Grønn industribygging i milliardklassen

Nils G. Gjelstenlogo nikkelverk copy1,2 milliarder kroner investeres i nytt kobber elektrolyseanlegg ved Nikkelverket, og Enova bidrar med 380 millioner kroner. Det er et omfattende arbeid vi har foran oss. Vi oppfører et helt nytt bygg for elektrolysen med tanker, anoder, katoder, prosessrør, ventilasjon, avtrekk, scrubber-system, pumper, strømskinner og infrastruktur. Vi må tenke langsiktig, og det vi gjør nå er å forberede Nikkelverket for en tidshorisont fra 2022 til 2035. Det nye anlegget vil få høyere grad av automatisering og digitalisering. Det vil også oppnå fire ganger så høy effektivitet som dagens anlegg. Energibruken reduseres med 35 GWh. Når det nye anlegget skal være ferdigstilt i fjerde kvartal 2022, konverteres produksjonen fra det eldre elektrolyseanlegget til det nye, og det gamle blir demobilisert, sier Nils G. Gjelsten, adm. direktør i Glencore Nikkelverk AS.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

      

                

 

                

 

                 
 
Read More

“All Time High” for Linjebygg

Hellum, Terje_nov 2016linjebyggVi har «All Time High» på aktivitetsnivå med 710 ansatte, og nye 80 fagfolk skal rekrutteres gjennom vinteren. Mye krefter er brukt på kostnadsreduksjoner, effektivisering samt å bygge konkurransekraft. Det har gitt resultater. Linjebygg har vunnet store kontrakter både offshore og på landanlegg, og har nå en samlet ordrereserve på mer enn 5,3 milliarder kroner. Vi har en klar målsetting om å være en stor aktør i Norge, og det å fortsette med å ta markedsandeler er strategisk viktig for oss, sier Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.


Read More

Motorer for the grønne skiftet

fmv-180

Jon Erik RøvVi har stort fokus på det grønne skiftet. Rent teknisk utvikler og leverer vi de motorene som gir lavest mulig utslipp av NOx, svovel og CO2, og bare ved å skifte fra diesel til gass på skipsfartøy så reduseres NOx utslipp med 90%, CO2 med 20% og svovel finnes ikke. Klima er en global utfordring, og det som er spennende og spesielt i Øst-Europa er at en del gamle kullkraftverk ønskes erstattet med gassmotorer. Da konkurrer vi med utslipp fra gamle kullkraftverk der vi kan bidra med en enorm reduksjon i selve utslippet og betydelig bedre virkningsgrad. Totalt sett er det en kjempegevinst for miljøet, sier Jon Erik Røv, VP Bergen Engines – Rolls-Royce Power Systems.

Read More

Grønn industriell utvikling til 1,55 milliarder kroner

Johan BergWacker logo25Hydro Husnes utvider produksjonen og starter opp igjen Hall B i 2020, et omfattende arbeid med rehabilitering, infrastruktur og installering av elektrolyse celler. Samtidig utvides produksjonen av aluminium til bilindustrien med oppgradering av støperiet. – Når vi starter opp i 2020, vil den oppgraderte produksjonshallen oppnå 15% høyere volum fra elektrolyse cellene. Vi har ambisjon om å ta ned 0,3 kWh pr kilo aluminium, som utgjør ca. 2 – 3% energieffektivisering, sier fabrikksjef Johan Berg ved Hydro Husnes.

Read More

Elkem Carbon investerer i ny ovnkapasitet

YARAOdd Olsen

De siste årene har vi investert 180 MNOK i et stort renseanlegg og bygget energigjenvinning for en del av ovnsparken. Anlegget er installert på tre av Elkem Carbon sine tretten smelteovner og anlegget vil rense 98% av svovelen fra de tre ovnene. Totalt sett vil dette bidra til rensing av nesten 70% av all svovel og spare luften for 620 tonn svoveldioksid. Vi har også bygget en ny ovn og holder på med den andre som skal være ferdig til våren neste år. Inklusive infrastruktur er byggekost for begge ovnene omlag 150 MNOK. I tillegg har interne forbedringsprosesser bidratt til økt produksjonskapasitet på om lag 20%. Vi benytter i dag 110 GWh årlig, og har spart 25% av energiforbruket, sier verksdirektør Odd Olsen ved Elkem Carbon.

Read More

Klima, matforsyning og fornybar energi

YARAPer-Knudsen2

Yara har økt produksjonskapasiteten av kalksalpeter fra 630.000 tonn til 840.000 tonn årlig. Fullgjødselproduksjonen har økt med ca. 50.000 tonn i året. Selv om vi transporterer vårt gjødsel over store avstander, så er det totale CO2 utslippet på det tidspunktet bonden sprer gjødselen på åkeren, lavere fra vårt fullgjødsel enn om de benyttet lokal gjødselkvaliteter av mindre virkningsgrad. For eksempel ammoniakk i Kina lages stort sett fra kull som slipper ut to til tre ganger mer CO2 per tonn ammoniakk enn det vi gjør. Om vi ikke skulle bruke mineralgjødsel i det hele tatt i verden, ville matvareproduksjonen synke med nesten 50%, så gjødsel er et helt nødvendig innslag i verdens matvareproduksjon, sier adm. direktør Per Knudsen i Yara Norge AS.
 

Read More

Robust og nyskapende skipsverft

fmv-180

hugo strand_foto kystverket_160FMV er et verft som har eksistert i over 60 år og som alltid har hatt fiskebåter, havbruk og service som marked. Den geografiske plasseringen er god. Det er mange rederier og fiskebåter med havbruksvirksomhet nær ved verftet. Kunder synes å like våre «HFMV»-design, og også at FMV bygger mindre båter komplett i Norge. Samtidig kan det gi kortere leveringstid, mer fleksibilitet under byggingen og et bedre samarbeid med rederiene. Totalt sett er det mindre risiko å bygge komplett hjemme. Vi har for tiden 8 nybyggingsprosjekter, hvorav tre skrog bygges utenlands. Det gir en ordrebok på 1,5 milliarder kroner, sier adm. direktør Hugo Strand ved FMV.

Read More

Verdens største silisiumovn, norskbygget.

torbjorn_halland_2Wacker logo25Det er norske leverandører som har bygget verdens største silisiumovn med ny teknologi for mer automatisert og effektiv tapping av silisium, reduserte NOx utslipp og mer klimavennlig energiforbruk på Kyrksæterøra. – Wacker Chemicals ønsker å ha en sterkere hånd om sine råvarer først og fremst for å sikre leveranser til egne fabrikker. Produksjonen på Holla er etter utvidelsen 74.000 tonn silisium årlig. Kompetansen i Norge er på topp nivå i smelteverkindustrien. Prosjektet og utbyggingen har vist at norske leverandører er konkurransedyktig i internasjonal konkurranse, sier adm. direktør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals.


Read More

Sterk posisjon i ISO markedet

Kaefer_LogoBÅRDPå vårparten tildelte Equinor KAEFER Energy leveranse av ISO-tjenester for hele Johan Sverdrup feltet. Det nye arbeidsomfanget vil ha en verdi på over 700 millioner kroner. – Johan Sverdrup feltet kommer som et tillegg til den offshore vedlikeholdsporteføljen KAEFER Energy allerede ivaretar for Equinor; feltene Troll, Åsgard og Kristin. Samlet representerer dette flere milliarder kroner, sier adm. direktør Bård Bjørshol i KAEFER Energy.

Read More

Kraftig vekst på ombygging og reparasjoner


magne standal_2FiskerstrandVerftAS3Markedet snudde i august i fjor med økende aktivitet på reparasjoner og ombygging. Vi hadde en omsetning første halvår i år på samme nivå som omsetningen for hele fjoråret og forventer en økning på vel 40% fra fjorårets tall sett året under ett. Det er nå høy stabil etterspørsel innen reparasjoner og et stort antall forespørsler på ombygging til helelektrisk, sier adm. direktør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft.Read More

Oppsving for MacGregor Norway


MacGregor_cmyk_26HoyeVi har sett en økende etterspørsel og ordreinngang etter forankringssystemer og oljelastesystemer. Det er forøvrig et naturlig signal når oljeselskapene skal begynne feltutbygging. Dette forretningssegmentet er på full fart opp igjen. Innen lasting og lossing, tradisjonelt skipsutstyr, har vi 40% markedsandel. Vi har over mange år dominert innen aktiv hiv kompenserte kraner på 150 til 200 tonn kapasitet. Vi ser en generell oppadgående trend i flere av våre forretningssegment, sier Høye G. Høyesen i MacGregor Norway.

Read More

Et globalt klimaskifte i skipsfarten


geir hellumWärtsiläFra 1. januar 2020 vil strenge regler for SOx utslipp fra diesel eksos (max. 0,5% svovel i fuel) omfatte all skipstrafikk på alle verdens hav. Det vil kun være en liten andel av verdensflåten som har installert renseutstyr eller som har utstyr i ordre pr 1. januar 2020, øvrige skip må benytte lavsvovel drivstoff for å holde seg innenfor regelverket. Det er med andre ord et betydelig potensiale for leveranser av renseanlegg til eksisterende skip også i årene som kommer, sier adm. direktør Geir Hellum i Wärtsilä Moss.


Read More

«All time high» – rekordomsetning for Brunvoll


BrunvollKåre Øyvind VassdalBrunvoll hadde ny rekordomsetning i fjor, omlag 1,1 milliarder kroner. Oppkjøpet av Scana Propulsion har bidratt. – Når vi ser på nysalg fra 2018 og 2019 så stammer 50% av omsetningen her fra nyutvikling som ble startet i 2012. Det viser hvor viktig innovasjon og produktutvikling er i denne bransjen. Den langsiktige satsingen har åpnet for viktige leveranser som til Fjord1 og deres elektriske pendelferger, hybridfergen til Color Line Marine og Yara Birkeland, Yara´s autonome container fartøy, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll gruppen.


Read More

Grønn milliardsatsing ved Elkem Salten


elkem_marketing_logo_rgb (1)Ove SordahlEnergigjenvinningsanlegget som nå er under bygging, vil gjøre Elkem Salten til et av verdens mest energieffektive silisiumverk og sikrer vår konkurransekraft i årene fremover. Samarbeidet foregår gjennom et felleseid selskap, Salten Energigjenvinning. Teknologien er kjent. Det handler om dampkjeler og en turbin i etterkant, men det handler også mye om hvordan anlegget bygges for å finne den mest lønnsomme løsningen. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 1 milliard kroner og er forventet ferdig fjerde kvartal 2020, sier verksdirektør Ove Sørdahl i Elkem Salten.

Read More