Det grønne skiftet er blitt del av vår hverdag

bravidaToreBakke_02– Miljø og digitalisering står sentralt i fremtidens byggeplass. Vi merker en veldig dreining mot gode miljøløsninger som energigjenvinning, ladeinfrastruktur for elbil, bruk av solceller, styring og automasjon. Det grønne skiftet er blitt del av vår hverdag, og alle bygg vi arbeider med i dag, har dette skiftet i seg. Vi ser at digitalisering har løftet seg i 2018, og den positive trenden fortsetter i 2019. Samspillet i bransjen er avgjørende, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge AS.
 
 

Read More