Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   11. desember 2018 - 05:43
 
Førstesiden
Lederintervjuer
Innland
Utland
Dagens Næringsliv
Dagens Industri - SE
Børsen - DK
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktNCC Industry med stor miljøsatsing
 [Sist endret: 28.01.2018 19:53:59]

nccJoar Caspersen_2_160 

NCC Industry produserer totalt seks millioner tonn asfalt og 25 millioner tonn pukk- og grusmateriale hvert år. Det gjør selskapet til Nordens største aktør innen asfalt og steinmaterialer. Virksomheten er først og fremst de nordiske landene, men NCC Industry har også virksomhet i St. Petersburg. Dessuten eksporteres pukk til andre land i Nord-Europa. Virksomheten er inndelt i tre områder: Steinmaterialer, Asfalt og Hercules fundamentering AS. Selskapet i Norge har ca. 550 ansatte og omsatte for omlag 2.1 milliarder kroner i 2016. https://www.ncc.no/om-ncc/ncc-industry/

 

Intervju med adm. direktør Joar Caspersen i NCC Industry AS

NCC Industry har hatt en omsetningsvekst på nær 10% innen asfalt segmentet. Hva bidrar?

Det er vår ambisjon å fortsatt være en av markedslederne i dette markedet. Store infrastrukturprosjekter øker det totale volumet. Dessuten har vi i år etablert oss i Tromsø der vi vant en asfaltkontrakt med Statens vegvesen i fjor. Markedet i Troms er svært interessant med en rekke store kommende prosjekter. Derfor var det strategisk viktig for NCC å etablere en asfaltfabrikk for å komme i posisjon for disse oppdragene. Videre har vi kjøpt opp to asfaltfabrikker fra Franzefoss Pukk i Oslo. Fabrikkene på Bondkall og i Sandvika passer godt inn i vår strategi om videre vekst og sterk markedsposisjon i hovedstaden. Med oppkjøpet følger vi vår nordiske strategi om solid tilstedeværelse i alle de største nordiske byene.

NCC Industry vant den største asfalt kontrakten, veiprosjektet Arendal – Tvedestrand i 2017. Hva er omfanget?

Asfaltoppdraget er om lag 300 000 tonn og trolig det største asfaltprosjektet gjennomført i Norden. Det 23 kilometer lange motorvei-prosjektet mellom Arendal og Tvedestrand gjennomføres av AF-Gruppen, og NCC Industry ble tildelt oppdraget med å levere asfalt til prosjektet. Det blir dermed høy asfaltproduksjon på Sørlandet de neste to årene. I forbindelse med prosjektet setter vi opp en ny mobil asfaltfabrikk i anleggsområdet som sammen med eksisterende NCC-fabrikker på Sørlandet skal levere til veiprosjektet.

Bilde: Asfaltering - NCC Green Asphalt

Hvilke konkurranseparametere er avgjørende i markedet?

Så langt har det nok vært mye fokus på pris i det statlige og kommunale markedet. De fleste kommuner legger til rette for en vektfordeling på pris, kvalitet og holdbarhet. Det gjør også Statens vegvesen til en viss grad, men jeg ønsker at også Statens vegvesen i tiden fremover i sterkere grad, vil vektlegge slike parametere når nye kontrakter skal på anbud. CO2 utslipp bør også være et konkurranseparameter. Det er betydelige investeringer vi gjør for miljøet, og vi har en klar målsetting om å redusere CO2 utslippene med 50% fra 2016 til 2020. I dag benytter vi i stor grad LPG gass som fyringskilde. For oss handler det om å produsere Green Asphalt som er vårt varemerke. Samtidig er produksjonen av Green Asphalt bra for våre ansatte, og det håper jeg også våre oppdragsgivere vil ha fokus på i tiden fremover.

Hvordan håndterer dere miljøet ved asfaltlegging?

Miljø står i sentrum for vår produksjon og utvikling av veistandarden. Vi jobber for å redusere bransjens miljøpåvirkning og utvikle bærekraftige og kostnadseffektive veier for fremtiden. Med NCC Green Asphalt har vi funnet en miljøtilpasset løsning der kvaliteten er den samme som for tradisjonell asfalt. Frem til nå har høy temperatur vært en forutsetning for å få frem en tilstrekkelig sterk asfalt på motorveier. Størsteparten av den asfalten som produseres og legges på norske veier er derfor produsert med høy temperatur. Det betyr at steinmaterialer og bitumen varmes og blandes på høy temperatur. Prosessen for tradisjonell asfaltproduksjon er både energikrevende og kostbar. Ved å senke temperaturen ved asfaltproduksjonen, blir CO2-utslippet redusert med opp mot 30 prosent. Vi er landets største asfaltentreprenør for lavtemperaturasfalt. I dag legger vi om lag 300.000 tonn NCC Green Asphalt, ca 25% av totalt volum. Så her er det et potensiale vi har ambisjon om å øke. Vi tror også markedet vil etterspørre miljøvennlige produkter i større grad, og da ønsker vi å være i forkant av utviklingen.

Hvordan vurderes fremtidsbildet?

Markedet i Norge har tatt seg opp de siste årene, og det peker i riktig retning. Nasjonal Transportplan gir positive føringer for utvikling av veiene våre, men det er et stort etterslep på vår veistandard mange steder i landet, avslutter Joar Caspersen.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                  

 

 

                              

 

 

           

 

 


 

Alle bedrifter som bruker fyringsoljer i industri-prosesser opplever stor gevinst ved å bytte til gass, både økonomisk og miljømessig. Investeringen er som regel inntjent på 1 til 3 år. Tolcon forstår utfordringene ved skifte fra fyrings-oljer til gass og gjennomfører prosessen med forutsigbarhet og fokus. Vi er Norges eneste totalleverandør av gassanlegg til det industrielle og private markedet. Vår erfaring og innsikt gir klare ansvarsforhold, enklere administrasjon og større sikkerhet for pris. Vi skreddersyr prosessen, utfører arbeidet, leverer utstyret og sørger for at anlegget oppfyller alle krav og funksjoner.

For nærmere info: www.tolcon.no

 


 

NCC har valgt Flogas som leverandør av LPG til sine asfaltfabrikker i Norge.

Et skifte fra fyringsolje til LPG reduserer energikostnadene og minsker miljøutslippet både globalt og lokalt.

Kontakt oss i Flogas for å se på dine muligheter med LPG: www.flogas.no

 


 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
Copyright; Industriavisen.no