Kraftig vekst på ombygging og reparasjoner


magne standal_2FiskerstrandVerftAS3Markedet snudde i august i fjor med økende aktivitet på reparasjoner og ombygging. Vi hadde en omsetning første halvår i år på samme nivå som omsetningen for hele fjoråret og forventer en økning på vel 40% fra fjorårets tall sett året under ett. Det er nå høy stabil etterspørsel innen reparasjoner og et stort antall forespørsler på ombygging til helelektrisk, sier adm. direktør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft.Read More

Oppsving for MacGregor Norway


MacGregor_cmyk_26HoyeVi har sett en økende etterspørsel og ordreinngang etter forankringssystemer og oljelastesystemer. Det er forøvrig et naturlig signal når oljeselskapene skal begynne feltutbygging. Dette forretningssegmentet er på full fart opp igjen. Innen lasting og lossing, tradisjonelt skipsutstyr, har vi 40% markedsandel. Vi har over mange år dominert innen aktiv hiv kompenserte kraner på 150 til 200 tonn kapasitet. Vi ser en generell oppadgående trend i flere av våre forretningssegment, sier Høye G. Høyesen i MacGregor Norway.

Read More

Et globalt klimaskifte i skipsfarten


geir hellumWärtsiläFra 1. januar 2020 vil strenge regler for SOx utslipp fra diesel eksos (max. 0,5% svovel i fuel) omfatte all skipstrafikk på alle verdens hav. Det vil kun være en liten andel av verdensflåten som har installert renseutstyr eller som har utstyr i ordre pr 1. januar 2020, øvrige skip må benytte lavsvovel drivstoff for å holde seg innenfor regelverket. Det er med andre ord et betydelig potensiale for leveranser av renseanlegg til eksisterende skip også i årene som kommer, sier adm. direktør Geir Hellum i Wärtsilä Moss.


Read More

«All time high» – rekordomsetning for Brunvoll


BrunvollKåre Øyvind VassdalBrunvoll hadde ny rekordomsetning i fjor, omlag 1,1 milliarder kroner. Oppkjøpet av Scana Propulsion har bidratt. – Når vi ser på nysalg fra 2018 og 2019 så stammer 50% av omsetningen her fra nyutvikling som ble startet i 2012. Det viser hvor viktig innovasjon og produktutvikling er i denne bransjen. Den langsiktige satsingen har åpnet for viktige leveranser som til Fjord1 og deres elektriske pendelferger, hybridfergen til Color Line Marine og Yara Birkeland, Yara´s autonome container fartøy, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll gruppen.


Read More