Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   11. desember 2018 - 05:06
 
Førstesiden
Lederintervjuer
Innland
Utland
Dagens Næringsliv
Dagens Industri - SE
Børsen - DK
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktNye prosjekter til Nymo på Subsea
 [Sist endret: 28.06.2018 07:20:29]

Skjermbilde 2018-06-20 kl. 14.09.36boye

A.S Nymo er et J.J.Ugland selskap med hovedkontor i Grimstad. Selskapet har avdelinger på tre steder; Vikkilen og Fjære i Grimstad kommune, og Eydehavn i Arendal kommune. Hovedbeskjeftigelsen er design og fabrikasjon av moduler og undervannsanlegg til olje- og gassindustrien samt utrustning og ombygging av rigger og offshorefartøyer. Antall ansatte er 250. www.nymo.no

 

 

Intervju med adm. direktør Øyvind Riiber Boye i A.S Nymo

Nymo har hatt betydelige kontrakter i arbeid sist med boremodulen til Johan Sverdrup og nå leveranser til Statoils brønnhodeplattform på Peregrino-feltet i Brasil. Hva er omfanget?

Til Statoils brønnhodeplattform på Peregrino-feltet i Brasil skal vi sammen med Cameron Sense levere ni moduler bl.a. bore, mud, og transformator fasiliteter, som opprinnelig ble bygget for et annet brasiliansk selskap, hvor prosjektet stoppet i 2013. Nå skal Cameron Sense i Kristiansand levere et komplett boreanlegg til denne brønnhodeplattformen der vi er underleverandør. Totalvekten er 5900 tonn og blir nå realisert fordi utbyggingskostnadene er betydelig redusert. Kontrakten med Cameron Sense er en EPC kontrakt for en komplett borepakke til feltet i Brasil. Det opprinnelige prosjektet for Cameron startet i 2011 med design av boremodulene basert på Camerons utstyr. Modulene skal nå bygges om og tilpasses Statoils brønnhodeplattform. Boreanlegget skal leveres til sammenstillingsverftet Kiewit utenfor Corpus Christi i Texas i 2018.

Hvilke andre prosjekter er i sikte?

Vi har inngått fire kontrakter siste par månedene med hovedtyngde innen subsea prosjekter på norsk sokkel, i.e. manifolder/stål og rørstrukturer med utrustning. Disse avtalene representerer om lag halvparten av Nymos kapasitet for de neste 12 månedene. Undervannsstrukturene skal bygges ved Eydeshavn og Vikkilen. Senest i fjor leverte vi flere undervannsstrukturer til Vest-Afrika for Eni´s OCTP prosjekt. Vi jobber nå bredt med anbudsarbeid og har godt håp om å opprettholde full aktivitet. Nymo har forøvrig hatt betydelig aktivitet de siste årene, mens nedgangen i markedet skapte store utfordringer for bransjen ellers.

Subsea markedet ser relativt lyst ut både på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har vært en av aktørene som har bygget flest undervannsanlegg for norsk sokkel, nær ett hundre strukturer. De to største prosjektene har vært Snøhvit og Troll. Vi registrerer at når kvalitet og leveringssikkerhet er avgjørende, oppnår vi kontrakter innen dette segmentet.

Riggmarkedet har vært vårt hoved markedsområde i mange år, der vi har bygget opp spesialkompetanse på boreanlegg for leveranser internasjonalt, men det er mindre aktivitet i dette markedet nå.

Hvilke muligheter ser dere innen fornybar energi?

Det er noe tidlig å si. Vi ser på hvordan vi skal posisjonere oss i det markedet. Det viktigste er å være på topp med en kostnadseffektiv virksomhet og organisasjon som også kan ta del av dette markedet når prosjekter realiseres, for eksempel offshore vind.

Hvordan lykkes Nymo til tross for norsk kostnadsnivå?

Nøkkelen er spesialisering og en god gjennomføringsmodell. Nymo har gjennom et nært samarbeid med boreutstyrsleverandører i Kristiansand utviklet seg til en teknologibedrift med spesiell kompetanse innen design og bygging av boreanlegg. Valutasituasjonen bidrar positivt, men vi ser også konturene til en kostnadsbrems i Norge, bl.a. med moderat lønnsutvikling.

Vi jobber aktivt i Nymo med å bli mer konkurransedyktig, senke kostnadsnivået. De siste årene har vi gjennomgått prosesser og forbedret prosjekt-gjennomføringen. Vi vil fortsette dette arbeidet, men i neste fase blir det også fokus på høyere grad av automatisering/robotisering av fabrikasjon med klare målsettinger om å opprettholde fabrikasjon i Norge. Det har vist seg at det er viktig å kunne levere totalprosjekter, og da må vi sørge for at fabrikasjon hjemme forblir konkurransedyktig. Vi har i forbedringsprosessene et nært samarbeid med Universitet i Agder, og dette kan utvikles videre i årene fremover. I fjor høst ble Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved Universitet i Grimstad åpnet. Nymo får dermed muligheter til å teste ut robotisering i sitt nærområde.

Framtidsutsikter for Nymo?

Det synes som om oljeprisen har stabilisert seg på 70 til 75 dollar og at utbyggingskostnaden faller og at det dermed blir nye feltutbygginger, i hovedsak subsea løsninger med oppkobling til eksisterende felt. Det er positivt for leverandørindustrien. Vi har opprettholdt kapasiteten og kompetansen gjennom den vanskelig fasen oljebransjen har vært i de siste årene. Det gjør oss godt posisjonert når prosjekter skal realiseres, avslutter Øyvind Boye.

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

           

 

 

                        

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
Copyright; Industriavisen.no