Investerer 1,4 milliarder kroner – Hydro Husnes gjenåpner produksjonslinje

Johan BergWacker logo25Hydro har tro på aluminiumsproduksjon i Norge ift. grønn kraft, og ikke minst den industrielle kompetansen vi har nasjonalt. Vi oppgraderer nå produksjonslinjen i Hall B, men det er mer enn en re-start. Vi vil ta i bruk nye teknologi elementer fra teknologipiloten på Karmøy som skal bedre ytelsen også her på Husnes. Vi dobler nå kapasiteten til 190.000 tonn primæraluminium, sier verksdirektør Johan Berg ved Hydro Husnes.


 

INTERVJUET

 

Målt etter årlig produksjonskapasitet er Hydro Husnes den fjerde største aluminiumprodusenten i Norge. Hydro Husnes ble et heleid Hydro-selskap 1. november 2014. Hydro Husnes fremstiller primæraluminium i såkalte prebake-celler. Det siste leddet i produksjonsprosessen er støperiet, der metallet støpes om til pressbolter som pakkes og skipes ut fra kai til kunder rundt om i verden. Den første aluminiumsproduksjonen på Husnes startet i 1965. Produksjonskapasiteten etter utvidelsen er 190.000 tonn elektrolysemetall og antall ansatte er 250 som skal økes til 340. www.hydro.com

 

Intervju med verksdirektør Johan Berg ved Hydro Husnes

 

Hva er bakgrunnen for utvidelsen?

Hydro Husnes hadde i drift to produksjonslinjer, hall A og B, før finanskrisen i 2008. Lønnsomheten for produksjon av aluminium i Norge falt markant og medførte at en av våre to produksjonslinjer, hall B, ble stengt ned i 2009. Verket har siden kjørt for halv produksjon. Markedet og betingelsene endret seg, og i desember 2017 ble det tatt en investeringsbeslutning for å gjenåpne produksjonslinjen.

Hydro har tro på aluminiumsproduksjon i Norge ift. grønn kraft, og ikke minst den industrielle kompetansen vi har nasjonalt. Vi oppgraderer nå produksjonslinjen i Hall B, men det er mer enn en re-start. Vi vil ta i bruk nye teknologi elementer fra teknologipiloten på Karmøy som skal bedre ytelsen også her på Husnes.

 

Hvilke teknologielementer fra Karmøy piloten overføres?

Blant annet forbedringer i katode og strømskinner som gjør at vi kan kjøre et høyere strømnivå og oppnå reduksjon i energiforbruket per tonn produsert.

Når vi starter opp i 2020, så vil den oppgraderte produksjonshallen oppnå 15% høyere volum fra elektrolyse cellene.

Vi har ambisjon om å ta ned 0,3 kWh pr kilo aluminium, som utgjør ca. 2 – 3% energieffektivisering. Vi dobler nå kapasiteten til 190.000 tonn primæraluminium, så dette utgjør en god besparelse sett i forhold til volum.

 

Prosjektet har en investeringsramme på 1, 4 milliarder kroner. Hvilke arbeidsomfang utgjør prosjektet?

I produksjonshallen er det 200 elektrolyse celler. Disse skal byttes ut. Videre oppgraderer vi 2 av 4 renseanlegg, som vil gi bedre renseeffektivitet. Samtidig skal støperiet oppgraderes. Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid. En hall som har stått kald i 10 år og benyttet som reservelager for Hall A, trenger oppgraderinger, også av det bygningsmessige.

Den nye teknologien vil optimalisere energiforbruket og på sikt vil vi se på en ny fase for energigjenvinning.

 

Hydro Husnes – Hall A, Foto: Hydro

 

Hvilke ringvirkninger skapes?

Først og fremst vil det å doble produksjonen gjøre oss mer robust og konkurransedyktig som aluminiumsprodusent. Samtidig er det viktig for arbeidsplasser og leverandører på Husnes og i regionen. Det skapes nå 90 nye arbeidsplasser ved anlegget. Det er ikke tvil om at når investeringsbeslutningen kom i desember 2017, var det mye lettelse og glede i Kvinnherad.

Den høyeste aktiviteten i prosjektet vil vi få i sommer. De største kontraktene er tildelt, og det er en god miks av lokale, regionale, og nasjonale og internasjonale leverandører, avslutter Johan Berg.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 

 

 


 

Norconsult bidrar med tverrfaglig prosjekteringsarbeid i forbindelse med gjenåpning og kapasitetsøkning på produksjonslinje B for Hydro på Husnes. Norconsult har lang erfaring med tilsvarende oppdrag for flere av landets største industriaktører. Nå ser vi frem til å bruke vår spisskompetanse og bidra til verdiskapning for Hydro på Husnes.

www.norconsult.no

 


 

Byggservice AS utfører alle typer grunn-, betong- og tømrerarbeid for offentlig og privat sektor. Oppdragene omfatter oppføring av bygninger, kaianlegg, mini-/småkraftverk og betongdemninger.
Fornøyde kunder har ført til vekst i ordreboken.

For Hydro Husnes, leverer vi på sikkerhet og kvalitet som hovedentreprenør i flere delprosjekter.

byggserviceas.com

 


 

 

 Hydro Husnes – Foto: Hydro