Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   23. juli 2017 - 16:46
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
Kontakt
Yara Porsgrunn skriver historie –
 [Sist endret: 07.12.2016 22:06:37]

YARAPer-Knudsen2

Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel og bidrar til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning. Produktene bidrar også til å rense luften og eliminere giftig avfall. Selskapet har omlag 12 000 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land. Yara Porsgrunn har kapasitet til å produsere 2200 000 tonn Fullgjødsel® pr år og 1100 000 tonn Kalksalpeter. Yaras anlegg på Herøya utgjør selskapets største produksjonssted for NPK-gjødsel med 450 fast ansatte og omlag syv milliarder kroner i årlig omsetning. www.yara.no

 

Intervju med fabrikkdirektør Per Knudsen i Yara Porsgrunn

Yara Porsgrunn bygger ut anlegget for økt produksjon, mindre utslipp og en grønnere teknologi. Hva er status og omfanget av utbyggingen på 2,25 milliarder kroner?

Byggene på anlegget er ferdig, og leveransene er under installasjon. Prosjektet er i rute med oppstart mars neste år. Alt hovedutstyret er montert, mens rørinstallasjoner, instrumenter, ventiler og elektroarbeider pågår i den nye syrefabrikken. Vi har delt inn arbeidet i arbeidspakker som installeres nå på løpende bånd. Vi bygger en moderne, energieffektiv salpetersyrefabrikk på samme område som den gamle fabrikken. Nå får vi en topp moderne fabrikk til en lavere pris ettersom de store enhetene samt kjølevannssystem, elektrisk fordelingsanlegg, kontrollrom m.m. videreføres i forhold til den nye utbyggingen. Vi går snart inn i en ny fase med mekanisk ferdigstillelse der alt utstyret sjekkes. Deretter kjøres en rengjøringsprosedyre der anlegget vannspyles under trykk for eventuelle lekkasjer før vi introduserer kjemikalier. Videre følger et omfattende program for funksjonstester med høyt trykk, temperatur m.m. før vi slipper til kjemikaliene.

Fabrikken vil få reduserte utslipp og best tilgjengelig teknologi som også til dels er utviklet ved vår utviklingsavdeling på Herøya. Dette er den første fabrikken som er designet for å ha lystgasskatalysatoren integrert. N2O, som er en viktig drivhusgass, er et biprodukt når man lager salpetersyre, men det blir reagert tilbake med nitrogen og oksygen slik at utbyggingen blir den reneste av alle fabrikkene våre og dermed best i verden. I tillegg vil den nye syrefabrikken redusere energiforbruket med 92.000 kWh i året eller 25% lavere forbruk ved samme produksjonsvolum. Samlet sett er utbyggingen en betydelig miljøsatsing.

Det skal gjøres modifikasjoner på fabrikkene for Fullgjødsel 3 og kalksalpeter. En del av den gamle syrefabrikk 1 rives og bygges opp igjen med helt ny prosess og får en kapasitet på ca. 330 000 tonn salpetersyre årlig. Som en konsekvens av dette, vil Yara øke produksjonskapasiteten av kalksalpeter fra 630.000 tonn til 840.000 tonn årlig. Fullgjødselproduksjonen vil øke med ca. 50.000 tonn i året. Hovedinvesteringen gjøres i Porsgrunn, men utbyttet fra syrefabrikken kommer også til anvendelse ved våre fabrikker i Norden som har underskudd på salpetersyre og som med dette kan optimalisere sin produksjon. For Glomfjord betyr det en økt produksjon på 70.000 tonn fullgjødsel og 35.000 tonn kalksalpeter, og ved fabrikken i Uusikaupunki i Finland 75.000 tonn Fullgjødsel.

Vi har for tiden om lag 450 personer som arbeider i prosjektet. Betydelig arbeid er tildelt lokale firma selv om flere fabrikasjonskontrakter er gått til utenlandske selskaper. Disse velger også lokal kompetanse og arbeidskraft i sine kontrakts-leveranser. Dette gir gode ringvirkninger for det lokale næringsliv.

Hva er status for marked og produkt ift. Yara Porsgrunn ?

Med en lang horisont er det stor og robust etterspørsel etter våre produkter. Det har vært høy tilførsel av urea fra Kina og redusert produksjon i Ukraina og Egypt. Ammoniakkprisen har falt mye den siste tiden på grunn av mange nye anlegg, ikke minst i USA. Vi erfarer at Nitratprisene fremdeles holder en god margin til Ureaprisene. Det betyr at vi er mindre sårbar enn urea produsentene, og de skandinaviske anleggene er nitratbaserte.

Det som er spesielt med Yara Porsgrunn er at vi eksporterer store volum til andre deler av kloden og vokser mest i Asia, Sør-Amerika og Afrika. Yaras hovedmarked er Europa, mens Yara Porsgrunns hovedmarked er definitivt Asia. Våre største kunder er i Kina, Thailand og Brasil. Yara kjøpte Bunges gjødselvirksomhet i Brasil i 2012 og ble dermed størst på det attraktive, brasilianske markedet, og i 2014 ble det colombianske gjødselselskapet Abocol kjøpt. Oppkjøpet inkluderer flere produksjonsanlegg i Colombia og distribusjonsselskaper i flere land i Latin-Amerika. Det er disse markedene inkludert Asia vi vil betjene med økte volumer.

Hva er det som gjør at det er nettopp disse geografiske områdene som skaper grobunn for større volum?

Det er fordi vi har et produkt av veldig høy kvalitet, og som tåler lagring og robust håndtering. Produktet er fleksibelt og tilpasset markedsforholdene slik at bøndene kan bruke ett produkt fremfor å blande sammen flere produkter. Vi kan tilby bøndene et produkt med alle hovednæringsstoffene: nitrogen, fosfor og kalium, - det som trengs ute på åkrene for å skape et næringsrikt jordsmonn. Og vårt produkt inneholder også mange mikro-næringstoffer som ikke finnes i rimelige gjødseltyper. Det å beholde alle nødvendige næringsstoffer i hvert enkelt gjødselkorn og i tilpasset mengde gir forskningsmessig et bedre agronomisk resultat enn å spre ett og ett næringsstoff.  

Hvilken påvirkning har Yara på miljøet?

Urea er det absolutt mest dominerende gjødsel i verden. Urea er laget av ammoniakk og CO2, og i forhold til nitrater har urea en lavere virkningsgrad på åkrene enn vår blanding av ammonium og nitratnitrogen. Vårt fullgjødsel er et renere produkt fordi det gir mindre tap i produksjon og mye mindre i bruk. Fabrikkene våre er også miljømessig de beste i verden. Selv om vi transporterer vårt gjødsel over store avstander, så er det totale CO2 utslippet på det tidspunktet bonden sprer gjødselen på åkeren, lavere fra vårt fullgjødsel enn om de benyttet lokal gjødselkvaliteter av mindre virkningsgrad. For eksempel ammoniakk i Kina lages stort sett fra kull som slipper ut tre til fire ganger mer CO2 per tonn ammoniakk enn det vi gjør. Om vi ikke skulle bruke mineralgjødsel i det hele tatt i verden, ville matvareproduksjonen synke med nesten 50%, så gjødsel er et helt nødvendig innslag i verdens matvareproduksjon, avslutter Per Knudsen.

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

        

 

                      

 

                   

 


 

NLI Solutions AS er et multidisiplint prosjekt selskap. Leveranser til Yara Bamboo prosjektet er : Engineerings tjenester, fabrikasjon og installasjons leveranser. Fagområdene er mekanisk, elektro/instrument og overflatebehandling.

NLI Solutions AS er etablert på Herøya med eget verksted for mekanisk reparasjon/plate & sveis/piping. NLI Solutions AS har rammeavtaler med flere store industrikunder i regionen.

For nærmere informasjon: http://www.nli.no

 


Pöyry leverer tjenester til Yara Porsgrunn ifm kapasitetsøkningsprosjektet for gjødselfabrikken i Norge. Tjenestene omfatter bruk av Pöyry’s prosjekteringsverktøy og systemer, inkludert håndtering av disse, samt innleie av folk som inngår i Yara’s prosjektteam, spesielt innenfor områdene prosjektering og innkjøp. Det har vært et stort prosjekt hvor vi har hatt en bemanningstopp på 70 - 80 ingeniører.

Prosjektet har bidratt til å styrke Pöyry´s posisjon i industrimarkedet når det gjelder ingeniørtjenester i Norge, sier adm. direktør Jon Julsen i Pøyry Norge.

For nærmere informasjon: http://www.poyry.no/node/11117

 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no - Powered by Ewat