Grønne løsninger fra Westcon Yards

westcon-logooysteinmatre-1248 copyVi har nylig bygget om fire supply båter med hybridløsninger, og vi ønsker også å være med å bidra til grønne rigger for å redusere CO2 fotavtrykket. Det handler om å utnytte energien bedre. For første gang skal vi bygge en ny enskrogs pendelferge i aluminium til Norled. Med helelektrisk batteridrift får vi enda et nytt miljøfyrtårn. Strategien er å satse som vi gjør i dag med fokus på skipsbygging, skips- og riggvedlikehold, og med verftet i Florø som spydspiss mot subsea markedet, sier adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards.

 

Read More

Ulstein Verft med store kontrakter på avanserte fartøy

ulsteinKristian_Sætre_IMG_6889_160_2Nå bygger Ulstein Verft offshore vindfartøy for Acta Marine B.V. og WINDEA/Bernhard Schulte, verdens største hybridferge til Color line, polar ekspedisjonsskip til Lindblad Expeditions og et stort kabelleggings fartøy for Nexans Subsea Operations. Det er et helt annet marked i dag enn det var for noen år tilbake. Etter nedgangen i offshore-markedet dreide vi fokus mot blant annet offshore vindfartøy og cruise og passasjer- (RoPax)-segmentet. Det har åpnet for nye skipsbyggingskontrakter, sier adm. direktør Kristian Sætre ved Ulstein Verft.

 

Read More

Kraftig vind i seilene for FMV

fmv-180

hugo strand_foto kystverket_160Fitjar mekaniske verksted har nylig levert Kystverkets fartøy, OV Ryvingen, et hybridfartøy med høy miljøprofil. Med 10 nybyggingsprosjekt er ordreboken over 1.5 milliarder kroner. – Havbruk og fiskeri er sterke sektorer, og det ser ut til å fortsette. Målet for havbruk er vekst, og selv om noen anlegg etableres på land, så vil næringen ha behov for farkoster. FMV er kommet godt i vei i utvikling av design for havbruk og fiskeri, og det har gitt oss konkurransefortrinn, sier adm. direktør Hugo Strand ved FMV.

 

Read More