Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   6. desember 2016 - 13:02
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
Kontakt

Yara Porsgrunn skriver historie –

YARAPer-Knudsen2

Yara Porsgrunn bygger ut anlegget for økt produksjon, mindre utslipp og en grønnere teknologi, - en investering på 2,25 milliarder kroner. - Prosjektet er i rute med oppstart mars neste år. Yara Porsgrunn vil få best tilgjengelig teknologi som også til dels er utviklet ved vår utviklingsavdeling på Herøya. Dette er den første fabrikken som er designet for å ha lystgass-katalysatoren integrert. N2O, som er en viktig drivhusgass, er et biprodukt når man lager salpetersyre, men det blir reagert tilbake med nitrogen og oksygen slik at utbyggingen blir den reneste av alle fabrikkene våre og dermed best i verden, sier fabrikkdirektør Per Knudsen i Yara Porsgrunn.

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

        

 

                      

 

                   


Les mer  [4. desember 2016]
Titania - Verdens største ilmenittforekomster

titaniaDag LarsenTitania er en av verdens største produsenter av ilmenitt. Malmforekomsten på Tellnes, som ligger omlag fem km inn i landet fra Jøssingfjord, er grunnlaget for bedriftens aktivitet. Med reserver på 300 millioner tonn er dette en av verdens største ilmenittforekomster. Vi opplever for tiden et strammere marked, men svak krone løfter inntjeningen. Det er imidlertid tegn på at vi kan ha nådd bunnen og at etterspørselen av ilmenitt vil ta seg opp igjen, sier adm. direktør Dag Arve Larsen i Titania AS.


Les mer  [28. november 2016]
Miljøteknologi for industrien

gepowermette_egli

Det som i Norge tidligere var kjent som Alstom Norway AS er i dag GE Power Norway AS. Sammenslåingen av GE og Alstom er noe som vi ser veldig positivt på fordi vi komplementerer hverandre med tanke på produkter og tjenester. Vi kan i dag tilby et enda bredere spekter av teknologi, og med GE’s fotavtrykk og sterke organisasjon, forventer vi å være både mer synlige, raskere og mer konkurransedyktige enn tidligere, og dette vil gagne våre kunder først og fremst, sier adm. direktør Mette Rotli Egli i GE Power Norway AS.


Les mer  [2. november 2016]
Unik kompetansedrevet kjemi med miljø i fokus

kronosIMG_0186 _ thoen_2Kronos Titan AS er den eneste produsenten i Skandinavia som produserer titandioksid pigmenter. Titandioksid er et naturlig forekommende oksid av titan. Den har den høyeste brytningsindeks av ethvert kjent materiale, selv diamant, og er en av de hviteste materialer på jorden. Råstoffet nedmales i flere trinn og overflatebehandles med uorganiske silikater og aluminater. Det er en komplisert kjemisk prosess som egentlig er en av de få gjenlevende tyngre kjemiske prosessene vi har i Norge på uorganisk side. Vi er svært opptatt av å ivareta miljøet til våre kjemiske prosesser, og vi skal hele tiden bli bedre, sier adm. direktør Per Thoen i Kronos Titan AS.


Les mer  [10. oktober 2016]
Ledende på vedlikehold av skinnegående materiell

Tron Ranvik_2_fin_RGBmantena

Vår fremste kompetanse ligger i å holde standarden på togmateriell på et optimalt nivå, både med hensyn til brukerens produksjonsbehov og materiellets bruksverdi. Vi utfører nødvendige tjenester for et systematisk vedlikehold av skinnegående materiell, og håndterer daglig alt fra eldre diesellokomotiv til dagens nye tog, sier teknisk direktør Tron Ranvik i Mantena AS.


Les mer  [3. oktober 2016]
Det grønne skiftet - Hydro Karmøy Technology Pilot

HYDRO_logo_12Glenn O LinnerudVi legger med denne piloten føringer for verdens aluminiumsindustri til en mer miljøvennlig praksis. Det går på alle fronter som utslipp av flor, støv, CO2 og redusert strømforbruk. Aluminium er et av områdene som kan dra verden i en mer bærekraftig retning. Med piloten på Karmøy vil Hydro teste ut den mest miljø- og energieffektive teknologien for aluminiumproduksjon i verden, - en teknologi for det grønne skiftet, sier Glenn Ove Linnerud, Owners repr. Hydro Karmøy Technology Pilot.


Les mer  [11. september 2016]
Stor på rigg- og skipsreparasjoner
oysteinmatre-1248 copywestcon-logoVi har investert nærmere 400 millioner kroner i utbedring av verftet i Ølen de siste årene. Det har gitt oss fortrinn hos mange redere og operatører. Kaianlegget i Ølen er oppgradert, og kran med løftekapasitet på 160 tonn er installert. Nylig ankom Scarabeo 8 for klassing. Oppdrag for skipsreparasjoner omsettes i et spotmarked med kortere tidshorisont enn eksempelvis riggvedlikehold, men vi har et kontinuerlig omløp med skipsoppdrag ved våre avdelinger i Ølen, Karmsund, Florø og Helgeland. Den siste store kontrakten er med Forsvaret på deres kystvaktskip, sier adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards.

Les mer  [23. august 2016]
Johan Sverdrup i byggefasen

larsSolberg2apply_lerivikApply Leirvik bygger boligmodulen på Johan Sverdrup. - Gjennomføringsmodellen er at vi gjør all basic engineering her på Leirvik for hele boligmodulen på syv etasjer. Utførelsen av arbeidet fordeles mellom Leirvik og våre søsterselskap, Apply Emtunga i Sverige og Aluminum offshore i Singapore. Strukturen til de to nederste etasjene i stål bygges av Kværner i Polen, men skal utrustes av oss etter ankomst Kværners anlegg på Stord. Boligstrukturene er nå i fabrikasjonsfasen. Hele boligmodulen settes sammen på Kværners anlegg i 2018, sier adm. direktør Lars Solberg i Apply Leirvik.


Les mer  [21. august 2016]
Infratek styrker nordisk posisjon

lars_bangeninfratek

Infratek kjøpte det finske selskapet PWR (Pohjolan Werkonrakennus) tidligere i år. - Vi er ledende på distribusjonsnettet i Norge og Sverige, og på sentralnettet i Finland. Med dette oppkjøpet får vi også posisjon på distribusjonsnettet og betjener nå hele kraftmarkedet i Finland på lik linje med Norge og Sverige. Det planlegges en viss konsolidering i det norske markedet fra mange små til regionale konstellasjoner. Det er økende politisk stemning for at vi kan få større åpning av markedene, basert på de lave kraftprisene og sviktende utbytteevne i mange energiselskaper. Det er nå over 10 år siden det var en større konsolidering i nettinfrastrukturen, og det ligger nå i tiden at det vil måtte komme større strukturelle endringer. En EU-pålagt omstilling åpner for en type operatørselskap (DSO) som kommer til å innlemme flere nettselskaper driftsmessig og kan bidra til mer konkurranse på utførersiden, sier konsernsjef Lars Bangen i Infratek.


Les mer  [18. august 2016]
Høyt tempo med store offshore prosjekter

nymo2012boye

Nymo har to betydelige kontrakter i fabrikasjonsfasen, boremodulen til Johan Sverdrup og en større subseakontrakt til ENI OCTP feltet utenfor Ghana. - Vi har vist at vi er konkurransedyktig innenfor våre kjerneområder når vi drar i land store viktige kontrakter i et stramt marked. Det gjør at vi kan fortsette å styrke oss på kompetanse, effektivisere og automatisere produksjonen videre mot 2017, for vi er ikke i tvil om at det vil bli realisert nye prosjekter innenfor våre kjerneområder også etter Johan Sverdrup, sier adm. direktør Øyvind Boye i AS Nymo. 


Les mer  [14. august 2016]
”Ship Intelligence” fra Rolls-Royce Marine

Helge GjerderollsroyceIntelligent skipsteknologi bringer oss til en tidsalder der eiere og operatører vil ha total kontroll for å optimalisere utnyttelsen av fartøyet. Vi vil se at stadig mer avanserte skip vil operere tryggere, mer effektivt og ha en mer kostnadseffektiv drift. - Vi har gjort en rekke fiskebåt kontrakter med tilhørende skipsdesign og nye utstyrsløsninger. Her er både spanske, franske og islandske kunder og flere skal bygges i Norge. Det er gledelig at vi igjen kan være konkurransedyktig til eksempelvis spanske redere. Det er jo nesten en situasjon som er snudd på hode ift. noen år tilbake, sier Helge Gjerde, President Offshore and Merchant Solutions. 


Les mer  [23. november 2016]

Klikk her for utskriftsvennlig versjon

     
2016 Copyright; Industriavisen.no - Powered by EwatIndustrikatalogen.no