NCC Green Asphalt i sterk vekst

nccJoar Caspersen_2_160– Det er betydelige investeringer vi gjør for miljøet, og vi har en klar målsetting om å redusere CO2 utslippene med 50% fra 2016 til 2020. I dag benytter vi i stor grad LPG gass som fyringskilde. For oss handler det om å produsere Green Asphalt som er vårt varemerke. Samtidig er produksjonen av Green Asphalt bra for våre ansatte, og det håper jeg også våre oppdragsgivere vil tillegge stor vekt i tiden fremover, sier Joar Caspersen, adm. direktør i NCC Industry.

Read More