Fremragende klimasatsing – Nytt energisparende kobber elektrolyseanlegg

Nils G. Gjelstenlogo nikkelverk copy1,2 milliarder kroner er investert i nytt kobber elektrolyseanlegg ved Nikkelverket. Teknologien skal nå brukes full skala i et demonstrasjonsanlegg med 35 prosent mindre energiforbruk. Det betyr at strømforbruket kan reduseres med hele 26 GWh ved 30.000 tonn produksjon. Det nye anlegget vil få mye høyere grad av automatisering og digitalisering. Det vil også oppnå fire ganger så høy effektivitet som dagens anlegg. Når det nye anlegget starter konverteres produksjonen fra det eldre elektrolyseanlegget til det nye, og det gamle blir demobilisert, sier Nils G. Gjelsten, adm. direktør ved Glencore Nikkelverk.


Read More

Grønn innovasjon i Westcon Yards

westcon-logooysteinmatre-1248 copy
Det er spennende å se at grønne løsninger griper inn i hele virksomheten. Vi har en rekke fartøy under bygging, oppgradering og reparasjoner. Målsettingen er til enhver tid å være den mest foretrukne verftsgrupperingen i Nordsjøbassenget. Strategien er å satse som vi gjør i dag med fokus på skipsbygging, skips- og riggvedlikehold, og med verftet i Florø som spydspiss mot subseamarkedet, sier Øystein Matre, adm. direktør i Westcon Yards.

 


Read More

Offensiv satsing i Kaefer Energi

Kaefer_LogoBÅRD BJØRSHOL
Det er et godt 2021 med omsetning over 2 milliarder i Kaefer Energy. Hook-up kontrakten på Martin Linge for Equinor har krevd stor innsats og ble ferdigstilt nå i høst, med en prosjektbemanning på opp mot 700 personer fra KAEFER. Vi er nå over i driftsfasen og viderefører vedlikeholdskontrakten med et drøyt 20 talls årsverk. I år kommer hook-up av den femte plattformen på Johan Sverdrup feltet, P2, men dette oppdraget vil på langt nær kompensere for bortfallet av Martin Linge hook-up, sier Bård Bjørshol i Kaefer Energy.

Read More

Høy aktivitet i Linjebygg

Hellum, Terje_nov 2016linjebygg
Det har vært et krevende år med stramme myndighetspålagte Covid19 restriksjoner. Spesielt innreiserestriksjonene har begrenset kapasiteten til å gjennomføre pågående prosjekter. Dette har vært en stor utfordring, men høstens lettelser for innreise har gitt bedre tilgang på ressurser. Omsetningen har tatt seg godt opp, og vi rekrutterer til de fleste disipliner, og det er et godt tegn. Vi forventer en omsetning på ca 800 MNOK i 2021 og, vi ser ytterligere vekst i 2022. Vi har ansatt 100 nye medarbeidere hittil i år og vil ansette ytterligere for å møte økt etterspørsel, sier Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.


Read More

Et grønt skifte i skipsfarten

geir hellumWärtsiläWärtsilä Moss, med 25% markedsandel av det globale markedet for eksosrensing, og en betydelig markedsandel for inert-gas systemer, har hatt en eventyrlig vekst i årene 2018-2020 og er i dag ledende på utvikling av neste generasjon løsninger. Bedriften har således et stort potensiale for videre vekst fremover, sier adm. direktør Geir Hellum ved Wärtsilä Moss.

 

Read More

Klima, matforsyning og fornybar energi

YARAPer-Knudsen2


 
Yara har økt produksjonskapasiteten av kalksalpeter fra 630.000 tonn til 840.000 tonn årlig. Fullgjødselproduksjonen har økt med ca. 50.000 tonn i året. Selv om vi transporterer vårt gjødsel over store avstander, så er det totale CO2 utslippet på det tidspunktet bonden sprer gjødselen på åkeren, lavere fra vårt fullgjødsel enn om de benyttet lokal gjødselkvaliteter av mindre virkningsgrad. For eksempel ammoniakk i Kina lages stort sett fra kull som slipper ut to til tre ganger mer CO2 per tonn ammoniakk enn det vi gjør. Om vi ikke skulle bruke mineralgjødsel i det hele tatt i verden, ville matvareproduksjonen synke med nesten 50%, så gjødsel er et helt nødvendig innslag i verdens matvareproduksjon, sier adm. direktør Per Knudsen i Yara Norge AS.
 


Read More

Verdens største silisiumovn, norskbygget.

torbjorn_halland_2Wacker logo25Det er norske leverandører som har bygget verdens største silisiumovn med ny teknologi for mer automatisert og effektiv tapping av silisium, reduserte NOx utslipp og mer klimavennlig energiforbruk på Kyrksæterøra. – Wacker Chemicals ønsker å ha en sterkere hånd om sine råvarer først og fremst for å sikre leveranser til egne fabrikker. Produksjonen på Holla er etter utvidelsen 74.000 tonn silisium årlig. Kompetansen i Norge er på topp nivå i smelteverkindustrien. Prosjektet og utbyggingen har vist at norske leverandører er konkurransedyktig i internasjonal konkurranse, sier adm. direktør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals.


Read More