Westcon Yards – nyskapende med høy miljøprofil

westcon-logooysteinmatre-1248 copyVi har nå tre ferger under bygging for Norled. MS Hjellestad med plass til 16 biler leveres i februar, et fartøy med halvautomatisk lading og biodiesel som supplement. De to andre fergene er av en helt annen dimensjon med plass til 80 biler og 299 passasjerer. Den ene blir verdens første hydrogenferge med nullutslipps drivstoff, den andre blir batteri-drevet. En milliardkontrakt ble signert på slutten av fjoråret for bygging av et nytt krillfartøy til Rimfrost og Stig Remøy. Det 120 meter lange fartøyet vil sette en ny standard innen miljø og bærekraft. På riggsiden ligger nå Paul B. Loyd Jr. fra Transocean inne for klassing og installasjon. Vi ønsker å være med å bidra til grønne rigger for å redusere CO2 fotavtrykket, sier Øystein Matre, adm. direktør i Westcon Yards.

 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 

   

Read More

Vinner stadig nye subsea prosjekter

nymo_logoboyeVi har nå fem subsea strukturer i arbeid ved verkstedene i Eydehavn og Vikkilen. De pågående prosjektene skal leveres i år og ut i 2021, men det er mange nye prosjekter i anbudsprosess. Subsea markedet ser relativt lyst ut både på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har vært en av aktørene som har bygget flest undervannsanlegg for norsk sokkel, nær ett hundre strukturer. De to største prosjektene har vært Snøhvit og Troll. Vi registrerer at når kvalitet og leveringssikkerhet er avgjørende, oppnår vi kontrakter innen dette segmentet, sier adm. direktør Øyvind Riiber Boye i a.s Nymo.


Read More

Grønn industribygging i milliardklassen

Nils G. Gjelstenlogo nikkelverk copy1,2 milliarder kroner investeres i nytt kobber elektrolyseanlegg ved Nikkelverket, og Enova bidrar med 380 millioner kroner. Det er et omfattende arbeid vi har foran oss. Vi oppfører et helt nytt bygg for elektrolysen med tanker, anoder, katoder, prosessrør, ventilasjon, avtrekk, scrubber-system, pumper, strømskinner og infrastruktur. Vi må tenke langsiktig, og det vi gjør nå er å forberede Nikkelverket for en tidshorisont fra 2022 til 2035. Det nye anlegget vil få høyere grad av automatisering og digitalisering. Det vil også oppnå fire ganger så høy effektivitet som dagens anlegg. Energibruken reduseres med 35 GWh. Når det nye anlegget skal være ferdigstilt i fjerde kvartal 2022, konverteres produksjonen fra det eldre elektrolyseanlegget til det nye, og det gamle blir demobilisert, sier Nils G. Gjelsten, adm. direktør i Glencore Nikkelverk AS.

Read More

“All Time High” for Linjebygg

Hellum, Terje_nov 2016linjebyggVi har «All Time High» på aktivitetsnivå med 710 ansatte, og nye 80 fagfolk skal rekrutteres gjennom vinteren. Mye krefter er brukt på kostnadsreduksjoner, effektivisering samt å bygge konkurransekraft. Det har gitt resultater. Linjebygg har vunnet store kontrakter både offshore og på landanlegg, og har nå en samlet ordrereserve på mer enn 5,3 milliarder kroner. Vi har en klar målsetting om å være en stor aktør i Norge, og det å fortsette med å ta markedsandeler er strategisk viktig for oss, sier Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.


Read More

Motorer for the grønne skiftet

fmv-180

Jon Erik RøvVi har stort fokus på det grønne skiftet. Rent teknisk utvikler og leverer vi de motorene som gir lavest mulig utslipp av NOx, svovel og CO2, og bare ved å skifte fra diesel til gass på skipsfartøy så reduseres NOx utslipp med 90%, CO2 med 20% og svovel finnes ikke. Klima er en global utfordring, og det som er spennende og spesielt i Øst-Europa er at en del gamle kullkraftverk ønskes erstattet med gassmotorer. Da konkurrer vi med utslipp fra gamle kullkraftverk der vi kan bidra med en enorm reduksjon i selve utslippet og betydelig bedre virkningsgrad. Totalt sett er det en kjempegevinst for miljøet, sier Jon Erik Røv, VP Bergen Engines – Rolls-Royce Power Systems.

Read More

Grønn industriell utvikling til 1,55 milliarder kroner

Johan BergWacker logo25Hydro Husnes utvider produksjonen og starter opp igjen Hall B i 2020, et omfattende arbeid med rehabilitering, infrastruktur og installering av elektrolyse celler. Samtidig utvides produksjonen av aluminium til bilindustrien med oppgradering av støperiet. – Når vi starter opp i 2020, vil den oppgraderte produksjonshallen oppnå 15% høyere volum fra elektrolyse cellene. Vi har ambisjon om å ta ned 0,3 kWh pr kilo aluminium, som utgjør ca. 2 – 3% energieffektivisering, sier fabrikksjef Johan Berg ved Hydro Husnes.

Read More

Elkem Carbon investerer i ny ovnkapasitet

YARAOdd Olsen

De siste årene har vi investert 180 MNOK i et stort renseanlegg og bygget energigjenvinning for en del av ovnsparken. Anlegget er installert på tre av Elkem Carbon sine tretten smelteovner og anlegget vil rense 98% av svovelen fra de tre ovnene. Totalt sett vil dette bidra til rensing av nesten 70% av all svovel og spare luften for 620 tonn svoveldioksid. Vi har også bygget en ny ovn og holder på med den andre som skal være ferdig til våren neste år. Inklusive infrastruktur er byggekost for begge ovnene omlag 150 MNOK. I tillegg har interne forbedringsprosesser bidratt til økt produksjonskapasitet på om lag 20%. Vi benytter i dag 110 GWh årlig, og har spart 25% av energiforbruket, sier verksdirektør Odd Olsen ved Elkem Carbon.

Read More

Klima, matforsyning og fornybar energi

YARAPer-Knudsen2

Yara har økt produksjonskapasiteten av kalksalpeter fra 630.000 tonn til 840.000 tonn årlig. Fullgjødselproduksjonen har økt med ca. 50.000 tonn i året. Selv om vi transporterer vårt gjødsel over store avstander, så er det totale CO2 utslippet på det tidspunktet bonden sprer gjødselen på åkeren, lavere fra vårt fullgjødsel enn om de benyttet lokal gjødselkvaliteter av mindre virkningsgrad. For eksempel ammoniakk i Kina lages stort sett fra kull som slipper ut to til tre ganger mer CO2 per tonn ammoniakk enn det vi gjør. Om vi ikke skulle bruke mineralgjødsel i det hele tatt i verden, ville matvareproduksjonen synke med nesten 50%, så gjødsel er et helt nødvendig innslag i verdens matvareproduksjon, sier adm. direktør Per Knudsen i Yara Norge AS.
 

Read More

Verdens største silisiumovn, norskbygget.

torbjorn_halland_2Wacker logo25Det er norske leverandører som har bygget verdens største silisiumovn med ny teknologi for mer automatisert og effektiv tapping av silisium, reduserte NOx utslipp og mer klimavennlig energiforbruk på Kyrksæterøra. – Wacker Chemicals ønsker å ha en sterkere hånd om sine råvarer først og fremst for å sikre leveranser til egne fabrikker. Produksjonen på Holla er etter utvidelsen 74.000 tonn silisium årlig. Kompetansen i Norge er på topp nivå i smelteverkindustrien. Prosjektet og utbyggingen har vist at norske leverandører er konkurransedyktig i internasjonal konkurranse, sier adm. direktør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals.


Read More