Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   18. juni 2018 - 01:32
 
Førstesiden
Lederintervjuer
Innland
ABC
BBC
CNN
MSNBC
Time
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktRiktig rør er godt miljøvern
 [Sist endret: 29.10.2017 21:42:03]

pipelife25 copy

kjell larsen2_160

Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystemer i plast. Våre rørsystemer benyttes til vann og avløp, gass, innendørs avløp, kabelbeskyttelse og elektriske installasjoner. Totalt er Pipelife-gruppen representert i 26 land, med 2700 ansatte og en årsomsetning 880 millioner Euro. Pipelife Norge AS har fabrikker på Stathelle og i Surnadal, samt salgskontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Selskapet har 180 ansatte, med hovedkontor i Surnadal og en årsomsetning på over 1 mrd. norske kroner. www.pipelife.no

 

Intervju med Kjell Larsen, adm. direktør i Pipelife Norge AS

 

Hva bidrar Pipelife med i miljømessig forstand?

En stor del av våre leveranser går til offentlig sektor. Størst er kommunalteknikk med vannforsyning og avløp, men også vegsektoren og energiverk er store kundegrupper. Bærekraft er viktig for kundene våre, og dermed også for oss og vårt omdømme. Derfor sertifiserte vi oss tidlig i henhold til ISO 14001 og reviderte for første gang vårt CO2-regnskap i 2011, mest for å se hvor vi stod hen, og hva som er realistisk målsetting videre.

Våre produkter er basert på materialer med fossil opprinnelse, men plast er et godt og riktig rørmateriale. Vi transporterer en ferdig vare med mye volum og som er veldig logistisk krevende. Det er nettopp det vårt CO2-regnskap viser. Ferdigvaretransporten fra våre fabrikker utgjør tre fjerdedeler av vårt CO2-utslipp. Når vi i tillegg vet hvor framføringsveiene går etter ferdigvarene er levert grossist, er det fortsatt store gevinster å hente på mer effektiv logistikk – både økonomisk og miljømessig. Stortinget har vedtatt at alle offentlige anbud i Norge skal ha en todelt etterspørsel. Det betyr at i tillegg til det som har vært etterspurt av varer, kvalitet og pris, skal man nå gi rom for å etterspørre inntil 30 prosent på miljøkvaliteter eller miljøparametere.

"Riktig rør er godt miljøvern" pleier dere å si -

Ja, det har vi sagt lenge, veldig lenge - helt tilbake til 80-tallet da vi var hjørnesteinen i Mabo-konsernet, som etter en tid med Norsk Hydro som eier ble del av Pipelife-konsernet i 1999. Levetiden og funksjonen av våre rørsystemer innenfor infrastruktur, vannforsyning og avløp har stor betydning for miljøet vårt. Sett i forhold til levetid på andre konkurrerende produkter som betong- og stålrør, er plastprodukter et godt valg. Under visse forutsetninger kan gjerne betong, stål eller andre materialer være å foretrekke, men termoplastene er veldig robuste og godt egnet til et bredt bruksområde.

- Og vi er ikke bare en vareleverandør, men en kunnskapsformidler og rådgiver som hjelper kundene å velge nettopp riktig rør for et godt miljøvern. Vi arbeider også med hele livsløpet til produktene våre, - for eksempel samarbeider vi med råvareindustrien om å få til en bærekraftig resirkulering av plastmaterialer.

Bilde: Pipelife - kabelbeskyttelse

 

Hvilke materialer benyttes?

Vi har to fabrikker, en på Stathelle og en i Surnadal. I Stathelle mottar vi råvaren polyetylen i granulatform som vi ekstruderer rør or produserer rørdeler av. Ved fabrikken i Surnadal har vi både ekstrudering og sprøytestøping, og her benytter vi i hovedsak PVC og polypropylen.

Dere har hatt en jevn og positiv vekst. Hva bidrar?

Veksten har vært organisk basert, men også vært knyttet opp mot produktutvikling og ekspansjon av sortimentene våre. Derfor har vi et veldig bredt spekter. Infrastruktur, VA og anlegg utgjør godt og vel tre fjerdedeler av vår virksomhet i Norge, men vårt unike innomhus avløpssystem, "Smartline", og flere systemer for el-kabel installasjoner er også veldig viktige i vår posisjon som totalleverandør av bygg-relaterte rørsystemer.

Forskning og utvikling – hva kan gjøres bedre?

Det er fortsatt en utvikling innen rørmaterialer. Kan fossil basert plast gradvis erstattes med andre materialer? Vi kan se for oss fossilfrie alternativer, og det er ingen hemmelighet at det kjemisk kan framstilles plast fra biomaterialer. Skal dette bli en realitet må bruken til eksempelvis rør og annen industrivirksomhet veies opp i mot bruk av det samme biomaterialet til matproduksjon. Det blir en balansegang, og derfor er det viktig at verden skynder seg langsomt slik at vi er trygg på hva som vil være mest bærekraftig.

Strategien videre?

Pipelife Norge har en målsetting om en fortsatt bærekraftig industriell vekst, både organisk og eventuelt gjennom oppkjøp av bedrifter som passer inn i visjonen vår. Vi skal fortsette å utvikle produktene og driften vår, ikke minst når det gjelder energi-optimalisering og redukjson av miljøavtrykket vårt i egen regi og gjennom deltakelse i forskningsprogrammer, - og vi skal sørge for at både brukerne av systemene våre og samfunnet ellers nyter godt av å ha tilgang til verdens ledende rørsystemer for norske forhold, produsert i Norge.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

      

 

 

          

 

 

 

 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
Copyright; Industriavisen.no