Kraftig vind i seilene for FMV

fmv-180

hugo strand_foto kystverket_160Fitjar mekaniske verksted har nylig levert Kystverkets fartøy, OV Ryvingen, et hybridfartøy med høy miljøprofil. Med 10 nybyggingsprosjekt er ordreboken over 1.5 milliarder kroner. – Havbruk og fiskeri er sterke sektorer, og det ser ut til å fortsette. Målet for havbruk er vekst, og selv om noen anlegg etableres på land, så vil næringen ha behov for farkoster. FMV er kommet godt i vei i utvikling av design for havbruk og fiskeri, og det har gitt oss konkurransefortrinn, sier adm. direktør Hugo Strand ved FMV.

 

Read More

Nyskapende “kombiverft” med høy miljøprofil

magne standal_2FiskerstrandVerftAS3Ombygging av ferger går mot helelektrisk og med kun en liten diesel nødmotor. Vi tar ut hele diesel maskineriet og erstatter dette med batterier og helelektrisk fremdrift. Det har vi også forberedt et par av våre siste nybygg på; Hornstind og Vannes. Dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere med høy kompetanse samt moderne fasiliteter gir oss en god posisjon. Vi har satset på reparasjon, overhaling, feilsøking og vedlikehold over lang tid og har godt utstyr tilpasset det arbeidet, sier adm. direktør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft AS.

Read More