Oppsving for MacGregor Norway


MacGregor_cmyk_26HoyeVi har sett en økende etterspørsel og ordreinngang etter forankringssystemer og oljelastesystemer. Det er forøvrig et naturlig signal når oljeselskapene skal begynne feltutbygging. Dette forretningssegmentet er på full fart opp igjen. Innen lasting og lossing, tradisjonelt skipsutstyr, har vi 40% markedsandel. Vi har over mange år dominert innen aktiv hiv kompenserte kraner på 150 til 200 tonn kapasitet. Vi ser en generell oppadgående trend i flere av våre forretningssegment, sier Høye G. Høyesen i MacGregor Norway.


Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

                   

                


Read More

Et globalt klimaskifte i skipsfarten


geir hellumWärtsiläFra 1. januar 2020 vil strenge regler for SOx utslipp fra diesel eksos (max. 0,5% svovel i fuel) omfatte all skipstrafikk på alle verdens hav. Det vil kun være en liten andel av verdensflåten som har installert renseutstyr eller som har utstyr i ordre pr 1. januar 2020, øvrige skip må benytte lavsvovel drivstoff for å holde seg innenfor regelverket. Det er med andre ord et betydelig potensiale for leveranser av renseanlegg til eksisterende skip også i årene som kommer, sier adm. direktør Geir Hellum i Wärtsilä Moss.


Read More

«All time high» – rekordomsetning for Brunvoll


BrunvollKåre Øyvind VassdalBrunvoll hadde ny rekordomsetning i fjor, omlag 1,1 milliarder kroner. Oppkjøpet av Scana Propulsion har bidratt. – Når vi ser på nysalg fra 2018 og 2019 så stammer 50% av omsetningen her fra nyutvikling som ble startet i 2012. Det viser hvor viktig innovasjon og produktutvikling er i denne bransjen. Den langsiktige satsingen har åpnet for viktige leveranser som til Fjord1 og deres elektriske pendelferger, hybridfergen til Color Line Marine og Yara Birkeland, Yara´s autonome container fartøy, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll gruppen.


Read More

Grønn milliardsatsing ved Elkem Salten


elkem_marketing_logo_rgb (1)Ove SordahlEnergigjenvinningsanlegget som nå er under bygging, vil gjøre Elkem Salten til et av verdens mest energieffektive silisiumverk og sikrer vår konkurransekraft i årene fremover. Samarbeidet foregår gjennom et felleseid selskap, Salten Energigjenvinning. Teknologien er kjent. Det handler om dampkjeler og en turbin i etterkant, men det handler også mye om hvordan anlegget bygges for å finne den mest lønnsomme løsningen. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 1 milliard kroner og er forventet ferdig fjerde kvartal 2020, sier verksdirektør Ove Sørdahl i Elkem Salten.

Read More

Elkem Bremanger oppgraderer ovn 5


GHW2ElkemDen nye teknologien i ovn 5 som nå oppgraderes er et viktig tiltak i det grønne skiftet. Fornyingen gir en betydelig reduksjon i utslipp av støv og NOx-gasser, samtidig som vi vil effektivisere produksjonen av silisium. Vi vil produsere sikrere, renere og mer effektivt. Investeringsrammen er på 259 millioner kroner, og NOx-fondet støtter prosjektet med 90 millioner kroner, sier verksdirektør Arne Werge-Olsen ved Elkem Silicon Materials Bremanger.


Read More

Viktige kontrakter vunnet av Rosenberg WorleyParsons


GHW2RosenbergFør det første fikk vi to nye kunder i fjor, Neptun Energy og Lundin Norway, og to nye kontrakter ble signert. Disse kontraktene passer oss svært godt og favner hele vår bredde av tjenester: engineering, prosjektledelse, innkjøp, bygging på verkstedet og installasjon offshore. Den 3-årige EPCIC-kontrakten for Neptun Energy er en komplett modul for prosessering og eksport av oljen og gassen som produseres på subsea feltet Nova. Modifikasjonskontrakten for ombygging av Edvard Grieg for Lundin er en tilsvarende kontrakt der vi også har totalansvaret for ingeniørarbeid, innkjøp og installasjon, sier adm. direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg WorleyParsons.

Read More

Nymo bygger allianser for økt konkurransekraft


nymo_logoboyeHovedtyngden av vår aktivitet er nå knyttet til subsea prosjekter for norsk sokkel og mot Vest-Afrika, som omfatter manifolder/bunnrammer og diverse subsea strukturer. To undervannsstrukturer ble levert i februar, og fire er i arbeid og under bygging ved verkstedene i Eydehavn og Vikkilen. Størrelsesmessig er strukturene på om lag 100 til 450 tonn. De pågående prosjektene skal leveres i løpet av året, men det er mange nye prosjekter i anbudsprosess, sier adm. direktør Øyvind Riiber Boye i a.s Nymo.

Read More

Det grønne skiftet er blitt del av vår hverdag

bravidaToreBakke_02– Miljø og digitalisering står sentralt i fremtidens byggeplass. Vi merker en veldig dreining mot gode miljøløsninger som energigjenvinning, ladeinfrastruktur for elbil, bruk av solceller, styring og automasjon. Det grønne skiftet er blitt del av vår hverdag, og alle bygg vi arbeider med i dag, har dette skiftet i seg. Vi ser at digitalisering har løftet seg i 2018, og den positive trenden fortsetter i 2019. Samspillet i bransjen er avgjørende, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge AS.
 
 

Read More

NCC Green Asphalt i sterk vekst

nccJoar Caspersen_2_160– Det er betydelige investeringer vi gjør for miljøet, og vi har en klar målsetting om å redusere CO2 utslippene med 50% fra 2016 til 2020. I dag benytter vi i stor grad LPG gass som fyringskilde. For oss handler det om å produsere Green Asphalt som er vårt varemerke. Samtidig er produksjonen av Green Asphalt bra for våre ansatte, og det håper jeg også våre oppdragsgivere vil tillegge stor vekt i tiden fremover, sier Joar Caspersen, adm. direktør i NCC Industry.

Read More

Grønne løsninger fra Westcon Yards

westcon-logooysteinmatre-1248 copyVi har nylig bygget om fire supply båter med hybridløsninger, og vi ønsker også å være med å bidra til grønne rigger for å redusere CO2 fotavtrykket. Det handler om å utnytte energien bedre. For første gang skal vi bygge en ny enskrogs pendelferge i aluminium til Norled. Med helelektrisk batteridrift får vi enda et nytt miljøfyrtårn. Strategien er å satse som vi gjør i dag med fokus på skipsbygging, skips- og riggvedlikehold, og med verftet i Florø som spydspiss mot subsea markedet, sier adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards.

 

Read More

Ulstein Verft med store kontrakter på avanserte fartøy

ulsteinKristian_Sætre_IMG_6889_160_2Nå bygger Ulstein Verft offshore vindfartøy for Acta Marine B.V. og WINDEA/Bernhard Schulte, verdens største hybridferge til Color line, polar ekspedisjonsskip til Lindblad Expeditions og et stort kabelleggings fartøy for Nexans Subsea Operations. Det er et helt annet marked i dag enn det var for noen år tilbake. Etter nedgangen i offshore-markedet dreide vi fokus mot blant annet offshore vindfartøy og cruise og passasjer- (RoPax)-segmentet. Det har åpnet for nye skipsbyggingskontrakter, sier adm. direktør Kristian Sætre ved Ulstein Verft.

 

Read More

Investerer 1,2 milliarder kroner i nytt kobber elektrolyseanlegg

logo nikkelverk copyOivind_Stenstad Nikkelverket produserer årlig ca. 40 000 tonn med kobber, men dagens teknologi er tuftet på gammel og arbeidsintensivt utstyr som i liten grad lar seg effektivisere. Derfor har vi utviklet en ny og innovativ teknologi. Et mindre pilotanlegg som ble igangsatt i 2012 i Kristiansand, danner grunnlaget for prosjektet. Teknologien skal nå brukes full skala i et demonstrasjonsanlegg som skal ha kapasitet til å produsere like mye kobber som i dag og med over 30 prosent mindre energi, sier adm. direktør Øyvind Stenstad i Glencore Nikkelverk AS.

Read More

Linjebygg i kraftig vekst

Hellum, Terje_nov 2016linjebyggVi har en klar målsetting om å være en stor aktør i Norge, og det å fortsette med å ta markedsandeler er strategisk viktig for oss. Vi hadde en kraftig vekst i kontraktene vi signerte fra 2017 til 2018 og ser en videre vekst inn i 2019. Vi satser offensivt og ansetter 60 nye fagfolk. Vi har nå en samlet ordrereserve på mer enn seks milliarder kroner. Dette gir oss en solid posisjon og et svært godt fundament for videre utvikling, sier Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.

Read More

Investerer 1,4 milliarder kroner – Hydro Husnes gjenåpner produksjonslinje

Johan BergWacker logo25Hydro har tro på aluminiumsproduksjon i Norge ift. grønn kraft, og ikke minst den industrielle kompetansen vi har nasjonalt. Vi oppgraderer nå produksjonslinjen i Hall B, men det er mer enn en re-start. Vi vil ta i bruk nye teknologi elementer fra teknologipiloten på Karmøy som skal bedre ytelsen også her på Husnes. Vi dobler nå kapasiteten til 190.000 tonn primæraluminium, sier verksdirektør Johan Berg ved Hydro Husnes.

Read More

Kraftig vind i seilene for FMV

fmv-180

hugo strand_foto kystverket_160Fitjar mekaniske verksted har nylig levert Kystverkets fartøy, OV Ryvingen, et hybridfartøy med høy miljøprofil. Med 10 nybyggingsprosjekt er ordreboken over 1.5 milliarder kroner. – Havbruk og fiskeri er sterke sektorer, og det ser ut til å fortsette. Målet for havbruk er vekst, og selv om noen anlegg etableres på land, så vil næringen ha behov for farkoster. FMV er kommet godt i vei i utvikling av design for havbruk og fiskeri, og det har gitt oss konkurransefortrinn, sier adm. direktør Hugo Strand ved FMV.

 

Read More

Styrker leveransekjeden med globale partnere

agility subsea fabrication_3_160Tove Nilsen Ljungquist_2_160Subsea markedet er i jevn vekst, og Agility Subsea Fabrication har store subsea prosjekter i produksjon. – Vi har ikke funnet en eneste produsent i verden som har bygget over 450 strukturer og som fremdeles står installert på havbunnen. Vi har levert et stort antall varianter, og de er laget på rekordtid. Det å legge en god fabrikasjons-strategi, som gjør at vi klarer å levere på minimal tid, er avgjørende. Jeg vil si det sånn at om du ikke har produsert så mange enheter og så mange varianter som vi har gjort, så vil du ikke forstå hva som kreves for å nå dagens stramme tidsmål, sier adm. direktør Tove Nilsen Ljungquist i Agility Subsea Fabrication.

Read More

Wacker Chemicals skriver historie –

torbjorn_halland_2Wacker logo25Wacker på Kyrksæterøra står nå for det største ovn prosjektet globalt, og det blir norskbygget. Kompetansen i Norge er på topp nivå i smelteverkindustrien. Det er derfor veldig gledelig at norske leverandører er konkurransedyktig i internasjonal konkurranse. Utbyggingen på 800 millioner kroner har også god påvirkning lokalt. Den nye teknologien blir mer automatisert, med optimalisert elektrodeteknologi, mer effektiv tapping av silisium og ikke minst har vi et nytt røykhette konsept for å redusere NOX utslippene, sier verksdirektør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals.

Read More

Grønn industriell satsning hos Yara

YARAPer-Knudsen2

Yara har bygget ut anlegget i Porsgrunn for økt produksjon med mindre utslipp og grønnere teknologi, et prosjekt på godt og vel 2,25 milliarder kroner, og nå følger en satsning på Yara Birkeland. – Yara Birkeland er et autonomt fartøy som skal transportere containere med gjødsel fra Porsgrunn til havner i Brevik og Larvik. Det er også et stort prosjekt på Herøya der vi skal ha kai fasiliteter som skal laste båten autonomt. Yara Birkeland vil bli verdens første fullt ut elektriske og autonome containerskip, sier adm. direktør Per Knudsen i Yara Norge AS.

Read More