Investerer 1,2 milliarder kroner i nytt kobber elektrolyseanlegg

logo nikkelverk copyOivind_Stenstad Nikkelverket produserer årlig ca. 40 000 tonn med kobber, men dagens teknologi er tuftet på gammel og arbeidsintensivt utstyr som i liten grad lar seg effektivisere. Derfor har vi utviklet en ny og innovativ teknologi. Et mindre pilotanlegg som ble igangsatt i 2012 i Kristiansand, danner grunnlaget for prosjektet. Teknologien skal nå brukes full skala i et demonstrasjonsanlegg som skal ha kapasitet til å produsere like mye kobber som i dag og med over 30 prosent mindre energi, sier adm. direktør Øyvind Stenstad i Glencore Nikkelverk AS.

Read More