Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   30. mai 2017 - 01:02
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
Kontakt
Unik kompetansedrevet kjemi med miljø i fokus
 [Sist endret: 21.04.2017 08:53:32]

kronosIMG_0186 _ thoen_2

Kronos Titan AS er den eneste produsenten i Skandinavia som produserer titandioksid pigmenter (TiO2). Anlegget er lokalisert i Fredrikstad. Kronos Titan AS er tilsluttet Kronos Worldwide, Inc., USA, en global leder av produksjon og salg av TiO2 med produksjonsanlegg i Norge, Tyskland, Belgia, Canada og USA og salgskontorer over hele verden. Bedriften i Norge har 173 ansatte og omsatte for 810 MNOK i 2015.

 

 

 

Intervju med adm. direktør Per Thoen i Kronos Titan AS

Hva er spesielt med Titandioksid?

Titandioksid er et naturlig forekommende oksid av titan. Den har den høyeste brytningsindeks av ethvert kjent materiale, selv diamant, og er en av de hviteste materialer på jorden. Når stoffet er malt til et fint pulver, forvandles det til et pigment som gir maksimal hvithet og opasitet. TiO2 pigmenter blir brukt i maling og belegg, plast, papir, bygningsmaterialer, kosmetikk, legemidler, matvarer og mange andre kommersielle produkter. Om lag 60% går til maling, 20% til plast, 10% papir og 10% andre anvendelser.

Naturen selv gir ikke titandioksid i en brukbar form. Det må utvinnes og raffineres til en fin jevn partikkelstørrelse. Vi bruker både klorid-og sulfat-prosesser for å oppnå dette.

Hvor hentes råstoffet, og hvordan bearbeides det?

Vi får Ilmenitt fra Titania på Tellnes i Sokndal som har verdens største ilmenittforekomst med reserver på 300 millioner tonn. Ilmenitten inneholdende 44% titandioksid og 33% jern. Råstoffet løser vi opp i svovelsyre. Deretter omdanner vi sulfatene til hydrater som vi mater inn i glødeovner, og omdanner hydratene til titandioksider med rutilstruktur. Råstoffet nedmales i flere trinn og overflatebehandles med uorganiske silikater og aluminater, og deretter tørket og malt igjen til en partikkel størrelse på 0,23 Microns som utgjør titandioksidpigment. Det er en komplisert kjemisk prosess på et par og tyve prosesstrinn som egentlig er en av de få gjenlevende tyngre kjemiske prosessene vi har i Norge på uorganisk side på linje med Glencore i Kristiansand og Outokumpu i Odda.

Omsetningen har holdt seg jevnt de siste årene, men bunnlinjen har gått i minus. Hvordan vurderes markedet?

Titandioksid er det vi kaller et "Quality of Life" produkt, så markedet vårt svinger med verdenskonjunkturene. Hovedmarkedet er EU med 50% av volumet og 40% til andre deler av verden utenfor Norge. Det har vært et ekstra prispress i markedet de siste årene. Våre eiere er imidlertid langsiktig og har tro på fremtiden. Vi arbeider kontinuerlig med effektivisering og forbedringer i prosessen og har iverksatt et investeringsprogram på vel 60 millioner frem til 2018.

Hvor stor del har dere av markedet, og hvem er konkurrentene?

Vi har om lag 11%. Chemours er markedsleder med sine 24%. Det gjelder her som hos andre å være minst like effektiv eller bedre enn konkurrentene. De siste årene har vi hatt en bra produksjonsvekst basert på effektivisering og økt kompetanse i alle ledd i produksjonen.

Hva gjøres på miljøsiden?

Vi er svært opptatt av å ivareta miljøet, og vi skal hele tiden bli bedre. Det siste vi gjorde var å konvertere fra tungolje til naturgass. Vi har faset ut all tungolje og redusert CO2 utslippene med ca. 10.000 tonn per år og NOx utslippene med ca. 130 tonn per år. Det er et betydelig bidrag. Dette utgjør en reduksjon på henholdsvis 25% og 80% før utfasingen.

Utgangspunktet for konverteringen fra olje til naturgass var et miljøtiltak, men også en underliggende tro på at pris og avgift på Naturgass ville ha en annen utvikling enn olje.

Utfordringen, strategi og visjon?

Utfordringen er at vi må ha langsiktige, forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser ift. til konkurrentene i verden for øvrig. Å holde den norske kronen under kontroll er avgjørende. Lokalt er utfordringen å fortsette kompetansebygging og ytterligere øke produktiviteten. Vi ser at vi har en høyere vekst i kostnadene i Norge enn de vi konkurrerer med, så vi må gjør andre grep for å være konkurransedyktig.

Strategien og visjonen er å utvikle oss videre slik at vi forblir en foretrukket aktør i dette markedet. Samarbeid mellom enhetene i konsernet samt lønnsom drift er viktige elementer i strategien. Det gjør vi nettopp gjennom det å styrke kompetansen og øke effektiviteten gjennom forbedringer i produksjonen.

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

 

          


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
2017 Copyright; Industriavisen.no - Powered by Ewat