Verdens største silisiumovn, norskbygget.

torbjorn_halland_2Wacker logo25Det er norske leverandører som har bygget verdens største silisiumovn med ny teknologi for mer automatisert og effektiv tapping av silisium, reduserte NOx utslipp og mer klimavennlig energiforbruk på Kyrksæterøra. – Wacker Chemicals ønsker å ha en sterkere hånd om sine råvarer først og fremst for å sikre leveranser til egne fabrikker. Produksjonen på Holla er etter utvidelsen 74.000 tonn silisium årlig. Kompetansen i Norge er på topp nivå i smelteverkindustrien. Prosjektet og utbyggingen har vist at norske leverandører er konkurransedyktig i internasjonal konkurranse, sier adm. direktør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 
             

 
 
 

                                             
 
 
Read More

Sterk posisjon i ISO markedet

Kaefer_LogoBÅRDPå vårparten tildelte Equinor KAEFER Energy leveranse av ISO-tjenester for hele Johan Sverdrup feltet. Det nye arbeidsomfanget vil ha en verdi på over 700 millioner kroner. – Johan Sverdrup feltet kommer som et tillegg til den offshore vedlikeholdsporteføljen KAEFER Energy allerede ivaretar for Equinor; feltene Troll, Åsgard og Kristin. Samlet representerer dette flere milliarder kroner, sier adm. direktør Bård Bjørshol i KAEFER Energy.

Read More

Kraftig vekst på ombygging og reparasjoner


magne standal_2FiskerstrandVerftAS3Markedet snudde i august i fjor med økende aktivitet på reparasjoner og ombygging. Vi hadde en omsetning første halvår i år på samme nivå som omsetningen for hele fjoråret og forventer en økning på vel 40% fra fjorårets tall sett året under ett. Det er nå høy stabil etterspørsel innen reparasjoner og et stort antall forespørsler på ombygging til helelektrisk, sier adm. direktør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft.Read More

Oppsving for MacGregor Norway


MacGregor_cmyk_26HoyeVi har sett en økende etterspørsel og ordreinngang etter forankringssystemer og oljelastesystemer. Det er forøvrig et naturlig signal når oljeselskapene skal begynne feltutbygging. Dette forretningssegmentet er på full fart opp igjen. Innen lasting og lossing, tradisjonelt skipsutstyr, har vi 40% markedsandel. Vi har over mange år dominert innen aktiv hiv kompenserte kraner på 150 til 200 tonn kapasitet. Vi ser en generell oppadgående trend i flere av våre forretningssegment, sier Høye G. Høyesen i MacGregor Norway.

Read More

Et globalt klimaskifte i skipsfarten


geir hellumWärtsiläFra 1. januar 2020 vil strenge regler for SOx utslipp fra diesel eksos (max. 0,5% svovel i fuel) omfatte all skipstrafikk på alle verdens hav. Det vil kun være en liten andel av verdensflåten som har installert renseutstyr eller som har utstyr i ordre pr 1. januar 2020, øvrige skip må benytte lavsvovel drivstoff for å holde seg innenfor regelverket. Det er med andre ord et betydelig potensiale for leveranser av renseanlegg til eksisterende skip også i årene som kommer, sier adm. direktør Geir Hellum i Wärtsilä Moss.


Read More

«All time high» – rekordomsetning for Brunvoll


BrunvollKåre Øyvind VassdalBrunvoll hadde ny rekordomsetning i fjor, omlag 1,1 milliarder kroner. Oppkjøpet av Scana Propulsion har bidratt. – Når vi ser på nysalg fra 2018 og 2019 så stammer 50% av omsetningen her fra nyutvikling som ble startet i 2012. Det viser hvor viktig innovasjon og produktutvikling er i denne bransjen. Den langsiktige satsingen har åpnet for viktige leveranser som til Fjord1 og deres elektriske pendelferger, hybridfergen til Color Line Marine og Yara Birkeland, Yara´s autonome container fartøy, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll gruppen.


Read More

Grønn milliardsatsing ved Elkem Salten


elkem_marketing_logo_rgb (1)Ove SordahlEnergigjenvinningsanlegget som nå er under bygging, vil gjøre Elkem Salten til et av verdens mest energieffektive silisiumverk og sikrer vår konkurransekraft i årene fremover. Samarbeidet foregår gjennom et felleseid selskap, Salten Energigjenvinning. Teknologien er kjent. Det handler om dampkjeler og en turbin i etterkant, men det handler også mye om hvordan anlegget bygges for å finne den mest lønnsomme løsningen. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 1 milliard kroner og er forventet ferdig fjerde kvartal 2020, sier verksdirektør Ove Sørdahl i Elkem Salten.

Read More

Viktige kontrakter vunnet av Rosenberg WorleyParsons


GHW2RosenbergFør det første fikk vi to nye kunder i fjor, Neptun Energy og Lundin Norway, og to nye kontrakter ble signert. Disse kontraktene passer oss svært godt og favner hele vår bredde av tjenester: engineering, prosjektledelse, innkjøp, bygging på verkstedet og installasjon offshore. Den 3-årige EPCIC-kontrakten for Neptun Energy er en komplett modul for prosessering og eksport av oljen og gassen som produseres på subsea feltet Nova. Modifikasjonskontrakten for ombygging av Edvard Grieg for Lundin er en tilsvarende kontrakt der vi også har totalansvaret for ingeniørarbeid, innkjøp og installasjon, sier adm. direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg WorleyParsons.

Read More

Elkem Bremanger oppgraderer ovn 5


GHW2ElkemDen nye teknologien i ovn 5 som nå oppgraderes er et viktig tiltak i det grønne skiftet. Fornyingen gir en betydelig reduksjon i utslipp av støv og NOx-gasser, samtidig som vi vil effektivisere produksjonen av silisium. Vi vil produsere sikrere, renere og mer effektivt. Investeringsrammen er på 259 millioner kroner, og NOx-fondet støtter prosjektet med 90 millioner kroner, sier verksdirektør Arne Werge-Olsen ved Elkem Silicon Materials Bremanger.


Read More

Nymo bygger allianser for økt konkurransekraft


nymo_logoboyeHovedtyngden av vår aktivitet er nå knyttet til subsea prosjekter for norsk sokkel og mot Vest-Afrika, som omfatter manifolder/bunnrammer og diverse subsea strukturer. To undervannsstrukturer ble levert i februar, og fire er i arbeid og under bygging ved verkstedene i Eydehavn og Vikkilen. Størrelsesmessig er strukturene på om lag 100 til 450 tonn. De pågående prosjektene skal leveres i løpet av året, men det er mange nye prosjekter i anbudsprosess, sier adm. direktør Øyvind Riiber Boye i a.s Nymo.

Read More

Det grønne skiftet er blitt del av vår hverdag

bravidaToreBakke_02– Miljø og digitalisering står sentralt i fremtidens byggeplass. Vi merker en veldig dreining mot gode miljøløsninger som energigjenvinning, ladeinfrastruktur for elbil, bruk av solceller, styring og automasjon. Det grønne skiftet er blitt del av vår hverdag, og alle bygg vi arbeider med i dag, har dette skiftet i seg. Vi ser at digitalisering har løftet seg i 2018, og den positive trenden fortsetter i 2019. Samspillet i bransjen er avgjørende, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge AS.
 
 

Read More

NCC Green Asphalt i sterk vekst

nccJoar Caspersen_2_160– Det er betydelige investeringer vi gjør for miljøet, og vi har en klar målsetting om å redusere CO2 utslippene med 50% fra 2016 til 2020. I dag benytter vi i stor grad LPG gass som fyringskilde. For oss handler det om å produsere Green Asphalt som er vårt varemerke. Samtidig er produksjonen av Green Asphalt bra for våre ansatte, og det håper jeg også våre oppdragsgivere vil tillegge stor vekt i tiden fremover, sier Joar Caspersen, adm. direktør i NCC Industry.

Read More

Grønne løsninger fra Westcon Yards

westcon-logooysteinmatre-1248 copyVi har nylig bygget om fire supply båter med hybridløsninger, og vi ønsker også å være med å bidra til grønne rigger for å redusere CO2 fotavtrykket. Det handler om å utnytte energien bedre. For første gang skal vi bygge en ny enskrogs pendelferge i aluminium til Norled. Med helelektrisk batteridrift får vi enda et nytt miljøfyrtårn. Strategien er å satse som vi gjør i dag med fokus på skipsbygging, skips- og riggvedlikehold, og med verftet i Florø som spydspiss mot subsea markedet, sier adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards.

 

Read More

Ulstein Verft med store kontrakter på avanserte fartøy

ulsteinKristian_Sætre_IMG_6889_160_2Nå bygger Ulstein Verft offshore vindfartøy for Acta Marine B.V. og WINDEA/Bernhard Schulte, verdens største hybridferge til Color line, polar ekspedisjonsskip til Lindblad Expeditions og et stort kabelleggings fartøy for Nexans Subsea Operations. Det er et helt annet marked i dag enn det var for noen år tilbake. Etter nedgangen i offshore-markedet dreide vi fokus mot blant annet offshore vindfartøy og cruise og passasjer- (RoPax)-segmentet. Det har åpnet for nye skipsbyggingskontrakter, sier adm. direktør Kristian Sætre ved Ulstein Verft.

 

Read More

Investerer 1,2 milliarder kroner i nytt kobber elektrolyseanlegg

logo nikkelverk copyOivind_Stenstad Nikkelverket produserer årlig ca. 40 000 tonn med kobber, men dagens teknologi er tuftet på gammel og arbeidsintensivt utstyr som i liten grad lar seg effektivisere. Derfor har vi utviklet en ny og innovativ teknologi. Et mindre pilotanlegg som ble igangsatt i 2012 i Kristiansand, danner grunnlaget for prosjektet. Teknologien skal nå brukes full skala i et demonstrasjonsanlegg som skal ha kapasitet til å produsere like mye kobber som i dag og med over 30 prosent mindre energi, sier adm. direktør Øyvind Stenstad i Glencore Nikkelverk AS.

Read More

Linjebygg i kraftig vekst

Hellum, Terje_nov 2016linjebyggVi har en klar målsetting om å være en stor aktør i Norge, og det å fortsette med å ta markedsandeler er strategisk viktig for oss. Vi hadde en kraftig vekst i kontraktene vi signerte fra 2017 til 2018 og ser en videre vekst inn i 2019. Vi satser offensivt og ansetter 60 nye fagfolk. Vi har nå en samlet ordrereserve på mer enn seks milliarder kroner. Dette gir oss en solid posisjon og et svært godt fundament for videre utvikling, sier Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.

Read More

Investerer 1,4 milliarder kroner – Hydro Husnes gjenåpner produksjonslinje

Johan BergWacker logo25Hydro har tro på aluminiumsproduksjon i Norge ift. grønn kraft, og ikke minst den industrielle kompetansen vi har nasjonalt. Vi oppgraderer nå produksjonslinjen i Hall B, men det er mer enn en re-start. Vi vil ta i bruk nye teknologi elementer fra teknologipiloten på Karmøy som skal bedre ytelsen også her på Husnes. Vi dobler nå kapasiteten til 190.000 tonn primæraluminium, sier verksdirektør Johan Berg ved Hydro Husnes.

Read More