Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   17. juni 2018 - 23:41
 
Førstesiden
Lederintervjuer
Innland
ABC
BBC
CNN
MSNBC
Time
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktKlima på dagsorden ved Elkem Bremanger
 [Sist endret: 25.10.2017 20:01:19]

arne werge-olsenelkem logo285

 

Elkem Bremanger produserer og leverer Ferrosilisium-legeringer og Silisium til to forskjellige markeder. Bedriften leverer for det første høyrent silisium til polysilisium produsenter som igjen leverer til verdens elektronikk- og solenergi industri og for det andre spesial legeringer av ferrosilisium til jernstøperier over hele verden. Verket i Bremanger omsetter for 1200 mill. kroner årlig og har ca 185 ansatte.

 

 

Intervju med verksdirektør Arne Werge-Olsen ved Elkem Silicon Materials Bremanger

 

Klima er på dagsorden ved Elkem i Bremanger. Den største ovnen nr. 5 på 40 MW skal oppgraderes for 200 MNOK. Hva er omfanget, og hva tilføres?

Den nye teknologien i ovn 5 som nå skal oppgraderes vil være viktig for det grønne skiftet. Fornyingen gir en betydelig reduksjon i utslipp av støv og NOx-gasser, samtidig som vi vil effektivisere produksjonen av silisium. Så dette er et vinn-vinn prosjekt. Vi vil produsere sikrere, renere og mer effektivt.

Hovedstudien ved verket i Bremanger er nå gjennomført, og utbyggingen skal foretas i nær fremtid. De største oppgavene i oppgraderingen er selve foringen i ovnen. Her er det mye som skal rives. Videre er gassoppløp og mating av råvarene store arbeidspakker. Vår divisjon har planlagt flere store prosjekt derav energigjenvinning ved Salten Verk. Den planen som ligger nå, er at ovn 5 skal tas i løpet av 2018.

Hvordan vurderer du markedssituasjonen for silisium og ferrosilisiumlegeringer?

Markedprisene for både silisium og ferrosilisium har utviklet seg positivt fra slutten av 2016 primært drevet av sterk vekst i etterspørselen globalt.

Elkem Bremanger produserer Silgrain®, et høyrent silisium som i hovedsak benyttes til produksjon av polysilisium for solcellepaneler og elektronikk-applikasjoner. Dette markedssegmentet forventes å vokse med 5-10% per år. Vi har en robust kontraktsportefølje og kjører anlegget på full kapasitetsutnyttelse.

Produksjonen vi har av ferrosilisiumlegeringer går for fullt, og vi selger det vi klarer å produsere, ca. 28000 tonn per år. Det betyr at bilindustrien som er vår største avtaker av ferrosilisium igjen vokser. Ferrosilisiumlegeringer utgjør ca. 40% av totalproduksjonen ved verket og utsiktene lover bra. Vi leverer også ferrosilisiumlegeringer som tilsatsmiddel til vindmøller og andre produkter i annet støpegods. Ferrosilisiumlegeringer består av ca 75% silisium og ca. 22% jern, samt en rekke legeringselementer i små mengder. Dette materialet er tilsatsmiddel i støpejernet som gjør at strukturen i støpegodset blir sterkere og lettere å bearbeide.

Bilde: Tapping - Ferrosilisum

 

Hvordan posisjonerer Elkem Bremanger seg i markedet?

Teknologi og kompetanse er nøkkelen. Eksempelvis produserer vår kjemiske fabrikk høyrent silisium som vi kan tilpasse kunders behov. Dette kommer av at vi har solid kompetanse på drift av våre prosessanlegg og kunnskap om våre kunders prosesser. Utnyttelse av denne kunnskapen bidrar til en god kostnads- og markedsposisjon.

Det som er spesielt spennende for verket, er at vi har et hydrometallurgisk anlegg som vi er alene om i verden. Dette er et stort reaktoranlegg for silisium med klorfabrikk, renseanlegg, vaske og klassifiseringsanlegg. Dette gir oss et klart konkurransefortrinn.

Hva er status for teknologisk nyvinning og investeringer i driften?

De siste fem årene har vært banebrytende år teknologisk. Vi har gjennomført flere store investeringer for verkets fremtid; avtrekk av gass fra indre miljø, et stort vannforsyningsprosjekt der vi byttet ut hele kjølevannforsyningen, videre en ny utstøpningsteknologi innen ferrosilisiumlegeringer som handler om hvor trygt og hvor raskt vi vil at materialet skal størkne, og som også har gitt en betydelig forbedring av driftsøkonomien, og sist men ikke minst, har vi investert over 100 millioner i oppgraderinger av en av ovnene samt legeringsstasjon for produksjon av ferrosilisiumlegeringer.

Miljø – status?

Elkem har over flere år forsket på måter å redusere utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra virksomheten. Teknologien er testet ut på Salten verk med gode resultater. På miljøsiden blir vi ikke fornøyd før vi har 0 avvik, dvs. utslipp til luft og vann og det indre miljø. Miljø og økonomi går hånd i hånd. Bedre prosesskontroll gir mindre miljøutslipp og avfall. I tillegg så jobber vi kontinuerlig med om vi kan oppgradere våre tradisjonelle avfallsprodukter til salgbare produkter med verdi for våre kunder. Så vi er på veldig god vei til å nå våre miljømål på mange områder og selvsagt holder vi oss godt innenfor miljøkonsesjonskravene og har et kontinuerlig samarbeid med miljømyndighetene.

Hvordan er kraftsituasjonen?

Vi kjøper kraft etter hvert som vi inngår langsiktige kontrakter. Kraftprisen er helt avgjørende for dagens markedssituasjon, samtidig er nettleien på den nye 400 kV linjen svært viktig for oss. Det pågår en diskusjon for tiden om tilhørighet til nettnivå, og vårt ståsted er å forbli i sentralnettet som tidligere besluttet i Stortinget. Et kraftregime der prisene holder seg på dagens nivå vil skape et godt grunnlag for en bærekraftig industri, avslutter Arne Werge-Olsen.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

            

     

 

 

 

 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
Copyright; Industriavisen.no