Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   18. juni 2018 - 01:36
 
Førstesiden
Lederintervjuer
Aftenposten
Dagbladet
NRK
VG
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktPositiv utvikling og nye muligheter for Apply
 [Sist endret: 03.12.2017 21:12:15]

apply25_180karsten_gudmundseth

Apply er hovedleverandør innen V&M og EPCI prosjekter med fokus på den norske kontinentalsokkelen og består av selskapene Apply Sørco, Capnor og Apply Rig & Modules. Apply har spesialisert seg på kontrakter for alle prosjektfaser, fra konseptutvikling og studier til ferdigstillelse og igangkjøring, samt drift og vedlikehold og modifikasjoner av olje- og gass produksjonsanlegg. Med over 30 års erfaring på norsk sokkel, har Apply levert tjenester til over 40 felt og installasjoner. Hovedkontoret er i Stavanger og med lokasjoner i Bergen, Hammerfest og Krakow. Selskapet omsetter i 2017 for omlag 1,5 milliarder kroner og har 1000 ansatte. www.apply.no

 

Intervju med Karsten Gudmundset, adm. direktør i Apply AS

Apply-konsernet er restrukturert der selskapene Apply Sørco, Apply Capnor og Apply Rig & Modules er samlet under et konsern. Hva er bakgrunnen, og hvilket fokus får de respektive?

Hensikten har vært å strukturere selskapet både finansielt og juridisk slik at det samsvarte med den operative driften. Det er nylig gjennomført en betydelig emisjon for å gi selskapene en god finansiell basis for å kunne møte mulighetene i markedet fremover. Vi ser også at gode markedssynergier kan hentes gjennom koordinert og samlet ledelse. I det ligger bl.a. nye muligheter med større kapasitet mot riggmarkedet, men også på modifikasjonsprosjekter.

Sørco er et multidisiplinært engineeringselskap med spesialkompetanse innen alle prosjektfaser fra konseptutvikling og studier til ferdigstillelse og igangsetting. Selskapets hovedvirksomhet er vedlikehold- og modifikasjonsprosjekter, EPCI-prosjekter og ulike driftstjenester knyttet til den norske olje- og gassindustrien både onshore og offshore. Rig & Modules har betydelig kompetanse innen elektro, instrument, automasjon, HVAC og utstyrspakker til borerigger og skip, samt prosjekter knyttet til landstrøm. Capnor er ett av verdens ledende innen markedet for laserscanning og leverer scanningløsninger som forbedrer effektiviteten i alle typer prosjekter.

I likhet med resten av oljeservicenæringen har selskapene vært preget av de krevende markedsforholdene de siste årene. Samtidig har selskapene spisset seg og har lykkes med å vinne strategisk viktige kontrakter både i Norge og internasjonalt. Alle selskapene styrer mot et positivt driftsresultat i 2017, og kan vise til økende ordreinngang.

Apply Sørco har en betydelig V&M kontrakt på en rekke Statoil felt. Hva er arbeidsomfanget og status?

Kontrakten omfatter vedlikehold og modifikasjoner av 10 installasjoner hvor Gullfaks og Sleipner feltene er de største. Avtalen inkluderer også modifikasjonsprosjekter hvor kunden ønsker å gjøre ulike endringer eller utskiftning av utstyr, som inkluderer både studiearbeid, engineering og anskaffelser til installasjonsarbeid og ferdigstillelse offshore. Foruten Gullfaks og Sleipner feltene, dekker avtalen også Gina Krog, Gudrun, Draupner, Kvitebjørn og Valemon.

Rammeavtalen er verdt mer enn fire milliarder kroner over seks år, og med en fire-års opsjon for forlengelse. Vi har faste mannskaper i rotasjon og belastningen varierer over tid, men for tiden har vi over 300 personer i arbeid under avtalen. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av effektiviteten i samarbeid med Statoil, og ser gode resultater av dette arbeidet. Forbedring av produktivitet og gjennomføring har stor fokus, bl.a. gjennom et pågående internt effektiviseringsprogram som også styrker fremtidig konkurranseevne.

Andre prosjekter -

Vi har også omfattende aktivitet for ENI og har kontor i Hammerfest for å ha lokal tilstedeværelse og imøtekomme behovet på Goliat i Barentshavet. Det å ha folk lokalt i Hammerfest forenkler samarbeidet med ENI, og er en kostnadseffektiv måte å drive prosjektene på. Dette vil vi utvikle videre utover neste år. Arbeidsomfanget i prosjektene inkluderer bl.a. planlegging av vedlikehold og mindre modifikasjoner med tilhørende prosjektering og installasjonsarbeid. En del av personellet vårt offshore driver med direkte driftsstøtte på feltet og sitter integrert sammen med driftspersonellet til ENI.

For Lundin har vi V&M kontrakten på Edvard Grieg. Dette er også en spennende kontrakt, der vi har hatt svært viktige aktiviteter som bl.a. oppkobling av brønner. I tillegg har vi avsluttet en stor kontrakt på Statfjord C med utskifting av brann og gass systemet.

I tillegg til V&M, har vi betydelig satsning på teknologiprosjekter som CO2 fjerning, NOx fjerning og energieffektivisering. Dette blir spennende og viktige satsningsområder for oss i tiden fremover. Spesielt CO2 fjerning er viktig rettet mot prosessindustri, landbasert industri, men også mot olje og gassindustrien forøvrig. Her jobber vi nå med forskjellige konsepter og utvikling. Vi ser at kompetansen vi har opparbeidet på vedlikehold og modifikasjonsprosjekter offshore, effektivt kan benyttes på land.

Rig & Modules har en større HVAC rammeavtale med Aker BP. Selskapet har flere landstrøm kontrakter som er et definert satsningsområde fremover. Det er også flere kontrakter innen riggsegmentet på trappene.

Hvordan tolker du markedet neste året ?

Vi ser at det er langt større sannsynlighet for at nye prosjekter realiseres enn hva vi så i 2016/2017. Neste år ser noe lysere ut, og vi tror at om vi holder kostnadsnivået nede og oljeprisen holder seg stabilt, så vil oljeselskapene realisere flere prosjekter. Øker oljeprisen vil det redusere risikonivået for kundene, men vårt viktigste bidrag blir å fortsatt drive med forbedringer slik at kostnadsnivået holdes nede, avslutter Gudmundset.

 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                      

 

 

        

 

 

 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
Copyright; Industriavisen.no