.a. Statoil, ENGIE, Aker BP, Aibel, Rosenberg WorleyParsons. ISO vedlikeholdskontraktene for Statoil gir oss et godt fundament, der vårt engasjement omfatter vedlikehold innen ISO segmentet av de seks plattformene på Troll, Åsgard og Kristin. For ENGIE dekker vi Gjøas behov for tjenester og materiell innen isolering, stillas og overflatebehandling, samt ingeniørbistand innen de samme fagene. For Aker BP har vi også ISO fagene knyttet til Alvheim installasjonen, i tillegg til de 14 BP plattformene, og for Statoil vant vi i 2014 en ni-årig vedlikeholdskontrakt for våre fag på Kårstø anlegget. For Martin Linge plattformen, som er under bygging for Total i Sør Korea, skal vi utføre sammenstillingsarbeidet knyttet til innredning, overflatebehandling, stillas, og isolering. Plattformen skal kobles opp mot understellet i Nordsjøen sommeren 2017, og kontrakten vil kreve mye av vårt fagpersonell gjennom siste halvdel av 2017.

Vi har også omfattende avtaler med de fleste aktører for modifisering, oppgradering og nybygging knyttet til fagene HVAC og Innredning.

KAEFER Energy har over tid demonstrert leveringsevne gjennom større nybyggkontrakter, vedlikeholdsprosjekter offshore og på landanlegg. Dette er multi-disipline prosjekter der vi får kombinert fagene våre og utnyttet kapasiteten og kompetansen på tvers i selskapet. Samtidig har vi en struktur til å gjennomføre hele spekteret, fra mindre til de større og mer komplekse multidisipline kontraktene. Både vi og våre kunder har sett store fordeler ved at vi kommer tidlig inn i prosjektfasen med vår kompetanse. Denne bredden i kompetanse og erfaring gjør oss robuste for fremtidige kontrakter.

Energy Fire Cover er en brannkasse og en nyvinning. Hva er bruksområdet?

Dette produktet har vunnet frem på norsk sokkel og utenlands som for de norske nybygg-prosjektene i Sør-Korea. Bare siste året har vi hatt leveranser totalt på flere tusen enheter. Olje- og gassindustrien stiller strenge sikkerhetskrav, der bl.a. passiv brannbeskyttelse inngår som ett vesentlig element. Kravene til egenskaper og dokumentasjon av disse er derfor omfattende. ENERGY Firecover® er en innovativ brannkasse for ventiler og flenser som tilfredsstiller samtlige brann- og eksplosjonskrav definert i NORSOK R-004. Produktet, som betegnes som den nye generasjonen brannbeskyttelsesprodukter, er en meget kostnads- og tidseffektiv løsning, som også har de beste levetidskostnader, da den utvendige beskyttelsen består av rustfritt stål som ikke krever vedlikehold. Designet er svært lett og løsningen representerer en betydelig vektbesparelse sammenliknet med alle andre tilsvarende systemer.

- Og strategien videre?

Strategien er fortsatt å satse på både multidisipline og disiplinvise prosjekter som dekker Isolering, Overflatebehandling, Tilkomst, Innredning og HVAC. Disse vil være både innen nybygg, modifikasjoner og vedlikehold, på landanlegg og på installasjoner i havet. Vi skal vinne prosjekter og ta nye markedsandeler gjennom våre forbedringsprogrammer og Lean Management som er implementert i hele organisasjonen. I dag er vi fire fulltidsansatte Lean ledere i KAEFER Energy som kun har fokus på å bistå våre prosjektorganisasjoner med å analysere prosessene og søke forbedringer, både i forberedelse- og tilretteleggingsfasen, samt under selve gjennomføringen av arbeidet i den spisse enden. Vi er ikke bare blitt mer effektiv og topp trimmet, men vi har også høstet ytterligere forbedrede resultater innen HMS, avslutter Bjørshol.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

               

 

 

                                   

 


 

For videre informasjon: www.aluhak.no

 


 

 


 


 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no - Powered by Ewat