Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   18. juni 2018 - 01:57
 
Førstesiden
Lederintervjuer
Aftenposten
Dagbladet
NRK
VG
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktWärtsilä Gas Solutions med klimafortrinn
 [Sist endret: 27.11.2017 10:19:07]

kjetilhovland_2Wärtsilä

Wärtsilä is a global leader in complete lifecycle power solutions for the marine and energy markets. By emphasizing technological innovation and total efficiency, Wärtsilä maximizes the environmental and economic performance of the vessels and power plants of its customers. The company has 170 locations in 70 countries spread around the world. Wärtsilä Gas Solutions is a global business line within the Marine Solutions division. The business line turnover is approximately EUR 320 million, with people located in many locations such as Norway, Poland, UK, France, Finland and China. The business unit has end-to-end responsibility from Sales through to commissioning of completed systems. Wärtsilä Gas Solutions offers systems and solutions related a number of oil & gas segments. The scope includes marine LNG and LPG cargo systems, fuel gas systems for marine vessels, onshore gas terminals, biogas systems, flare gas ignition and tank control systems to mention some.

 

Intervju med Kjetil Hovland, adm. direktør i Wärtsilä Gas Solutions AS

Wärtsilä Gas Solutions har mer enn doblet omsetningen de siste fire årene til over to milliarder kroner. Hva ligger til grunn?

De siste årene har vi hatt organisk vekst innenfor segmentene vi arbeider, dvs. håndtering av alle former for flytende gass, LNG and LPG lastesystemer, drivstoffsystemer for marine sektor, landgassterminaler, biogass systemer og tank kontroll systemer. Selskapet ble etablert som en forretningsenhet i 2012 etter oppkjøp og sammenslåing av gassrelaterte enheter i konsernet. Veksten har i stor grad vært knyttet opp mot flytende LNG og LPG systemer for gass håndtering.

Det største segmentet i vårt marked er håndtering av flytende LNG gass, nedkjølt gass, som forenkler transport til sluttbruker. Vi har systemer for å varme opp LNG igjen slik at gassen kan utnyttes hos brukerne og nedkjølingssystemer for store LNG tankere som hindrer utslipp av varm gass. Det er viktig både for kundenes lønnsomhet og ikke minst for miljøet. Et annet område er LPG og flytende etylen hvor vi leverer last håndteringssystemer til tankskip. Vi eksportere nesten alt vi selger og kundene våre er globalt, men spesielt fra Korea og Kina.

Wärtsilä kjøpte nylig Puregas Solutions – hvilke synergier skapes?

Vi satser tungt på biogass og bio LNG. Det er et segment som kommer til å vokse fremover, og det passer godt inn i den teknologien vi benytter. Puregas er en ledende aktør innenfor sitt felt, med datterselskaper i Tyskland, Danmark, Storbritannia og USA.

Selskapet benytter en unik prosess for å konvertere rå biogass til biometan og fornybar naturgass. Oppkjøpet vil tilføre Wärtsilä nytt utstyr og kompetanse innen biogassoppgradering, og vil utfylle selskapets eksisterende posisjon i markedet for flytende biogass. Sett i en større sammenheng, passer Puregas Solutions’ løsninger godt sammen med Wärtsiläs egne gassbaserte teknologier, og sammenslåingen av de to selskapene vil utvide Wärtsiläs totale andel i gassverdikjeden.

Hvor er nedslagsfeltet for LNG?

Det er etterspørsel etter transport av LNG til sluttbrukere som befinner seg i områder hvor rørledninger fra gass kildene ikke er mulig eller økonomisk levedyktig. Typiske sluttbrukere er for eksempel eiere av rørledninger, kraftproduksjon, landbasert industri, og leverandører av LNG som drivstoff til kjøretøy eller skip. Vi har utviklet lastehåndteringssystemer som er designet for LPG, LEG og LNG-bærere inkludert skipsdesign, tank- og forsyningssystemer og har en skipsdesign portefølje som er blant de mest omfattende i industrien. Vi er en et komplett partner for byggingen av gass bærere. Vår IMO C-type lasttankdesign inkluderer de sylindriske tankene, bilobe tanker og tanker for LPG FP (-10 ° C), etylen (-104 ° C) og LNG (-163 ° C).

Veien videre?

Vi vil satse tungt innen biogass, men også vokse innenfor våre etablerte områder. Klima står sentralt, og vi arbeider med løsninger som både reduserer og regenerer utslipp. Teknologien vår er robust og kostnadseffektiv, og digitalisering og fjernovervåking av anlegg og skip for optimal drift er allerede del av vår virkelighet. LNG som drivstoff er klimavennlig med betydelig redusert CO2 utslipp enn andre drivstoff. Det er et skritt i riktig retning, avslutter Kjetil Hovland.

  


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
Copyright; Industriavisen.no