Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   11. desember 2018 - 06:11
 
Førstesiden
Lederintervjuer
Innland
Utland
Dagens Næringsliv
Dagens Industri - SE
Børsen - DK
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktPrezioso Linjebygg i sterk posisjon
 [Sist endret: 09.03.2018 11:13:12]

Hellum, Terje_nov 2016prezioso-linjebygg_logo25

PREZIOSO Linjebygg AS (PzL) leverer vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter til olje- og gassektoren. Dette omfatter engineering, leveranse og gjennomføring offshore eller på land. Selskapet har om lag 500 ansatte inkl. datterselskapet MainTech AS. Hovedkontoret ligger i Molde og med prosjektkontorer i Stavanger, Trondheim, Bergen og Hammerfest. Selskapet er en del av Altrad Group, et konsern med 39.000 ansatte og base i Frankrike. Gruppen har verdensomspennende aktivitet og en omsetning på ca. 35 milliarder kroner. www.prezioso-linjebygg.com

 

 

Intervju med Terje Hellum, adm. direktør i PREZIOSO Linjebygg AS.

 

PREZIOSO Linjebygg har virkelig skutt fart de siste par årene. Hva er status?

Det har vært noen tøffe år siden 2014, og siden da har vi brukt mye krefter på kostnadsreduksjoner, effektivisering samt bygge konkurransekraft. Det har gitt resultater. Vi har vunnet store kontrakter både offshore og på landanlegg, og opplever vekst i våre rammeavtaler. En betydelig kontrakt med Statoil kom på plass i januar 2016, og i samme perioden vant vi en avtale med Statoil på landanleggene Sture og Kollsnes, samt en kontrakt med Aker BP og ENI. Alle disse kontraktene er det veldig god utvikling på, og vi er nå i en situasjon der vi ansetter ingeniører og fagfolk til en rekke posisjoner i selskapet for å tilpasse oss det økende aktivitetsnivået.

Tidligere denne måneden, og den siste store nyheten, er at vi ble tildelt en rammekontrakt med Aker Solutions for Nyhamna gass-anlegg og Draugen plattformen. Kontrakten gjelder leveranse av ISO-fag samt tilkomstteknikk, habitat, kaldkutting og arkitektfag. Kontrakten har en varighet til 1. september 2021, og deretter er det opsjoner på til sammen 7 år, dvs. at total mulig varighet er over 10 år. Kontrakten er en kontrakt som kan variere i omfang fra år til år, og det kan derfor ikke anslås noen total verdi. Denne tildelingen betyr ytterligere behov for fagfolk, særlig i Nordmøre og Romsdal. Nyhamna-anlegget vil bli bemannet av en god blanding av gammelt og nytt personell, og det ser vi på som en positiv utfordring.

Hva er arbeidsomfanget på kontraktene?

Statoilkontraktene innen ISO-tjenester (isolering, stillas og overflatebehandling) omfatter Oseberg C, Sør og Øst, Heimdal, Heidrun, Njord AB, Norne og Aasta Hansteen. Dette er en rammeavtale som strekker seg over 15 år (fra 2016) med en verdi rundt tre milliarder kroner. For Kollsnes og Sture løper ISO-avtalen over 10 år og med en verdi på vel 1,1 milliard kroner. I tillegg til ISO-fagene innbefatter avtalen også tjenester knyttet til blant annet tilkomstteknikk og rigging.

Rammekontrakten med Aker BP gjelder modifikasjoner, inspeksjon og multidisipline vedlikeholdstjenester basert på tilkomstteknikk. Kontrakten gjelder alle BPs 13 plattformer og ett produksjonsskip på norsk sokkel, hvilket omfatter feltene: Valhall, Hod, Ula, Tambar og Skarv. Kontrakten har en varighet på 3 år, og inntil 9 år med opsjonsperioder og en antatt verdi på 180 millioner kroner. Kontrakten med ENI gjelder ISO tjenester isolasjon, stillas og overflatebehandling samt tilkomstteknikk, sveisehabitat og tilhørende engineering for Goliat-plattformen. Avtalen er på 3 år inklusive opsjoner, og i sum inntil 6 år. Vi har nå en samlet ordrereserve på mer enn 6 milliarder kroner. Dette gir oss en solid posisjon og et svært godt fundament for videre utvikling.

Hvor er primærmarkedet?

Hovedmarkedet er olje og gass i Norge, men vi er en del av et stort konsern som er over hele verden, med unntak av Nord- og Sør-Amerika. Det gir oss tilgang på internasjonale markeder

Prosjektene våre kan være krevende og inneholder ofte utvikling av innovative løsninger, testing og utførelse offshore innenfor vedlikehold og modifikasjoner i vanskelig tilgjengelige områder. Vi benytter ofte avanserte rigge- og løftemetoder i kombinasjon med tilkomstteknikk.. Det er stor grad av produktutvikling og innovasjon for spesialutstyr og robotisering i prosjektene.

Vi har noen fagområder der vi er litt annerledes enn de vi konkurrer direkte med på ISO fag, og har også spesialkompetanse på bl.a. rigge- og løfteløsninger med vanskelig tilkomst, spesielle kutteløsninger og betong rehabilitering og inspeksjon offshore. Slike spesialiteter gir også et konkurransefortrinn.

Hvilke prosjekter er det dere nå posisjonerer dere mot?

Det blir spennende å se hva som skjer med Johan Castberg, og så er det også stor spenning knyttet til Johan Sverdrup og hva Statoil gjør ift. vedlikeholds- og driftskontraktene der. Likeens blir det interessant å se hva Statoil gjør i forhold til Martin Linge og overtakelsen fra Total. Det er disse som er nærmest frem i tid.

Vi har en klar målsetting om å være en stor aktør i Norge, og det å fortsette med å ta markedsandeler er strategisk viktig for oss.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                      

 

 

     

 

 

 


For videre informasjon: www.aluhak.no

 


For videre informasjon: www.norspray.no

 


 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
Copyright; Industriavisen.no