Du er her: industriavisen / Lederintervjuer   18. februar 2018 - 08:16
 
Førstesiden
Innland
Utland
Næringsliv
Media informasjon
Messer
Annonsering
KontaktHybridløsninger med betydelig energieffektivisering

Hans-Petter Nesse_2_160_aWlogo2 copyØkt bevissthet om forurensing og klodens klimautfordringer har forsterket den marine næringens jakt på alternative drivstoffløsninger som i tillegg til å kunne tilfredsstille dagens og fremtidens krav til utslipp, også skal være lønnsomme. Hovedoppgaven vår er å følge opp de norske kundene både i forhold til nysalg og service. Vi har også hovedansvar for propell og marine reduksjonsgir. I tillegg har vi et elektro og automasjonssenter på Stord som leverer produkter og systemer globalt deriblant hybridløsninger med elektrifisering av både ferger, offshorefartøy og cruisebåter. "North Sea Giant" og "Viking Princess" fra henholdsvis North Sea Shipping og Eidesvik er nylige eksempler der vi har bygget om skipene til hybridfartøy, sier adm. direktør Hans-Petter Nesse i Wärtsilä Norway AS.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 

 

 

 


Les mer  [13. februar 2018]
Nye avanserte fartøy fra Ulstein Verft

ulsteinKristian_Sætre_IMG_6889_160_2Det er et helt annet marked i dag enn det det var for fire år siden da offshore-markedet snudde brått. Etter nedgangen i offshore-markedet dreide vi fokus mot blant annet offshore vindfartøy som har gitt oss flere leveranser i dette fartøy segmentet og i passasjer- og RoPax skip segmentet. For tiden har vi under bygging et nytt offshore vindfartøy til Acta Marine B.V, et polar ekspedisjonsskip til Lindblad Expeditions, en hydridferge til Color line som blir verdens største, og en yacht for en privat eier, sier adm. direktør Kristian Sætre ved Ulstein Verft.


Les mer  [30. januar 2018]
Diversifiseringsstrategi gir resultater

westcon-logooysteinmatre-1248 copyAnbudsarbeidet har økt siste året både innen subsea og rigg som igjen vil ha behov for klassing, ombygging og reaktivering. Markedet er i ferd med å ta seg opp. Vi har under bygging to fiskefartøy, ett til Gunnar Longva sitt rederi i Ålesund og ett til en Skotsk reder. Begge for leveranse første halvår neste år. Diversifisering gjør oss mindre avhengig av oljebransjen, og åpner nye dører i interessante markeder, sier adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards.


Les mer  [28. januar 2018]
NCC Industry med stor miljøsatsing

nccJoar Caspersen_2_160NCC Industry vant den største asfalt kontrakten, veiprosjektet Arendal – Tvedestrand, i fjor. Asfaltoppdraget er om lag 300 000 tonn og trolig det største asfaltprosjektet gjennomført i Norden. - Miljø står i sentrum for vår produksjon og utvikling av veistandarden. Vi jobber for å redusere bransjens miljøpåvirkning og utvikle bærekraftige og kostnadseffektive veier for fremtiden. Med NCC Green Asphalt har vi funnet en miljøtilpasset løsning der kvaliteten er den samme som for tradisjonell asfalt, sier Joar Caspersen, adm. direktør i NCC Industry.


Les mer  [10. januar 2018]
I forkant med automatisert aluminiumsproduksjon

torbjorn_halland_2alcoa norway Fremtidens klima- og miljøutfordringer løses ikke uten teknologiutvikling og forskning. Verden trenger metaller, og det har vært en langsiktig utvikling over flere ti-talls år med å forbedre prosessene, minimere utslipp med renseanlegg, gjenbruk av råmaterialer og andre innsatsfaktorer, sier Kai Rune Heggland, direktør i Alcoa Norway.


Les mer  [17. desember 2017]
Investerer 800 millioner i ny silisiumovn

torbjorn_halland_2Wacker logo25Wacker Chemicals Norway AS, Holla Metall er en integrert del av produksjonskjeden i Wacker Silicones. Årlig produseres ca. 44.000 tonn Silisium og 25.000 tonn Silica ved fabrikken i Norge. - Morselskapet Wacker Chemicals ønsker å ha en sterkere hånd om sine råvarer, først og fremst for å sikre leveranser til egne fabrikker. Vi bygger nå en komplett ny ovn med en kapasitet på 45 MW som vil produsere om lag 30.000 tonn. Dette blir den største silisium ovnen globalt, sier verksdirektør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals. 


Les mer  [3. desember 2017]
Positiv utvikling og nye muligheter for Apply

apply25_180karsten_gudmundsethApply-konsernet er restrukturert der selskapene Apply Sørco, Apply Capnor og Apply Rig & Modules er samlet under et konsern. - Det er nylig gjennomført en betydelig emisjon for å gi selskapene en god finansiell basis for å kunne møte mulighetene i markedet fremover. Vi ser også at gode markedssynergier kan hentes gjennom koordinert og samlet ledelse. I det ligger bl.a. nye muligheter med større kapasitet mot riggmarkedet, men også på modifikasjonsprosjekter, sier Karsten Gudmundset, adm. direktør i Apply AS.


Les mer  [19. november 2017]
KAEFER Energy i vekst med godt fotfeste

Kaefer_LogoBÅRDStatoil tildelte nylig en milliardkontrakt til KAEFER Energy, den mest langsiktige kontrakten i bedriftens historie. - Dette er en strategisk viktig kontrakt for oss. Den går frem til 2031 og dekker blant annet leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas/tilkomst, overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse.  Vi har også vunnet flere viktige kontrakter knyttet til ISO disipliner i forbindelse med utbyggingen av Statoils gigantiske Johan Sverdrup-felt, sier Bård Bjørshol, adm. direktør i KAEFER Energy.


Les mer  [13. november 2017]
En grønnere fremtid i skipsfarten

geir hellumWärtsiläIMO reglene for SOx utslipp er så langt innført i kystnære farvann i Europa og Nord Amerika og omfatter derfor kun en andel av verdens skipstrafikk.
Fra 1. januar 2020 vil imidlertid strenge regler gjelde over hele kloden og derved omfatte all skipstrafikk. Dette dreier seg om mer enn 50.000 skip. Fra tidlig i år har vi sett tydelige tegn på at redere og management selskaper har begynt å forberede seg på denne nye virkeligheten. Vi har opplevet en kraftig vekst i antall forespørsler for våre renseanlegg, sier adm. direktør Geir Hellum i Wärtsilä Moss.


Les mer  [29. oktober 2017]
Riktig rør er godt miljøvern

Kjell LarsenPipelife_logoRiktig rør er godt miljøvern har vi sagt lenge, veldig lenge - helt tilbake til 80-tallet da vi var hjørnesteinen i Mabo-konsernet, som etter en tid med Norsk Hydro som eier ble del av Pipelife-konsernet i 1999. Levetiden og funksjonen av våre rørsystemer innenfor infrastruktur, vannforsyning og avløp har stor betydning for miljøet vårt, sier adm. direktør Kjell Larsen i Pipelife Norge AS.


Les mer  [25. oktober 2017]
Klima på dagsorden ved Elkem Bremanger

arne werge-olsenelkem logo285Den største ovnen nr. 5 på 40 MW skal oppgraderes for 200 MNOK, og den nye teknologien vil være viktig for det grønne skiftet. Fornyingen gir en betydelig reduksjon i utslipp av støv og NOx-gasser, samtidig som vi vil effektivisere produksjonen av silisium. Så dette er et vinn-vinn prosjekt. Vi vil produsere sikrere, renere og mer effektivt, sier Arne Werge-Olsen, verksdirektør ved Elkem Silicon Materials Bremanger.


Les mer  [11. oktober 2017]
Wärtsilä Gas Solutions med klimafortrinn

kjetilhovland_2WärtsiläVi har hatt organisk vekst innenfor segmentene vi arbeider, dvs. håndtering av alle former for flytende gass, LNG and LPG lastesystemer, drivstoffsystemer for marine sektor, landgassterminaler, biogass systemer og tank kontroll systemer. Teknologien vår er robust og kostnadseffektiv, og digitalisering og fjernovervåking av anlegg og skip for optimal drift er allerede del av vår virkelighet. LNG som drivstoff er klimavennlig med betydelig redusert CO2 utslipp enn andre drivstoff. Det er et skritt i riktig retning, sier adm. direktør Kjetil Hovland i Wärtsilä Gas Solution.


Les mer  [27. november 2017]

[20. september 2017]
Nye grep og stort ordreinntak styrker Vard
vard25

m_håberg_2Diversifiserings-strategien løfter ordreinntaket og siden årsskiftet er flere nye fiskefartøy og LNG ferger kontrahert. Produksjonsmessig har inneværende år vært utfordrende for våre norske verft ettersom kontraherte fartøy fra fjoråret ikke skaper arbeid før på slutten av året, men det har vært god aktivitet innen reparasjoner og ombygginger, sier Magne Håberg, konserndirektør i Vard.


Les mer  [27. september 2017]

[12. september 2017]

[12. september 2017]
Sterke klimaføringer i Tyssedal

TizirHarald_GrandeTizir Titanium og Iron i Tyssedal legge sterke føringer for klimavennlig smelte-verksteknologi som vil redusere CO2 utslippene med 90% og energiforbruket med 40%. -Dette blir en fire trinns prosess, der vi etter første trinn har fått en besparelse på 22 GWh årlig. Utslippene reduseres med omlag 23 000 tonn CO2 i året. Vannkjølte kobberhvelv på smelteovner er første i sitt slag i Norge, og teknologien vi benytter er i all hovedsak egenutviklet, sier adm. direktør Harald Grande i Tizir Titanium & Iron.


Les mer  [17. september 2017]

[12. september 2017]
Klimaprosjekt i milliardklassen

elkem logo285Ove SordahlEnergigjenvinningsanlegget, som nå er i sitt hovedstudie, vil gjøre Elkem Salten til et av verdens mest energieffektive silisiumverk, og sikrer vår konkurransekraft i årene fremover. Samarbeidet foregår gjennom et felleseid selskap, Salten Energigjenvinning, og anlegget er forventet ferdig våren 2020. Gitt at det ikke kommer frem noen store overraskelser, så vil prosjektet bli gjennomført. Endelig investeringsbeslutning tas ved årsskiftet. I tillegg skal ovn 1 oppgraderes i 2019 med NOx-reduserende teknologi som tidligere er innført på ovn 2 og 3, sier verksdirektør Ove Sørdahl i Elkem Salten.


Les mer  [12. september 2017]

[12. september 2017]

Klikk her for utskriftsvennlig versjon

     
Copyright; Industriavisen.no