Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   17. juni 2018 - 23:43
 
Førstesiden
Lederintervjuer
Aftenposten
Dagbladet
NRK
VG
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktNye grep og stort ordreinntak styrker Vard
 [Sist endret: 25.10.2017 11:29:00]

vard25m_håberg_2

VARD er et globalt konsern innen design og bygging av spesialfartøyer. VARD består av ni verft og spesialselskaper innen design, elektro, piping, innredning og dekksutstyr. Hovedkontoret ligger i Ålesund og selskapet har ca. 9000 ansatte som jobber i Norge, Romania, Vietnam, Brasil, Kroatia, Italia, Polen, Canada, USA, India, Chile og Singapore. www.vard.com

 

Intervju med Magne Håberg, konserndirektør (EVP Sales & Marketing)

 

Offshore markedet er fraværende, men Vard gruppen er diversifisert og har bygget mange typer fartøy i forskjellige markeder. Hvordan vil du betegne situasjonen slik den er i dag?

For Vard sin del har vi hatt et tilfredsstillende ordreinntak fra 2016, men det vil først gi full effekt for de norske verftene når nye skrog begynner å komme over nyttår. Ordreboken teller 44 fartøy per 30.06 med en kontraktsverdi på 12.9 milliarder kroner. Diversifiserings-strategien løfter ordreinntaket og siden årsskiftet er flere nye fiskefartøy og LNG ferger kontrahert.

Produksjonsmessig har inneværende år vært utfordrende for våre norske verft ettersom kontraherte fartøy fra fjoråret ikke skaper arbeid før på slutten av året, men det har vært god aktivitet innen reparasjoner og ombygginger.

Vard sikret seg kontrakter for bygging av to LNG-drevne ferger for Torghatten Nord tidligere i år. Hva omfatter kontrakten?

De nye bil- og passasjerfergene er designet for miljøvennlige operasjoner i norske fjorder, med en total kapasitet som kan ta inntil 180 biler og 550 passasjerer og mannskap. Fergene av Multi Maritime MM 125FD-design vil måle 130 meter i lengde, 27 meter bredde og kan oppnå en hastighet på ca 18 knop. Dette er et spennende prosjekt, som kombinerer LNG fremdrift og batterisystemer. VARD har lang erfaring med å bygge LNG-drevne og dual fuel fartøy. Vi leverte verdens første LNG drevet bil- og passasjerferge tilbake i år 2000, og har levert et bredt spekter av skip som bruker denne nyskapende teknologien siden, inkludert offshorefartøy, ferger og fiskefôr skip. Levering av fergene er planlagt fra Vard Brevik i tredje og fjerde kvartal 2018. Skrogene på fartøyene blir bygget av Vard Braila i Romania. Fergene blir utstyrt med hybrid gass-elektrisk fremdrift med batterisystemer for å redusere drivstofforbruket og utslipp, som oppfyller de nyeste kravene til energieffektivitet.

 

Bilde: LNG-drevne ferger

Hvordan posisjonerer dere virksomheten når oljemarkedet for tiden er fraværende?

Vi hadde nærmest all vår fokus på offshore inntil endringene i markedet inntraff. Historisk har vi bygget mange forskjellige typer fartøy, og vi orienterer oss mot de markedene der vi er konkurransedyktig. Når oljenæringen nå er i ventemodus, vil fartøy innen cruise, fiskeri, forsvar, fornybar og spesialtonnasje være våre satsningsområder. Det er denne type fartøy vi er posisjonert for, mens det er andre som har fasiliteter for containerfartøy og tank båter. Den type fartøy er uaktuelt for oss.

Per i dag har det vært en ganske jevn vekst på cruise siden. Noen prosent årlig. Det er ikke noe som tilsier at det skal endre seg markant de neste to til tre årene. Innenfor fornybar eller havvind er aktivitetene for lave til at det skjer noe dramatisk økning på nykontrahering. På verdensbasis i år snakker vi om 60 vindfartøy i markedet totalt. Det er ikke noen volum som alene kan sikre den norske verftsindustrien.

Det har tradisjonelt vært slik at fiskeri fartøy har vært kontrahert når det har vært lite annet å gjøre på verftene. Det har gitt rederne gode vilkår. Men det er ikke ubegrenset etterspørsel etter fiskeritonnasje. Så både fiskeri og fornybar er et supplement for VARD.

Vi er prekvalifisert og vil konkurrere om de nye kystvaktfartøyene. Vi har tidligere bygget fartøy for forsvaret, og siste vi leverte var "Marjata" fra Vard Langsten. Så vi har gode referanser på ulike typer overvåkningsfartøy.

Teknologisk – hva er i fokus?

Det er generelt energibesparende tiltak. Vi ønsker å tilføre vår teknologi med hybrid drift, batteriteknologi, men kundene utvikler også egne konsept som de ønsker verftene skal legge inn, og det er frihet til å endre konseptene. Det er viktig for Vard å være helt i front og tilby de mest miljøvennlige løsningene.

Hva må til for å beholde sysselsetting og verftsindustrien slik den er i dag?

Det viktigste som kan løfte verftsindustrien og beholde strukturen den har hatt frem til i dag er en høy oljepris. - Men med det sagt, er det jo ikke sikkert at det er eneste veien å gå i det store bildet. VARD har valgt en diversifiseringsstrategi som gir oss flere ben å stå på. Noen av verftene våre er nå i gang med bygging av ekspedisjonscruiseskip og ulike typer spesialfartøy. Et annet eksempel er verftet vårt på Aukra, som nå har hovedfokus på aquakultur og fiskeri. Det er noen av grepene vi har gjort for å fokusere på andre segment.

Aquakultur og havbruk er definitivt et voksende marked, og vi ønsker å være del av det. Vi har dedikert Vard Aukra til vår satsing i dette markedet, og målet er å få en omsetning og volum til å gi god aktivitet der. Oppkjøpet av Vard Aqua (tidligere Storvik Aqua), en ledende leverandør av utstyr som tilbyr fôrings-, måle- og kontroll-løsninger til akvakulturindustrien, styrker vår posisjon som leverandør av spesialiserte fartøy med integrerte løsninger i dette markedet.

- Og ser vi fremover?

De siste årene har vi tatt grep for å forbedre vårt ståsted på kort sikt og skape et sunt selskap inn i fremtiden. Det er optimisme og engasjement i Vard, og det er viktig for å håndtere de utfordringer vi står overfor, avslutter Magne Håberg.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

                

 

 

                    

 

 

                    

 


 

 

Roxtec er en verdensledende produsent av modulbaserte tetninger. Gjennom våre kvalitetssikrede løsninger for tetting av kabel- og rørgjennomføringer beskytter vi liv og verdier, både til sjøs og på land.

Enten det gjelder å beskytte mot brann, gass, eksplosjon, vann, elektromagnetisk støy eller annet, har vi løsningen for dere. Vi tilbyr kundetilpassede løsninger og hjelper til fra design til sluttprodukt.

Vår inspeksjonsservice sikrer installasjonen i hele bygget/skipets levetid.

For nærmere info: www.roxtec.no 

 


 


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Tips en venn:
Mottagers navn:Ditt navn:
Mottagers e-post:Din e-post:
Kommentarer:

     
Copyright; Industriavisen.no