Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   1. oktober 2016 - 05:09
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
Kontakt


Titania - Verdens største ilmenittforekomster

titaniaDag LarsenTitania er en av verdens største produsenter av ilmenitt. Malmforekomsten på Tellnes, som ligger omlag fem km inn i landet fra Jøssingfjord, er grunnlaget for bedriftens aktivitet. Med reserver på 300 millioner tonn er dette en av verdens største ilmenittforekomster. Vi opplever for tiden et strammere marked, men svak krone løfter inntjeningen. Det er imidlertid tegn på at vi kan ha nådd bunnen og at etterspørselen av ilmenitt vil ta seg opp igjen, sier adm. direktør Dag Arve Larsen i Titania AS.

 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

               

 

 

          


Les mer  [28. september 2016]
Det grønne skiftet - Hydro Karmøy Technology Pilot

HYDRO_logo_12Glenn O LinnerudVi legger med denne piloten føringer for verdens aluminiumsindustri til en mer miljøvennlig praksis. Det går på alle fronter som utslipp av flor, støv, CO2 og redusert strømforbruk. Aluminium er et av områdene som kan dra verden i en mer bærekraftig retning. Med piloten på Karmøy vil Hydro teste ut den mest miljø- og energieffektive teknologien for aluminiumproduksjon i verden, - en teknologi for det grønne skiftet, sier Glenn Ove Linnerud, Owners repr. Hydro Karmøy Technology Pilot.


Les mer  [11. september 2016]
Stor på rigg- og skipsreparasjoner
oysteinmatre-1248 copywestcon-logoVi har investert nærmere 400 millioner kroner i utbedring av verftet i Ølen de siste årene. Det har gitt oss fortrinn hos mange redere og operatører. Kaianlegget i Ølen er oppgradert, og kran med løftekapasitet på 160 tonn er installert. Nylig ankom Scarabeo 8 for klassing. Oppdrag for skipsreparasjoner omsettes i et spotmarked med kortere tidshorisont enn eksempelvis riggvedlikehold, men vi har et kontinuerlig omløp med skipsoppdrag ved våre avdelinger i Ølen, Karmsund, Florø og Helgeland. Den siste store kontrakten er med Forsvaret på deres kystvaktskip, sier adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards.

Les mer  [23. august 2016]
Johan Sverdrup i byggefasen

larsSolberg2apply_lerivikApply Leirvik bygger boligmodulen på Johan Sverdrup. - Gjennomføringsmodellen er at vi gjør all basic engineering her på Leirvik for hele boligmodulen på syv etasjer. Utførelsen av arbeidet fordeles mellom Leirvik og våre søsterselskap, Apply Emtunga i Sverige og Aluminum offshore i Singapore. Strukturen til de to nederste etasjene i stål bygges av Kværner i Polen, men skal utrustes av oss etter ankomst Kværners anlegg på Stord. Boligstrukturene er nå i fabrikasjonsfasen. Hele boligmodulen settes sammen på Kværners anlegg i 2018, sier adm. direktør Lars Solberg i Apply Leirvik.


Les mer  [21. august 2016]
Infratek styrker nordisk posisjon

lars_bangeninfratek

Infratek kjøpte det finske selskapet PWR (Pohjolan Werkonrakennus) tidligere i år. - Vi er ledende på distribusjonsnettet i Norge og Sverige, og på sentralnettet i Finland. Med dette oppkjøpet får vi også posisjon på distribusjonsnettet og betjener nå hele kraftmarkedet i Finland på lik linje med Norge og Sverige. Det planlegges en viss konsolidering i det norske markedet fra mange små til regionale konstellasjoner. Det er økende politisk stemning for at vi kan få større åpning av markedene, basert på de lave kraftprisene og sviktende utbytteevne i mange energiselskaper. Det er nå over 10 år siden det var en større konsolidering i nettinfrastrukturen, og det ligger nå i tiden at det vil måtte komme større strukturelle endringer. En EU-pålagt omstilling åpner for en type operatørselskap (DSO) som kommer til å innlemme flere nettselskaper driftsmessig og kan bidra til mer konkurranse på utførersiden, sier konsernsjef Lars Bangen i Infratek.


Les mer  [18. august 2016]
Høyt tempo med store offshore prosjekter

nymo2012boye

Nymo har to betydelige kontrakter i fabrikasjonsfasen, boremodulen til Johan Sverdrup og en større subseakontrakt til ENI OCTP feltet utenfor Ghana. - Vi har vist at vi er konkurransedyktig innenfor våre kjerneområder når vi drar i land store viktige kontrakter i et stramt marked. Det gjør at vi kan fortsette å styrke oss på kompetanse, effektivisere og automatisere produksjonen videre mot 2017, for vi er ikke i tvil om at det vil bli realisert nye prosjekter innenfor våre kjerneområder også etter Johan Sverdrup, sier adm. direktør Øyvind Boye i AS Nymo. 


Les mer  [14. august 2016]
Jernbanen reformeres

gunnar_løvåslogo_jernbaneverket_40163l[2]Det er ganske store endringer som skal tre i kraft fra 1. januar 2017. Reformen har flere motivasjoner, blant annet å rydde opp i ansvars-forhold og tydeliggjøre rollene til de ulike aktørene. I hovedtrekk skal det etableres et Jernbanedirektorat med ansvar for de overordnede strategiske spørsmål og de mer politikknære tema. Samtidig skal det etableres et Jernbaneinfrastrukturforetak, som blir et statsforetak med ansvar for drift, vedlikehold, utbygging, eiendomsforvaltning og togstyring, sier Gunnar Løvås, assisterende jernbanedirektør i Jernbaneverket.


Les mer  [15. juni 2016]
”Ship Intelligence” fra Rolls-Royce Marine

Helge GjerderollsroyceIntelligent skipsteknologi bringer oss til en tidsalder der eiere og operatører vil ha total kontroll for å optimalisere utnyttelsen av fartøyet. Vi vil se at stadig mer avanserte skip vil operere tryggere, mer effektivt og ha en mer kostnadseffektiv drift. - Vi har gjort en rekke fiskebåt kontrakter med tilhørende skipsdesign og nye utstyrsløsninger. Her er både spanske, franske og islandske kunder og flere skal bygges i Norge. Det er gledelig at vi igjen kan være konkurransedyktig til eksempelvis spanske redere. Det er jo nesten en situasjon som er snudd på hode ift. noen år tilbake, sier Helge Gjerde, President Offshore and Merchant Solutions. 


Les mer  [11. april 2016]
Åpner for reell konkurranse i el-markedet

arild_borgersen

nettpartner_vert

NVE innfører fra og med 01.07.16 et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre selskap i samme konsern skal baseres på konkurranse. - Markedet vokser kraftig, både når det gjelder arbeid på lokale distribusjonsnett, men ikke minst knyttet til de investeringer som skal gjøres i regional- og sentralnettet. Mange av oppdragene er store og krevende, og Nettpartner har gjennom oppkjøpet av Istad Montasje fått en samlet bæreevne i form av økt kompetanse og kapasitet som vil posisjonere selskapet som ledende i Norge, sier Arild Borgersen, konsernsjef i Nettpartner.strek


Les mer  [31. mars 2016]
Vunnet store kontrakter i et turbulent marked
beerenberg

mortenwalde

Aktivitetsnivået i norsk olje og gass (CAPEX & OPEX) var ned 20% i 2015. Fallet vil fortsette i 2016. Dette er et utfordrende markedsklima å manøvrere i for alle, så også for Beerenberg. Men vi har lenge vært rigget for den stormen som har gjort seg gjeldende. Selskapet har fått fornyet tillit av Statoil med en 15 års forlengelse av vår kontraktsportefølje offshore, samt tildeling av ny M&M kontrakt på Mongstad, sier konsernsjef Morten Walde i Beerenberg.

 


Les mer  [9. mars 2016]
Aibel bygger giganten Johan Sverdrup

aibel logoErling

Johan Sverdrup kontrakten omfatter ingeniørarbeid, innkjøp og konstruksjon av dekket på boreplattformen. Her har vi organisert arbeidet slik at hoveddekket bygges på selskapets verft i Thailand, borestøttemodulen ved Haugesund verftet og boreenheten hos vår samarbeidspartner Nymo i Grimstad. Prosjektet styres fra kontoret vårt i Asker og vil på det meste ha 3.000 medarbeidere. Vi har nå startet fabrikasjon, og sammenstilling vil begynne i 2017 og gjennomføres ved verftet i Haugesund, sier Erling Matland, EVP i Aibel AS.


Les mer  [7. mars 2016]
Solceller i kampen mot klimaendringer

Geir Ausland2elkem solar

Der solceller er blitt konkurransedyktig, kan de ta store markedsandeler av energiproduksjonen. Solenergien er kanskje den viktigste kraften for å endre energimiksen i verden i årene fremover. Solceller kan ikke løse det alene, men det er den største enkeltfaktoren i forhold til å gjøre dette veldige skiftet som må til for å være i nærheten av å nå to-graders målet ti år frem. Hvert år sparer verdens solcelleinstallasjoner jorden for utslipp av 53 millioner tonn CO2. Det tilsvarte Norges samlede utslipp i 2014, sier verksdirektør Geir Ausland i Elkem Solar.


Les mer  [16. februar 2016]
Historisk løft i det grønne skiftet

finn305oteraDet grønne skiftet vil ha stor betydning for infrastrukturen. Norge har tilsluttet seg felles sertifikatordninger med Sverige. Vi bygger mer fornybar kraft nå enn på flere år, først og fremst på vannkraft, men det kan også ligge store vindprosjekter forut. All denne kraften skal distribueres, og det krever oppgraderinger i nettet. Den fornybare energien er en drivkraft i så henseende. Det minner noe om boomen vi har hatt offshore. Nå ser vi noe lignende med elektrifisering av havner og onshore energien. Det skal investeres mer enn 100 milliarder kroner i lokal, regional og nasjonal infrastruktur. Videre skal det foretas milliardinvesteringer i vei, jernbane og landbasert vindkraft i årene fremover. Det er en historisk satsning vi som entreprenør er del av. Dette er samfunnsbygging og ikke minst en satsning for miljøet, sier adm. direktør Finn R. Johansen i Otera Infra AS.


Les mer  [4. februar 2016]
Gassturbiner - førstevalget for kraftgenerering offshore

Guldsten

dresser-rand3Først og fremst er det svært lav vekt pr ytelse, høy termisk virkningsgrad (37 - 41%) og god driftsregularitet. Dessuten tas det ut store varmemengder fra eksosgassen i en kjele til prosessene ombord på plattformene, noe som samlet gir høy totalvirkningsgrad. Bruken av eksosvarmen fra turbinene (12-20 MW pr turbin) er en viktig og nødvendig energikilde for varmeprosessene som ofte glemmes når det snakkes om elektrifisering av offshoreinstallasjoner, sier Odd Guldsten, VP Business Development i Dresser Rand AS.


Les mer  [20. januar 2016]
Store ISO kontrakter offshore

Kaefer_LogoBÅRDDet dramatiske fallet i oljepris har påvirket bransjen kraftig. I 2013 – 2014 lå vi på rundt NOK 1,2 Mrd. i omsetning, mens vi i 2015 omsatte for i underkant av 900 MNOK. For noen år tilbake startet vi et program med Lean Management og implementerte et strukturert forbedringsprogram. Det høster vi stadig større positive effekter av. Nå er vi i anbudsprosesser med bl.a. BP og ConocoPhillips for ISO fagene på deres offshore-felt. Dette er store langtidskontrakter, og det er gode muligheter for å ta ytterligere markedsandeler i dette segmentet, sier adm. direktør Bård Bjørshol i Kaefer Energy.


Les mer  [17. januar 2016]
Første med X-STERN™

ulsteinKristian_Sætre_IMG_6889_160_2Vi er opptatt av å se miljø og grønne løsninger med utgangspunkt i hele skipet. Offshorevindfartøyene vi bygger for WINDEA Offshore GmbH & Co. KG er utviklet for å kunne støtte behovene i offshore vindindustrien. Viktige innslag er den nye akterutformingen X-STERN, og tilsvarende den velprøvde baugformen X-BOW®. Skipet kan dermed legge seg enten med X-BOW eller med X-STERN mot været, noe som øker den tiden skipet kan utføre operasjonelt arbeid, sier adm. direktør Kristian Sætre ved Ulstein Verft.


Les mer  [10. januar 2016]
Stor miljøsatsing ved Yara Porsgrunn

YARAPer-Knudsen2

Nå er de gamle prosessanleggene i syrefabrikk 1 revet. Betongsålen er ferdig og reisverket begynner å ta form. Brorparten av de store kontraktene er plassert og er under fabrikasjon hos våre kontraktspartnere. Vi bygger nå en moderne, energieffektiv salpetersyrefabrikk på samme område som den gamle fabrikken. Da får vi en topp moderne fabrikk til en lavere pris ettersom de store enhetene samt kjølevannssystem, elektrisk fordelingsanlegg, kontrollrom m.m. videreføres i forhold til den nye utbyggingen, sier fabrikkdirektør Per Knudsen i Yara Porsgrunn.


Les mer  [6. januar 2016]

Klikk her for utskriftsvennlig versjon

     
2016 Copyright; Industriavisen.no - Powered by EwatIndustrikatalogen.no